Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Ljus framtid för impact-investeringar

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Vill du vara en del av lösningen på de sociala och miljömässiga utmaningar som vår planet står inför? Då ska du titta närmare på impact-investeringar – en marknad som växer snabbt. Den globala omställningen kräver enorma investeringar under många år framöver och tillväxtmöjligheterna för företag som hjälper till att bidra är goda. Det säger vår placeringsstrateg Jonas Evaldsson, som här berättar mer om investeringsområdet.

– Det har alltid funnits fonder som investerat med syfte att göra gott. I början handlade det ofta om exkludering, som till exempel att välja bort fossila bränslen ur portföljen, men de senaste fem-tio åren har det tillkommit ett inkluderingsperspektiv, mer likt det vi kallar impact. Det kan handla om företag vars intäkter till 100 procent genereras från lösningar på våra globala utmaningar, men också om företag som genomgår en förändringsresa, säger Jonas Evaldsson.

Branschorganisationen Global Impact Investment Networks (GIIN) definierar impact som investeringar med avsikt att skapa positiv, mätbar social och miljömässig effekt, tillsammans med en finansiell avkastning. Det handlar till exempel om att finansiera produkter och projekt som aktivt påverkar i rätt riktning.

– Vi bedömer att de bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar kommer att generera en attraktiv avkastning över tid. Impact-investeringar är därmed bra för en mer hållbar framtid samtidigt som vi ser avkastningsmöjligheterna som goda, säger Jonas Evaldsson.

SEB:s fondbolag har nyligen stärkt sin hållbarhetspolicy och höjt ambitionsnivån när det gäller hållbarhet för hela fondsortimentet. I utbudet finns bland annat Lyxor SEB Impact. Några exempel på bolag som fonden investerar i är Orsted, ett danskt energibolag med fokus på offshore vind, Dexcom, ett amerikanskt medtechbolag som hjälper diabetiker med blodsockermätning och Beyond meat som arbetar med vegetariska alternativ till traditionell köttproduktion.


”Lyxor SEB Impact är en fond med hög risk (risknivå 6 av 7). Det innebär att fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.”

Fonden Lyxor SEB Impact.

Här kan du se Jonas Evaldsson intervjua Sofia Värmlöf Helmrich, en av de ansvariga förvaltarna bakom fonden Lyxor SEB Impact.

Lyxor SEB Impact Fund M-USD

Logga in och köp fondenDetta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. För finansiella instrument, inklusive fonder, är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om finansiella instrumenten som återfinns i dess t.ex. faktablad, informationsbroschyr, prospekt, marknadsföringsbroschyr och/eller produktblad vilka finns tillgängliga på seb.se. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Customer service