Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Återbetalning baserat på kredithändelser

Bild på graf av återbetalningsförloppet.

Bilden visar ett exempel på hur återbetalningsbeloppet påverkas av antalet kredithändelser bland de underliggande bolagen. I exemplet består indexet av 75 bolag, och varje kredithändelse minskar det utestående nominella beloppet med 1/75-del. Årlig kupong i exemplet är 4 procent och beräknas på utestående nominellt belopp.

Customer service