Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Marknadskommentar: Positiv börssyn fast räntorna stiger

Bild på en kvinna framför datorskärmar.

Fortsatt stigande långräntor i USA har skapat en del börsoro, som de senaste veckorna inneburit viss turbulens på de flesta större aktiemarknader. Det är i sig inte förvånande efter fjolårets kraftiga börsåterhämtning, skriver vår placeringsstrateg Johan Hagbarth, men menar att den försiktigt positiva grundsynen på börsen kvarstår.

I vårt huvudscenario räknar vi med en tydlig ekonomisk återhämtning med start under sommarhalvåret och som ger en god tillväxt åtminstone in i nästa år. Kombinationen av fortsatt stora stimulanser och en ekonomi som skjuter fart gör att inflationsrisker hamnar på agendan. Därmed finns också en oro för fortsatta uppgångar av obligationsräntorna, främst i USA. Vi räknar dock med endast begränsade ränteuppgångar, men blir de alltför stora och snabba kan de slå negativt på börshumöret. Vi räknar också med att centralbankerna under överskådlig tid fortsätter stimulera och se till att tillgången på likviditet är god, vilket stöttar riskviljan.

Dagens aktievärdering är onekligen hög ur ett historiskt perspektiv, men kan motiveras av de låga räntorna och starka vinstutsikterna. Den höga värderingen begränsar potentialen på sikt, men är sällan en bra säljsignal i det korta perspektivet.

Vilka typer av bolag gynnas av utvecklingen?

I en ekonomisk återhämtning bör cykliska bolag kunna återta en del förlorad mark. På längre sikt fortsätter dock digitaliseringstrenden att gynna tillväxtbolag. Kraftfulla satsningar på hållbarhet världen över talar för att fjolårets starka utveckling för den typen av bolag kan fortsätta.

De låga räntorna gör det fortsatt svårt att hitta bra avkastningsalternativ till aktier, samtidigt som centralbanker och regeringar skapar ett golv genom att utlova fortsatta stimulanser.

Det talar för att tillväxtbilden måste försämras betydligt och/eller att räntorna stiger klart mer än väntat för att större börsnedgångar ska materialiseras. Vinsthemtagningar på 10, kanske 15 procent, förblir dock en naturlig del av bilden. Vi räknar ändå med att globala börsindex i slutet av året kommer att stå högre än i dag och vår försiktigt positiva börssyn kvarstår.

Customer service