Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Så blir börsåret 2020

En man och två kvinnor samtalar vid datorskärmar

Den stora kraften under slutet av förra årets börsuppgång bör innebära att de positiva tongångarna mycket väl kan hålla i sig en tid till. En faktor som talar för detta är de fortsatt extremlåga räntorna som riktar ljuset mot två nyord kopplade till investerares beteende – TINA- och FOMO-effekten.

Den nya förkortningen TINA (There Is No Alternative) lyfts fram som en drivkraft bakom fjolårets börsuppgång. Den beskriver investerares jakt på avkastning och att bristen på placeringsalternativ, med rekordlåg avkastning på ränteplaceringar, gör att pengarna hamnar på börsen. Begreppet är nära släkt med FOMO (Fear Of Missing Out) – få placerare vill stå och se på, med lågavkastande räntepapper i portföljen, när börståget fortsätter rulla. Tillsammans talar de alltså för att den uppåtgående börstrenden kan fortsätta ännu en tid.

I den positiva vågskålen

Under slutet av fjolåret kom en del positiva ekonomiska såväl som politiska tecken, bland annat i form av stabilisering i makrostatistiken, framsteg mot ett fas 1–avtal i handelskonflikten mellan USA-Kina och till sist en tydlighet i Brexit-frågan. Givet att dessa utvecklingar håller i sig, vilket känns som huvudscenariot för dagen, talar mycket för att börserna kan fortsätta upp en tid till.

Flera frågetecken

Det finns dock ett flertal hot mot det positiva scenariot. Den senaste tidens utveckling i Mellanöstern är naturligtvis obehaglig, men effekterna på finansmarknaderna har hittills varit begränsade. Konflikten ser i dagsläget inte heller ut att eskalera till något som kommer att få varaktiga effekter på ekonomier och marknader.

Dagens aktievärderingar är dock en hämmande faktor för börsen. Värderingarna är höga ur ett historiskt perspektiv, samtidigt som den dämpade tillväxtbilden talar för att bolagens vinstökningar både blir blygsamma och riskerar att komma in under analytikernas kanske väl höga förväntningar.

I själva tillväxtbilden finns också de tydligaste fundamentala riskerna. Om den makroekonomiska stabilisering vi ser i korten inte slår in utan ekonomin bromsar in mer tydligt, måste både tillväxt- och vinstprognoserna skruvas ner ytterligare. Lägre vinsttillväxt innebär sannolikt också lägre aktievärderingar. En sådan utveckling skulle innebära en risk för relativt stora börsnedgångar – men det är inte vårt huvudscenario.

Fördel börsen ännu en tid

Givet att de flesta placerare redan räknar med att vinsterna kan hamna en del under analytikernas prognoser och med tanke på bristen på alternativ, finns utsikter till positivt börshumör ännu en tid. Hur börshumöret utvecklas under året kommer att styras av konjunkturutvecklingen, sannolikt kryddat med politiska överraskningar som kan flytta marknaderna, särskilt i det korta perspektivet. Vi räknar med att 2020 kommer att präglas av en hel del svängningar och dramatik och förväntar oss tydligt lägre avkastning än i fjol. Utsikter till vissa vinstökningar tillsammans med brist på placeringsalternativ talar ändå för stigande börskurser under året.

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation

Customer service