Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Rekordlåg värdering på cykliska bolag

stockar på hög i skogen

 

Börshumöret har svängt rejält under året. Aktiemarknaden som helhet har till stor del hållits uppe av gradvis nedjusterade ränteförväntningar. Oron för handelskriget och en svagare konjunktur har samtidigt medfört en kraftig sektorrotation i Norden från aktier i cykliska till defensiva sektorer.

Handelskriget mellan USA och Kina har spelat en viktig roll i det senaste årets försämrade industrikonjunktur. De flesta företag som producerar varor av något slag drabbas av de beslutade eller föreslagna tullarna. Företagens investeringsvilja påverkas också negativt av osäkerheten, vilket snabbt leder till en nedåtgående spiral. Det är därför inte alls förvånande att konjunkturförväntningar och vinstprognoser har reviderats ner påtagligt under sommaren.

Starkaste cykliska motvinden sedan finanskrisen

Kombinationen av konjunkturell (cyklisk) motvind och samtidigt lägre krav på avkastning för aktier i mer stabila sektorer som fastigheter och livsmedel har medfört en historiskt kraftig sektorrotation i Norden. Den relativa utvecklingen för nordiska aktier i de fyra cykliska sektorerna industri, finans, material (metaller, skog och kemi) och energi (olja) jämfört med de tre defensiva sektorerna hälsovård, dagligvaror (livsmedel, mm) och allmännyttiga bolag (exempelvis elverk) har under det senaste året varit den sämsta sedan finanskrisen 2008.

Efter den typen av extrema perioder kan det behövas relativt lite för att starta en motreaktion. Det blev också tydligt under två veckor i september, då de negativa överraskningarna i ekonomisk statistik tog en paus, vilket gav en positiv kursreaktion för cykliska bolag.

Rekordstor värderingsskillnad

Sektorrotationen har även resulterat i ovanligt stor värderingsskillnad mellan defensiva och tidigt cykliska bolag, där cykliska bolag idag är rekordlågt värderade.

Endast en gång tidigare under de senaste 16 åren har skillnaden varit nära nuvarande nivåer. Det var i botten av oljekrisen och industrikonjunkturen 2015/2016, precis innan vi fick den kraftigaste rotationen i andra riktningen – från defensivt till cykliskt. Ett år senare hade de cykliska sektorerna gett en avkastning som överträffade defensiva sektorer med otroliga 51 procent.

En repris av utvecklingen framstår inte som sannolik, men perioden är ett bra exempel på hur snabbt läget kan förändras och hur fel en rådande övertygelse bland investerare om en nära förestående och djup lågkonjunktur kan bli.

En förklaring till dagens stora skillnad i värdering kan givetvis vara att marknaden räknar med en kollaps i lönsamheten för cykliska bolag. Det räknar inte SEB:s aktieanalytiker med. Vi ser en mindre svacka för cykliska bolag under andra halvåret 2019 men redan 2021 räknar vi med en högre lönsamhet.

Pressade värderingar kan ge möjligheter

Sammantaget finner vi de pressade värderingarna på tidigt cykliska bolag mycket lockande idag, trots dämpade konjunkturutsikter. Exempel på sådana bolag är Sandvik, Autoliv, SSAB, Stora Enso och Volvo. Efter den historiskt extrema sektorrotationen det senaste året är återhämtningspotentialen för många cykliska aktier betydande.

Många investerare vill nog ändå gärna se någon typ av tecken på att ”nu bottnar det och snart blir det bättre” innan de köper. Men ofta är det just i det osäkra läget som de bästa investeringarna görs. Sannolikt krävs det ändå en positiv katalysator för att potentialen i cykliska aktier ska förverkligas. Ju längre nuvarande osäkra läge består, desto mer extremt kan därför gapet mellan defensiva och cykliska sektorer förväntas bli.

Esbjörn Lundevall, placeringsstrateg på SEB.

/Esbjörn Lundevall, aktiestrateg

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation

Customer service