Passar börshandlade fonder dig?

Läs följande påståenden och se om de stämmer på dig. Då kan du bättre avgöra om börshandlade fonder passar dig eller om du behöver fundera mer på hur du vill placera.

  • Du vill investera i en fond som följer utvecklingen i sitt underliggande index till en låg förvaltningskostnad.
  • Du vill få en bredare investering med större riskspridning och köpa ett enda värdepapper hellre än att till exempel investera i en enskild aktie.
  • Du vill kunna köpa och sälja fonden snabbt och enkelt i realtid på börsen, precis som med en aktie.
  • Du vill kunna investera även när marknaden faller.
  • Du som vill köpa börshandlade fonder med hävstång är införstådd med att de är mer komplexa och kräver mer kunskaper och tätare bevakning än traditionella fonder.