Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Blandade signaler för placerare

En man som håller i en dator.
  • Börskurserna har stigit medan förväntningarna på tillväxten i världsekonomin och bolagens vinster har dämpats
  • Nu behövs sannolikt vinstökningar för att börsen ska fortsätta utvecklas väl 
  • De låga räntorna och redan försiktiga placerare minskar samtidigt risken för stora nedgångar

Efter årets starka inledning har börserna fortsatt uppåt de senaste veckorna, om än i långsammare takt. Breda index i såväl USA som Europa har under året stigit mer än 15 procent mätt i lokal valuta. Mot bakgrund av den branta nedgången i slutet av förra året är det inte helt förvånande, men kraften i uppgången väcker ändå en del frågor.

Tillväxt och stabilitet i världsekonomin skulle gynna börserna

Tecknen på konjunkturinbromsning under fjärde kvartalet fick analytikerna att snabbt dra ner sina vinstprognoser för 2019. I dagsläget räknar man med att börsbolagens vinster endast stiger med några enstaka procent i både USA och Europa. Samtidigt är aktievärderingarna nu på nivåer där vi menar att det kommer att krävas vinstökningar framöver – helst större än de som idag förväntas ¬– för att börserna ska kunna utvecklas fortsatt väl.

Vinsterna är i sin tur beroende av tillväxten i världen. Men de allra flesta bedömare, inklusive vi, har skruvat ner sina tillväxtprognoser för världsekonomin. Vi räknar ändå med relativt god tillväxt – runt 3,5 % för i år och nästa år.

Det första kvartalet ser ut att bli lite svagare än så, inte minst i USA där tillfälliga faktorer som nedstängningen av statsapparaten runt årsskiftet dämpar. Vi räknar med att tillväxten studsar tillbaka, oklart med vilken kraft. I Kina ser inbromsningen i ekonomin nu ut att gå lite snabbare än önskat. Myndigheterna har satt in olika åtgärder för att motverka detta och en nyligen publicerad FNP-siffra ger hopp om att åtgärderna börjar ge resultat. Den tredje stora ekonomin i världen, Euro-zonen, har kämpat med tillväxtbesvikelser under hela förra året. Vi ser inte att någon lågkonjunktur ligger i korten, men heller inte att ekonomin skulle skjuta fart.

En viktig faktor är handelskriget mellan USA och Kina, där förhandlingar nu pågår. En lösning skulle kunna ge en välbehövlig vitamininjektion till ekonomin och inte minst till börserna.

Svängiga börser i sikte

Bilden ovan ger inte direkt stöd till förhoppningar om fortsatta börsuppgångar. Men det finns en del positiva krafter. De professionella placerarna – pensions- och fondförvaltare med flera – har redan försiktigt inriktade portföljer med en historiskt sett relativt låg andel aktier. De kommer därmed sannolikt inte att skapa ett säljtryck utan kan snarare dyka upp som köpare om kurserna skulle gå ner.

Samtidigt innebär de fortsatt låga räntorna att alternativen till aktier som ändå kan ge hygglig avkastning är få. Den amerikanska centralbanken har bytt räntestrategi och signalerar att man nu avvaktar med höjningar. Detta har påverkat övriga centralbanker och vi räknar nu inte med någon räntehöjning från ECB och Riksbanken det närmaste året. Fortsatt extremt låga räntor gör det svårt att skapa bra avkastning på räntemarknaden, vilket gynnar aktierna.

I dagarna inleds bolagens rapportsäsong för första kvartalet. Förväntningarna på utfallen är ganska lågt ställda och vi räknar inte med några större överraskningar sett till total resultatutveckling. I dessa osäkra tider fäster marknaden nog större vikt vid hur bolagen uttalar sig om framtiden än hur resultatet blev. Skulle utsikterna visa sig någorlunda positiva vore det sannolikt bra för börshumöret.

Sammantaget ser vi att kombinationen av stigande börser och lite dämpade konjunkturutsikter skapar mer motvind för aktiemarknaderna. Hygglig tillväxt, låga räntor och redan försiktiga placerare talar dock för att eventuella nedgångar blir relativt begränsade. Vi räknar med svängiga börser utan tydlig trend de kommande månaderna.

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation

Customer service
;