Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Börshandlade certifikat

SEB stänger ned de flesta av sina börshandlade cerifikat

SEB kommer stänga ned de flesta av sina börshandlade certifikat, detta sker genom att slutdagen justeras till 19 februari 2020. Det gäller mini-futures och certifikaten Bull, Bear, Long och Short med råvaror, valutor och aktieindex som underliggande tillgång. Certifikaten för Private Banking kommer fortfarande att finnas kvar och berörs inte. Den 19 februari stänger handeln förde berörda certifikaten. Fram till dess kan kunder välja att sälja sina certifikat. För de kunder som väljer att inte göra något kommercertifikaten tvångsinlösas den 19 februari och pengarna betalas ut att till kundens konto den 4 mars.

Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar.

Om börshandlade certifikat

Ett börshandlat certifikat är ett värdepapper som följer prisutvecklingen i en viss underliggande tillgång, till exempel en råvara, valuta eller aktiekorg. Certifikaten passar dig som är aktiv på marknaden och gör snabba vinsthemtagningar om du handlar med hävstång. De passar även dig som vill placera på medellång eller lång sikt utan hävstång.

Att handla med hävstång innebär att du kan få en förändring i värdet som blir större än förändringen i den underliggande tillgången. Tack vare hävstången är det möjligt att göra stora vinster med en liten kapitalinsats. Men hävstången ökar inte bara dina möjliga vinster, utan även risken för förluster.

Börshandlade certifikat handlas på börsen via kurslistan och är lika enkla att köpa och sälja som aktier.

Så köper du börshandlade certifikat

Du kan förvara börshandlade certifikat i en depå, på ett vp-konto, investeringssparkonto (ISK) och i vissa kapitalförsäkringar.

Handla direkt på internetbanken
Handla hos Avanza
Handla hos Nordnet

1:1

Certifikat utan hävstång för dig som tror att den underliggande tillgångens pris ska stiga.
Läs mer om certifikat 1:1

Long & Short

Certifikat med rörlig hävstång för dig som antingen tror att den underliggande tillgångens pris ska stiga, eller att det ska falla.
Läs mer om Long & Short

Bull & Bear

Certifikat med daglig hävstång för dig som antingen tror att den underliggande tillgångens pris ska stiga, eller att det ska falla.
Läs mer om Bull & Bear

Övriga börshandlade certifikat

Ibland ger SEB ut certifikat som är konstruerade lite annorlunda jämfört med 1:1, Bull & Bear och Long & Short. Det kan hända när en viss konstruktion anses vara bättre lämpad för att dra nytta av de förutsättningar som råder för den underliggande tillgången vid emissionstillfället. Det kan innebära exempelvis att certifikatet har en speciell löptid eller hävstång, att den underliggande tillgången är en korg av flera olika tillgångar, eller att den underliggande tillgången är förhållandet mellan två olika utländska valutor.

För närvarande har SEB tio övriga börshandlade certifikat: CHFTRY Short A S, CHFTRY Short B S, FX Carry A S, FX Carry F S, FX Scorecard A S, FX Scorecard F S, JPYNOK Short A S, JPYNOK Short B S, KINA Bull A S och KINAE Bull B S. Mer information om dessa hittar du i respektive produktbroschyr som är tillgängliga i kurslistan.

Med SEB:s börshandlade certifikat kan du få en hög avkastning, men till en hög risk. Mer information om vilka risker som finns hittar du i respektive produktbroschyr. För en fullständig bild av produkten och samtliga villkor och risker bör du läsa den generella produktbroschyren och slutliga villkor för respektive certifikat tillsammans med SEB:s offentliggjorda grundprospekt för certifikat- och warrantprogram. Samtliga dokument finns i kurslistan.

Skatter

SEB eftersträvar att hålla informationen om skatter aktuell och riktig. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för förluster eller kostnader som kan uppkomma med anledning av detta. Informationen är allmän och är inte anpassad efter just din specifika situation.

Marknadsbrev

Få marknadsbrev om börshandlade produkter med placeringsförslag och marknadskommentarer.

Relaterat

Aktier – bli delägare

En sparform för dig som är beredd att ta en högre risk för chans till bättre avkastning.

Relaterat

Kapitalskyddade placeringar

Ger möjlighet till bra avkastning, men är lika trygg som en obligation. Passar dig som sparar långsiktigt.

Customer service