Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Marknadskommentar: Inflationsoron fortsätter störa marknaderna

Trots att inflationsoron stör marknaderna är den fortfarande hanterbar. Det ska även mycket till innan den nya virusvarianten Omikron får någon större effekt på ekonomier och marknader. Så länge räntorna inte stiger i alltför snabb takt finns det gott hopp om positiv börsavkastning även nästa år. Det skriver vår placeringsstrateg Johan Hagbarth.

Osäkerheten kring Omikron-utbrottet har skakat om börserna. De senaste dagarna har dock rapporterna kring riskerna för allvarlig sjukdom varit preliminärt lugnande, vilket har stabiliserat marknaderna. Även om det ur ett mänskligt perspektiv finns fortsatta skäl att oroa sig så är vår bedömning att det ska mycket till innan den nya virusvarianten får någon större effekt på ekonomier och marknader. Den hypotesen stöds bland annat av de milda ekonomiska effekterna av förra höstens vågor av virusutbrott, samt det faktum att vi lärt oss hantera effekterna efter snart två år av pandemi.

Större och mer långvarig inflationsuppgång

Å andra sidan fortsätter inflationsoron att störa marknaderna. Att den förväntade inflationsuppgången under de senaste månaderna blivit både större och mer långvarig än väntat är dock hanterbart för marknaderna. Likaså dagens förväntningar om att inflationen kan komma att stiga ytterligare under början av nästa år innan den avtar. Det är fortvarande både vår och de flesta bedömares huvudprognos – men den utmanas nu.

Inte så att inflationen ska bita sig fast på de ovanligt höga nivåer vi ser nu, inte minst i USA, men att risken för att den inte ska falla tillbaka ända ner mot centralbankernas mål runt 2 procent har ökat. En varaktigt högre inflation än så kommer tvinga centralbanker till åtgärder, inklusive större räntehöjningar än vad som nu ligger i prognoserna.

Det är dock inte vårt huvudscenario. Vi räknar fortsatt med att inflationen gradvis kommer att dämpas under loppet av nästa år och att den amerikanska centralbanken Federal Reserve i planerad ordning kan avveckla sina obligationsköp under första halvåret och inleda en period med räntehöjningar under det andra.

Vi bedömer att styrräntan i USA når nivån 1,5 procent om två år och att de långa räntorna, som är ett alternativ till aktieplaceringar, då är i trakten av 2,5 procent (avser 10-årig statsobligation i USA). Det är räntenivåer som vi tror är helt hanterbara för börs och placerare, särskilt om våra tillväxtprognoser slår in.

Fortsatt god utveckling i börsbolagen

I vårt huvudscenario fortsätter återhämtningen i världsekonomin under nästa år, med en global tillväxt klart över det historiska snittet, för att fram emot 2023 närma sig mer ”normala” nivåer. Det talar för fortsatt god vinstutveckling i börsbolagen, en tes som underbyggs av bolagens överlag starka resultatrapporter för årets tredje kvartal. Där uppvisar man en fortsatt god förmåga att hantera utmaningar i omvärldsbilden, denna gång dominerad av bland annat bristen på komponenter.

Vi ser alltså viss fortsatt potential för börserna ännu en tid. Det förutsätter dock att Omikron-varianten kan hanteras utan större effekter rent ekonomiskt och att inflationsbilden i alla fall inte förvärras. Här gäller också att inflationen i sig inte är det enda problemet. Om placerarnas inflationsoro tilltar leder det sannolikt till stigande räntor, vilket i sig blir en motvind för börserna.

Mer kurssvängningar framöver

Den turbulens vi sett den senaste tiden lär leva kvar en tid till. Vi får nog också räkna med mer kurssvängningar framöver än vad som präglade detta års första dryga halva. Men givet en någorlunda godartad utveckling för riskerna ovan kommer vi om bara några veckor att kunna blicka tillbaka på ett mycket starkt börsår, där de mycket kraftiga vinstökningarna gjort att värderingen faktiskt kommit ner något, trots kursuppgångar. Så länge räntorna inte stiger i alltför snabb takt finns det gott hopp om positiv börsavkastning även in under nästa år. 

Customer service