Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Marknadskommentar: Därför går börsen överraskande starkt

En kvinna som sitter i en restaurang och pratar i telefon.

Det framstår närmast som en gåta: hur kan börserna stiga samtidigt som ekonomin kraschlandar? Frågan är såklart berättigad, men svaret är egentligen ganska enkelt. Det handlar om åt vilket håll man tittar, framåt eller bakåt, skriver vår placeringsstrateg Johan Hagbarth.

När vi i dag får in statistik över den extremt svaga ekonomin i världen med kraftigt fallande BNP berättar det om utvecklingen förra månaden, eller förra kvartalet. Och det står klart att andra kvartalet 2020 innebar en av de mest dramatiska nedgångarna i världsekonomin någonsin. Det är i sig inte förvånande med tanke på alla omfattande nedstängningar som försvårade, eller omöjliggjorde, såväl produktion som konsumtion. De stora ekonomierna krympte med runt 10 procent, i vissa fall betydligt mer. Det är siffror som inte återfinns i några skolböcker eller historiska exempel i modern tid. Men i statistiken ser vi också tydligt att de senaste månaderna inneburit att ekonomin börjat återhämta sig, i takt med att samhällen och ekonomier åter har öppnat upp.

Kraften uppåt överraskar

Börsen då? På börsen är det som hände under andra kvartalet historia. Aktier köper vi på förhoppningar om framtiden, förväntningar om att de bolag vi investerar i ska kunna öka sin försäljning och vinst framöver, så att aktien blir mer värd. Börsen reagerar alltså på det placerarna tror kommer att hända framöver, inte på det som hänt enligt dagens ekonomiska statistik. Det syns också i historiken. Börsen reagerar i förväg inför svängningar i konjunkturen och börjar stiga just när det ekonomiska läget känns som mest bekymmersamt.

Att världsbörserna stigit de senaste månaderna är därför inte konstigt. Men kraften i uppgången väcker andra frågor. Har det gått upp för mycket för fort, och vad händer om det kommer nya bakslag kring nedstängningar och ekonomisk tillväxt? Kraften i uppgången har överraskat de flesta. Huruvida det gått upp för mycket kan bland annat avläsas i börsens värdering. Ju högre värdering, ju större är förväntningarna på att framtiden ska bli ljus – om vinsterna ökar kraftigt i framtiden är vi ju beredda att betala mer för aktien idag.

Även börsbolagens vinster föll såklart dramatiskt under andra kvartalet. Men samtidigt kommer de också att stiga mer än ”normalt” när ekonomin skjuter fart under återöppnanden. Om vi tittar på de förväntade vinsterna för de kommande 12 månaderna och jämför med dagens börskurser (det så kallade PE-talet), ser vi att värderingen är klart hög, endast överträffad under it-bubblan runt millennieskiftet. Denna värdering kan dock motiveras på ett par sätt.

Låga räntor består

Givet att vinstökningarna framöver blir relativt stora så ser värderingen inte lika utmanande ut om man blickar lite längre fram. Och det står klart att vi kommer att få leva med ultralåga räntor en lång tid till, nu även i USA, som dominerar världens finansmarknader. När den säkra placeringen, bankboken, ger låg eller ingen avkastning kan vi såklart acceptera att aktierna värderas lite högre. Alternativen till aktier är också få för den som försöker skapa avkastning, vilket bidrar till stigande kurser och värderingar.

Nya, stora bakslag kring tillväxten, i form av till exempel breda nedstängningar, vore naturligtvis tunga nyheter för börserna. Likaså om räntorna skulle börja stiga. Det sistnämnda framstår som osannolikt för den närmaste tiden, det lär centralbankerna se till om inte annat. Pandemiutvecklingen är naturligtvis svårare att förutse. Placerarna tycks räkna med att framtida utbrott möts med det som kallas ”smarta” nedstängningar, inte de totala nedstängningar vi såg i våras, samtidigt som tidpunkten för lansering av ett vaccin börjar närma sig.

Efter en kraftig börsuppgång stiger känsligheten för negativa nyheter och risken för bakslag ökar. Rekyler hör till bilden. Vi räknar ändå med att tillväxten ska bli tillräckligt god för att ge vinstökningar som motiverar dagens börskurser och, givet de låga räntorna, kanske en del till.

Läs mer och bli kund

Logga in och läs vår marknadssyn

Vår marknadssyn
Våra rekommendationer 

Logga in och ta del av våra sparportföljer

Våra sparportföljerDenna rekommendation har utarbetats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB). SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. SEB följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Varken materialet eller de produkter som beskrivs här är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen seb.se/investeringsrekommendation. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

© Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Customer service