Håller vinstprognoserna så håller börsen

  • Fortsatt god tillväxt ger stöd till börsen, men risken ökar för sänkta vinstprognoser.
  • Räntorna stiger långsamt från låga nivåer – det bör inte störa börshumöret.
  • Aktievärderingen är nu på rimliga nivåer – förutsatt att vinstprognoserna håller.

Handelskrig, Brexit, Italienkris – det saknas inte politiska frågetecken som kan skapa marknadsoro. Men vi ser åtminstone tre andra frågor som mer viktiga för hur börserna ska utvecklas framöver: Vad händer med den ekonomiska tillväxten och företagens vinster? Vilka konsekvenser får räntorna som verkar vara på väg att stiga – och vid vilken nivå kan ränteplaceringar ta kapital från börserna? Och som alltid, vad förväntar sig marknaden och hur är börserna värderade i dagsläget?

Vinstprognoserna kan revideras ner

När det gäller tillväxt och vinster är det bra fart just nu. Global BNP växer i god takt och det syns också i rapporterna för det tredje kvartalet. Särskilt stark är utvecklingen i USA, med vinstökningar på bortåt 25 procent. Men där förklaras en stor del av engångseffekter från skattesänkningen i början på året. Börskurserna drivs dock inte av vinsterna för stunden, utan av förväntningar på framtiden. Marknadens snittbedömning är att de globala vinsterna växer med knappt 10 procent både nästa år och 2020. Men riktningen på utvecklingen börjar bli ett frågetecken. De senaste kvartalen har prognoserna för 2018 justerats upp löpande och prognoserna för kommande år har följt med upp. Nu ser vi dock att prognoserna för 2019 planar ut. Om den trenden fortsätter kan prognoserna behöva revideras ner framöver. Det brukar innebära rejäl motvind för börskurserna. Vi har en relativt positiv syn på den underliggande ekonomiska tillväxten för kommande två år. Det bidrar till att vi räknar med att vinstprognoserna bör kunna hålla sig på goda nivåer och att nedrevideringarna inte behöver bli så stora om de kommer.

Då blir ränteplaceringar ett alternativ

När vinstbilden inte längre är entydigt positiv kan blickarna riktas mot ränteplaceringar istället för aktier. Vi räknar med att räntorna rör sig uppåt kommande år men att det sker långsamt både i Europa och i Sverige. Här ser vi ingen större konkurrens från ränteplaceringar. I USA har ekonomin kommit längre i konjunkturcykeln, vilket återspeglas i att centralbanken Fed höjt räntan åtta gånger, från nivåer nära noll till 2,25 procent. Idag ger statsobligationer med en löptid på ett par år eller mer 2,5–3 procent i ränta. Den tioåriga obligationen ger strax över 3 procent. Enkäter har visat att fondförvaltare som grupp tycker att ränteplaceringar blir ett starkt alternativ när räntan går en bit över 3,5 procent. Vi tror att räntan kommer fortsätta att stiga men att inte den inte når den nivån på något år. Så om inte räntorna stiger snabbare än väntat, bör det inte skapa problem för aktieägarna.

Period av svagare tillväxt väntar

De flesta bedömare räknar med att vi har de snabbaste vinstökningarna bakom oss och att vi är på väg mot en period av svagare tillväxt. Det skulle motivera lägre värdering och lägre börskurser. Den goda nyheten är att värderingen redan kommit ner en del i år, tack vare stigande vinster samtidigt som börskurserna i princip har stått stilla. Det så kallade P/E-talet, börskurs delat med vinst per aktie, har fallit från ganska höga nivåer vid toppen i januari till mer normala nivåer. I de större, mogna marknaderna ligger P/E-talet på 13–15, som är i nivå med, eller något över, historiska snitt. När vinsttillväxten minskar lär det sätta press på börskurserna. Men vi är inte där ännu. Om prognoserna håller så bör börskurserna kunna stiga en del under kommande kvartal, men osäkerheten kring vad som händer sedan lär ge en del svängningar på resan.

Nu kan du som kund logga in och ta del av vår fördjupade marknadssyn.
Logga in och läs vår marknadssyn

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Beställ här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen se www.seb.se/investeringsrekommendation