Fortsättningen på börsresan

  • Politisk oro skapar kortsiktig turbulens men får sällan större effekter på ekonomin.
  • Tillväxttakten har sannolikt nått toppen, men kan stanna kvar på god nivå.
  • Det finns möjligheter för positiva överraskningar på börserna framöver.

Det är lite med hjärtat i halsgropen vi snart lägger börsåret 2018 till handlingarna. Börserna steg som en sol under januari och föll som en pannkaka under februari. Sedan följde en vår och sommar där marknaderna långsamt nådde nya toppar, påhejade av en stark tillväxt och stigande vinster – framförallt i USA genom kraftiga skattesänkningar för företagen. Men i oktober var det dags igen. Börserna gick in i en turbulens som hänger kvar än. Stockholmsbörsen, för att ta ett exempel, har fallit bortåt 15 procent sedan toppen.

Ingen större effekt av politisk oro

Det ligger nära till hands att förklara nedgångarna med politisk oro. Och den har inte saknats: Brexit, handelskrig och Italiensk budgetoro. Politisk turbulens ska inte tas lätt på, men de ekonomiska konsekvenserna blir sällan särskilt stora. Brexit och Italiens kris påverkar naturligtvis respektive land, men vi tror inte att effekterna ens på Europas ekonomi behöver bli särskilt stora. Eventuella negativa nyheter, framförallt kring Brexit kan dock skapa en del kortsiktig oro. För att handelskriget ska få någon större effekt på ekonomierna krävs en rejäl upptrappning och det tjänar ingen av de inblandade på.

Men om tillväxten och vinsterna utvecklas väl – vad är det då som skakar om börserna? På språket ”finansiska” ryms svaret i ordet diskontering. Alltså hur marknaderna idag försöker väga in i börskurserna det man tror ska hända framöver. Det är i sig inget nytt, det är ju framtida vinster som ska göra att aktier som köps idag blir mer värda i morgon. Vad ser då marknaden framöver? Var står vi just nu och vart är vi på väg?

Nedstigningen är påbörjad

En bra liknelse för att förstå nuläget kan vara en flygresa. Global tillväxt steg till marschhöjd under förra året och en bit in på detta år. Efter en ganska lång flygtur (konjunkturuppgång) börjar bränslet dock ta slut (företagen får allt svårare att hitta produktionsresurser, inte minst arbetskraft) och det börjar bli dags att och påbörja nedstigningen. 

På vägen ner ska planet passera genom moln som inte bara gör sikten dålig utan ofta innehåller en del luftgropar. Det skulle kunna motsvaras av dagens politiska oro och det faktum att riskerna för till exempel stigande inflation och räntor ökar i slutet av en konjunkturuppgång. Det skapar osäkerhet kring längden på tillväxtperioden och därmed hur väl vinsterna i bolagen hålls uppe.

Den senaste tidens svaga börser beror på att passagerarna, jag menar placerarna, verkar ha förberett sig för ett ganska abrupt slut på en perioden med god tillväxt.

Utsikterna framöver

Vår bedömning är att det finns goda chanser att marknaden blivit för dyster och, att tillväxten kan förbli på goda nivåer en tid till. Lite som om man börjat plocka ner handbagaget från hyllan redan innan personalen kommit med serveringsvagnen för sista gången.

Håller vår tillväxtprognos talar mycket för vissa positiva börsöverraskningar framöver. Men nedstigningen har inletts och luftgroparna hör till den här delen av resan.

Nu kan du som kund logga in och ta del av vår fördjupade marknadssyn.
Logga in och läs vår marknadssyn

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Beställ här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen se www.seb.se/investeringsrekommendation