Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Inflationsoro dämpar börserna

Kvinna joggar över bro ute i naturen

Vi lever just nu med ljusa förutsättningar, världsekonomin kommer att växa med mycket god fart i år och under nästa år. Restriktioner hävs, tillväxttalen överraskar positivt och bolagsrapporterna är starka, men trots detta rör sig börserna sidledes. Förklaringen ligger delvis i inflationsoron, skriver vår placeringsstrateg Johan Hagbarth.

Den uppenbara förklaringen till varför börsen går som den går just nu är att placerarna den senaste månaden börjat oroa sig för stigande inflation. Oron är inte obefogad, inflationstalen har pekat uppåt och prognoser talar för att vi under sommaren får rejält högre inflationstal – i USA i trakten av fyra procent räknat på årsbasis. Hög inflation sätter press på centralbanken, Federal Reserve, att höja räntan för att få tillbaka inflationen mot målet två procent. Och höjd ränta är sällan bra för börsernas utveckling. Men vi räknar med att inflationen sedan faller tillbaka eftersom uppgången drivs av en del tillfälliga faktorer. Det ger centralbankerna utrymme att ligga kvar med låga räntor.

Tillbaka till normalläge

Den andra, möjliga, förklaringen till börsernas nyliga osäkerhet är oro kring vad som händer längre fram. När nu ekonomierna öppnar upp igen kan vi likna det vid ett kosläpp. Likt ystra kor lär vi studsa in på restauranger och resesidor på nätet, ivrigt konsumerande sådant vi inte kunnat njuta av på ett tag. Men sedan då? Korna går snart över till stillsamt (och normalt) idisslande. Rimligt att anta är att den ekonomiska tillväxten kulminerar under kommande kvartal för att sedan börja röra sig mot mer normala nivåer. För det talar också att regeringarnas kraftiga stimulanser, som bidragit till att mildra nedgången och stimulera uppgången kommer att dras ner, vilket dämpar i stället för stöttar tillväxten. Samtidigt har centralbankerna talat om att minska sina stimulanser i form av obligationsköp för att så småningom sannolikt börja höja räntan. Dels för att normalisera och dels för att det ändå finns en tydlig risk att inflationen stiger när konjunkturuppgången går in i en mognare fas. Och så småningom behöver regeringar världen över fundera över de stora skulder som stimulanser för lånade pengar byggt upp.

Gott bränsle en tid till

Det finns alltså saker att vara orolig för som börsplacerare i framtiden. Men vi lever ändå just nu med ljusa förutsättningar. Världsekonomin kommer att växa med mycket god fart i år och in under nästa år, minst. Börsvinsterna skjuter i höjden samtidigt som räntorna förblir låga under överskådlig tid. Det talar för att börserna får gott bränsle en tid till. Men orosmolnen ovan gör bilden lite grumligare och riskerna för motvind lite större, speciellt längre fram.

Svårbedömd börsbild

Dragkampen mellan det ljusa nuläget och de stigande riskerna ger en svårbedömd börsbild. Vi ser utrymme för nya uppgångar, men gör oss beredda på att hantera den oro som kan uppstå om placerarnas fokus hamnar på de potentiella problemen framöver. För att några större börsnedgångar ska materialiseras krävs sannolikt att räntorna stiger, så att alternativa ränteplaceringar blir mer attraktiva än i dag. Därför framstår oron för inflation och den framtida ränteutvecklingen som nyckelfaktorer att hålla ögonen på.

Customer service