Genom ditt sparande kan du vara med och påverka

Som fondförvaltare har SEB stor möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet i börsbolagen. – De senaste sex åren har vi drivit frågan om fler kvinnor i styrelser hårt. Nu sitter det 40 procent kvinnor i de styrelser vi arbetar med, vilket var regeringens jämställdhetsmål under valrörelsen, säger Anette Andersson, hållbarhetsspecialist inom SEB:s fondbolag. 

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Alla som sparar i fonder kan vara med och bidra till en hållbar framtid. Fonderna är stora ägare i flera börsbolag och har därför möjlighet att ställa krav på bolagens hållbarhetsarbete. Som fondandelsägare påverkar du därför indirekt.

– Vi är engagerade i 35 nomineringskommittéer och genomför årligen hundratals dialoger med olika företag för att kunna driva förändringar, berättar Anette Andersson. Framför allt rör det sig om nordiska bolag, men vi samarbetar även med utländska aktörer för att nå företag utanför Norden.

”En heterogen styrelse fattar bättre beslut”

Under de senaste sex åren har SEB bland annat drivit frågan om fler kvinnor i styrelserna hårt.

– Idag ser vi resultatet av detta arbete. I de styrelser vi arbetar med är 40 procent kvinnor. När vi började vårt arbete för sex år sedan var motsvarande siffra 30 procent, säger Anette Andersson.

Under 2016 var SEB med och nominerade 28 nya styrelseledamöter, varav 15 (54 %) var kvinnor.

– Vi går inte in och river upp befintliga styrelser, men när någon avgår är vi med och påverkar. Framöver kommer vi även jobba mer med mångfald, som ålder och etnisk tillhörighet, eftersom en heterogen styrelse fattar bättre beslut.

Höga hållbarhetskrav i alla fonder

2008 skrev SEB under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och 2015 fastställdes FN:s hållbarhetsmål i investeringsstrategin.

– Inga av våra fonder investerar i bolag där mer än 20 procent av omsättningen kommer från gruvbrytning av kol. Fonderna investerar inte heller i företag som producerar eller säljer kärnvapen eller kontroversiella vapen, påpekar Anette Andersson.

I SEB:s hållbarhetsfonder är kraven ännu högre. Fonderna har ett stort fokus på bland annat miljön och investerar till exempel aktivt i företag som SEB anser presterar särskilt bra inom hantering av koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och avfallshantering. Men hela hållbarhetsområdet är komplext och SEB arbetar även med externa partners för att kunna fatta bra beslut.

– Vi för till exempel dialoger med bolag inblandade i palmoljeproduktion för att de ska förbättra sitt arbete. Och vi pratar vattenanvändningsnivåer och levnadslöner med till exempel H&M och rätten till integritet med MTG.

Men hållbara placeringar handlar inte bara om aktieplaceringar. Det finns även intressanta hållbara räntefonder och gröna obligationer.

– Nästa år hoppas vi också kunna erbjuda våra mikrofinansieringsfonder till privatpersoner.

FN:s 17 mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030)

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringen
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Tillsammans mot en hållbar framtid

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation