Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

God global tillväxt trots minussiffor i maj

Roger Törnqvist på SEB.
  • Tjurrusning byttes till minussiffror under maj
  • Konflikt om tullar skakar om marknaden
  • Fortsatt potential för aktiemarknaden i det längre perspektivet

– Efter årets tydligt positiva inledning, har marknaderna nu tappat kraft och är mer avvaktande, säger placeringsstrateg Roger Törnkvist. Det ser vi bland annat på att flertalet av världens börser visar minussiffror för maj, efter fyra månaders uppgångar.

För svenska investerare som placerar globalt har den svaga kronan medfört en extra skjuts i uppgången, och även bättre motståndskraft vid nedgången. Årets inledande uppgångar, som väl kan liknas vid en tjurrusning, drevs till stora delar av de positiva tongångarna i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina. Och av den amerikanska centralbanken Fed som i början på året tydligt markerade att de slutar strama åt ekonomin genom räntehöjningar och istället anpassar penningspolitiken efter en mer osäker tillväxtbild och oroliga finansmarknader. Vi räknar nu med oförändrad styrränta i USA för i år och 2020.

– Om man till det här scenariot lägger till kinesiska stimulanser för att hålla farten i ekonomin och att de stora kursnedgångarna under avslutningen av förra året ansågs överdrivna, så hade vi sammantaget grunden för vårens positivare marknader, fortsätter Roger Törnkvist.

Tullkrig och svaghetstecken ger större osäkerhet

Den senaste tiden har vi fått känna på en del motvind. Utsikterna till en positiv lösning i konflikten mellan USA och Kina har fått sig en rejäl törn då USA utökat tullarna gentemot Kina som i sin tur svarat i besvikna ordalag och motåtgärder. Utvecklingen är oroväckande och även om det ligger i båda länders intressen att hitta en lösning så skakar diskussionerna om marknaderna. Den ekonomiska statistiken är på global nivå också blandad och vi ser flera svaghetstecken. Samtidigt måste vi komma ihåg att även de försämrade siffrorna i många fall fortfarande är på goda nivåer. Andra riskfaktorer såsom hanteringen av evighetsproblemet Brexit och en fortsatt trög ekonomisk utveckling för Eurozonen spär för stunden på osäkerheten.         

Ser ingen lågkonjunktur ännu

Trots den senaste tidens utveckling så är våra prognoser för den globala tillväxten fortfarande på goda nivåer. Vi skruvar ner siffran något för i år till en BNP på 3,3 procent, men behåller vår prognos för 2020 som är något högre. En stor del av kraften kommer från tillväxtekonomierna (Emerging Markets) som vi anser kommer att vara en bra motor för världsekonomin framöver. Vi ser bland annat fortsatt mycket god tillväxt i Indien och en viss fartökning i mer råvaruberoende ekonomier som Ryssland och Brasilien. Sammantaget är vår bedömning att världsekonomin fortsätter att växa i relativt god takt ännu en tid och vi ser få tecken att den lågkonjunktur, som någon gång ändå kommer, i nuläget skulle stå för dörren.        

Många av världens börser har trots den senaste tidens svaghet utvecklats starkt i år. Då vinsttillväxten för bolagen inte har motsvarat börsutvecklingen har det lett till stigande värderingar. Förvisso ser vi fortfarande potential för aktiemarknaden i det längre perspektivet men i närtid är potentialen begränsad.

Bolagsrapporterna för årets första kvartal har på övergripande nivå överträffat de lågt ställda förväntningarna vilket är positivt. Men det kommer troligen inte att leda till större upprevideringar av de just nu försiktiga vinstprognoserna.

– Sammantaget räknar vi med god global tillväxt ännu en tid. Tillsammans med fortsatt låga räntor bör det ge stöd till börskurserna en tid till. Men den ansträngda börsvärderingen, vårens kursrally, osäkerheten om hur väl tillväxten och därmed bolagens vinstutveckling hålls uppe samt ett flertal politiska frågetecken begränsar utrymmet för större uppgångar. Det ökar också risken för fortsatt stora kurssvängningar framöver, avslutar Roger Törnkvist.

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation

Customer service