Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ett första halvår med stora variationer

Bild på en cyklist på en landsväg.
  • Utplanande och delvis avmattande global ekonomisk statistik
  • Högre börskurser utan åtföljande utveckling för vinstprognoserna
  • De stora centralbankerna fortsätter med sin mjuka räntepolitik

Tiden går fort och vi har redan passerat midsommar. Det har varit ett första halvår som bjudit på stora variationer på de finansiella marknaderna. Året inleddes med ett kursrally på världens börser. Uttalanden från USA och Kina om framsteg i handelsdiskussionerna, mjukare tongångar från den amerikanska centralbanken Fed samt det faktum att vinterns dystra humör kanske var överdrivet bidrog sammantaget till en rejäl humörhöjning.

Inga tydliga lösningar på Brexit och handelskonflikten

Under senvåren har dock optimismen tappat kraft och ett större mått av tveksamhet har smugit sig in bland världens investerare. Vi hittar flera faktorer som skapar osäkerhet i närtid och kanske även längre fram än så. Handelskonflikten mellan USA och Kina har de senaste månaderna trappats upp. Vi ser fortfarande inte heller någon tydlig lösning för Brexit. Premiärminister Mays avgång öppnar för fortsatt osäkerhet och hur den nye premiärministern kommer att hantera frågan är till stora delar ett oskrivet kort. Storbritannien är en viktig handelspartner för många länder och detsamma gäller det omvända.

Merparten global ekonomisk statistik är fortfarande på goda nivåer men trenden är utplanande och i många fall även avmattande. Ett exempel är inköpschefsindex vilket är en viktig indikation på företagsklimatet och som de senaste månaderna visat avtagande kraft. Den positiva kan se det så att det är svårt att hela tiden bli positivare, medan den mer försiktige känner att det nu kanske inte blir så mycket bättre. Stigande värderingar för världens aktiemarknader är ytterligare en osäkerhetsfaktor och är ett resultat av allt högre börskurser utan åtföljande utveckling för vinstprognoserna.   

Positiva tecken blandas med risker

Trots den osäkerhet som marknaden för stunden signalerar hittar vi flera positiva tecken. Grundstyrkan i den globala ekonomin är fortfarande robust och flera ekonomiska signaler är ännu på goda nivåer. Vår prognos är en global tillväxt på 3,3 procent i år och en försiktig ökning till 3,5 procent för 2020. Det är i ett historiskt perspektiv goda nivåer. I början på året pekade prognoserna för den globala vinstutvecklingen på cirka 10 procent för 2019. Den har senare fått nedreviderats till endast några få procent. Den senaste rapportperioden visade på relativt god vinstutveckling för bolagen på global nivå vilket ger möjlighet till upprevideringar, något som skulle vara tydligt positivt för aktiemarknaden. Samtidigt finns risk att prognosen för 2020 kan vara för väl tilltagen. De stora centralbankerna fortsätter med sin mjuka räntepolitik vilket med stor sannolikhet innebär fortsatt mycket låga räntor ännu en tid. Fed:s u-sväng i början på året kombinerat med en period av svagare amerikansk statistik har till och med fått stora delar av marknaden att våga hoppas på räntesänkningar under såväl 2019 som 2020. SEB:s syn är än så länge att det inte blir någon räntesänkning i år.

Sammantaget har SEB fortfarande en positiv syn på marknadsutvecklingen i ett längre perspektiv. Men det finns ett flertal risker som manar till ökad försiktighet och vi räknar med slagig börsutveckling ännu en tid.  Vi måste också ha respekt för att vi befinner oss i efterkrigstidens längsta globala konjunkturuppgång.

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation

Customer service