Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Marknadskommentar: Räntor räddar börserna

Bild på gatuskyltar mot Wall Street i New York, USA.

Världsekonomin kommer att fortsätta växa men i gradvis lugnare takt och placerarna ställer nu in sig på att ekonomin går från återhämtningsfasens snabba tillväxt mot en normalisering. Det ger en mer osäker börsbild. Men lägre tillväxttakt betyder inte att börserna ska ner. De fortsatt ultralåga räntorna innebär avsaknad av alternativ och en acceptans för högre värderingar än historiskt. Det skriver vår placeringsstrateg Johan Hagbarth.

Världsekonomin är mitt uppe i en kraftfull återhämtning. Sommarhalvåret uppvisar de största tillväxttalen på länge. Detta syns också i bolagens vinstprognoser och i börsutvecklingen. Världsbörserna har generellt stigit med runt 20 procent i år (räknat i kronor) och Stockholmsbörsen ännu mer. Men vinstprognoserna har också skruvats upp, i dagsläget räknar den samlade analytikerkåren med att de globala vinsterna stiger med över 45 procent i år!

De kraftiga vinstökningarna innebär att aktier generellt inte blivit högre värderade trots kursuppgångarna. Vårt vanliga värderingsmått, PE-talet (aktiens pris delat med bolagets vinst per aktie), har gått ner något. Aktier har blivit ”billigare”. Ur ett historiskt perspektiv är värderingen fortsatt ansträngd, men om vi tar med de låga räntorna i beräkningen kan dagens värderingar försvaras.

På väg mot normalisering

Det faktum att värderingarna också planat ut visar sannolikt att placerarna nu ställer in sig på att ekonomin går från återhämtningsfasens snabba tillväxt mot en normalisering. Världsekonomin kommer att fortsätta växa men i gradvis lugnare takt. Att tillväxttakten blir lägre samtidigt som de stora stimulanserna klingar av framöver ger en mer osäker börsbild. Givet detta är det också rimligt att anta att PE-talen knappast stiger framöver (=högre värderingar), mer troligt är att de fortsätter att glida nedåt och att även de ”normaliseras” när tillväxttakten blir lugnare.

Men lägre tillväxttakt och uppdrivna värderingar betyder inte att börserna ska ner. De fortsatt ultralåga räntorna innebär avsaknad av alternativ och en acceptans för högre värderingar än historiskt. Kombinerat med en god (om än lägre) vinsttillväxt framöver bör det räcka för att motivera högre börskurser, om än inte kursrusningar av det slag vi sett under det senaste årets återhämtningsfas.

Vinnare inom hållbarhet

Givet att räntorna inte stiger för mycket för snabbt talar bilden för att tillväxtaktier med god förväntad vinstgenerering kan utvecklas väl. Med tanke på det fokus som riktas mot hållbarhetsområdet och de stora investeringar som behöver göras finns det med stor sannolikhet en hel del vinnare bland bolagen som bidrar till en hållbarare värld. Efter kraftiga kursuppgångar under hösten/vintern har en hel del av dessa bolag, inte minst inom miljöteknik, haft en tuffare kursutveckling. Givet den långsiktiga potentialen ska det sannolikt ses som en rimlig rekyl som skapar köptillfällen för den långsiktige. 

Customer service