Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Marknadkommentar: Då är det köpläge på börsen

En porträttbild på Johan Hagbarth SEB:s placeringsstrateg

För bara andra gången sedan andra världskriget kommer vi få uppleva ett år med krympande världsekonomi. Ändå fortsätter börserna, om än slagigt, att stiga. Vår placeringsstrateg Johan Hagbarth reder ut varför och bedömer när det framöver är köptillfällen och när istället varningsklockorna ringer.

Börserna fortsätter envist att stiga, om än med ganska stora svängningar. Den ledande USA-börsen har nu stigit över 40 procent sedan botten, är över nivåerna vid årsskiftet och bara några procent från sina högstanoteringar i februari. Samtidigt faller tillväxten handlöst i världsekonomin – världsbanken spådde nyligen att den globala ekonomin krymper med 4 procent i år. Det är andra året sedan andra världskriget som ekonomin krymper. Förra gången var i den stora globala finanskrisen 2009 - men denna gång är nedgången nästan fem gånger större. Om vi tittar på prognoserna över bolagens vinster så räknade analytikerna med vinstökningar på 10 procent för i år – innan pandemin bröt ut. På några veckor ändrades detta till en förväntan om vinstfall på runt 25 procent. En dramatik vi inte sett i modern tid.

Därför kan börserna fortsätta stiga

Hur kan då börserna stiga så kraftigt i denna osäkra miljö med så mycket motvind? Vi ser två huvudförklaringar. Det är viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden inte så mycket tittar på vad som händer i stunden utan mer hur prognoserna för framtiden ser ut. Det är ju framtida vinstökningar som ska motivera stigande börskurser. Alla är överens om att tillväxten och vinsterna faller kraftigt under första halvåret i år. Men de flesta räknar med att ekonomin vänder upp under nästa halvår och att vinsterna därmed också kan göra det. För detta talar inte minst de extremt stora stimulanser som har satts in från regeringar, centralbanker med flera. Från att i första skedet ha syftat till att hålla ekonomin under armarna, att förhindra att många bolag går i konkurs och alltför många personer blir arbetslösa, handlar nu åtgärderna om att skapa förutsättningar för en snabb återhämtning. Tillsammans med de återöppningar som vi nu ser i många länder efter den unika nedstängningen under våren talar det för att tillväxten återvänder. Och det faktum att världsekonomin just nu faller tillbaka kraftigt och därmed kan gör en ”omstart” framöver gör att det finns förutsättningar för att tillväxttrenden kan bestå en tid till.

Lägg till detta att centralbanker världen över tydligt signalerar att man kommer att se till att räntorna förblir på mycket låga nivåer länge till, både vad gäller korta och längre löptider och inte bara för statsobligationer utan även för företagskrediter. Att det låga ränteläget består och närmast cementeras gör att placerarna kan tänka sig acceptera en högre aktievärdering. Alternativen ger ju ingen, eller mycket låg, avkastning.

Riskerna i börsscenariot

Allt detta kanske låter som en perfekt värld för aktieplaceringar, men riktigt så enkelt är det sällan. För det första har ju årets uppgångar lett till höga kurser och höga värderingar på många bolag. Det positiva resonemanget ovan fungerar som förklaring till uppgången hittills, men räcker det för att driva kurserna vidare? Det är långt ifrån självklart. Uppgången innebär att den relativt ljusa framtidsbilden ovan redan sannolikt i stort är intecknad i dagens kurser. Och det saknas absolut inte risker i detta ljusa scenario. Det råder fortfarande stor osäkerhet om hur pandemin utvecklas framöver. Risken finns att de senaste veckornas hoppfulla bild, som möjliggjort återöppnandet, följs av en andra våg av virusutbrott. Mycket talar för att den då möts med andra åtgärder än den totala nedstängning vi sett under våren, vilket skulle göra de ekonomiska konsekvenserna mindre – men osäkerheten finns utan tvekan där. Dessutom vet vi bara lite om hur snabbt det går för ekonomin att få upp farten igen. Att öppna upp företag, butiker och fabriker går sannolikt tämligen fort och enkelt, men hur blir det med efterfrågan? Kommer folk att återgå till gamla konsumtionsvanor eller får vi räkna med ett försiktigare mönster? Det faktum att arbetslösheten skjutit i höjden talar för att återhämtningen blir åt det långsamma hållet och att det tar tid innan vi är tillbaka i gamla tillväxt- och vinsttrender. Givet börsuppgången finns sannolikt en del fallhöjd om det kommer negativa nyheter kring virusspridning eller tillväxttakt.

Begränsad potential

Men enkäter visar också att många placerare planerar för att öka på sina aktiepositioner om vi får en börsrekyl. Tillsammans med den hoppfulla bilden kring tillväxt och de låga räntorna talar det för att eventuella nedgångar blir begränsade och att börserna skulle kunna fortsätta att stiga framöver, givet att prognoserna infrias. Den historiskt sett höga värderingen gör dock sannolikt att potentialen är begränsad. Vi ser framtida rekyler som sannolika köptillfällen, men också alltför kraftiga uppgångar som varningsklockor, som skulle kunna motivera en försiktigare inställning.

Läs mer och bli kund

Logga in och läs vår marknadssyn

Vår marknadssyn
Våra rekommendationer 

Logga in och ta del av våra sparportföljer

Våra sparportföljerDenna rekommendation har utarbetats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB). SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. SEB följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Varken materialet eller de produkter som beskrivs här är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen seb.se/investeringsrekommendation. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Customer service