Aktuella placeringstips

Här är våra generella köp- och säljtips för aktier, fonder och strukturerade placeringar. Rekommendationerna uppdateras en gång per månad

 

Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar.

  + Köp

  Enskilda aktierRekommendationsdag 
  Nibe Industrier 2017-02-21 Köp
  Leovegas 2016-12-19 Köp
  Alm Brand 2016-09-14 Köp
  D. Carnegie & Co 2016-07-01 Köp
  Fabege                                                                               2016-07-01 Köp
  AktiefonderRekommendationsdag 
  SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux 2017-01-24 Köp
  SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk 2017-01-24 Köp
  SEB Teknologifond 2017-01-24 Köp
  SEB Europafond – Lux 2016-11-23 Köp
  SEB Asienfond Småbolag ex Japan – Lux                   2016-05-24 Köp
  RäntefonderRekommendationsdag 
  JP Morgan Global Bond Opportunities Fund A SEK 2016-05-24 Köp
  SEB High Yield Fund SEK – Lux 2016-04-01 Köp
  Alternativa placeringarRekommendationsdag 
  Lyxor SEB Multi Strategy SEK                                       2016-05-02 Köp

  Enskilda aktier

  Uppdaterad: 2017-02-21

  NIBE Industrier

  Vi ser värmeteknikföretaget NIBE Industrier som ett kvalitetsbolag med en framgångsrik förvärvsstrategi på sin meritlista. NIBE:s mål om att nå en intäktsnivå om 20 miljarder kronor senast 2020 är klart realistiskt. Under 2016 genomfördes en företrädesemission om cirka 3 miljarder kronor, som övertecknades med 50 procent. Det är ett tecken på att aktieägarna gärna ser fortsatt förvärvsdriven expansion inom hållbara energilösningar. Varje förvärv adderar något nytt till gruppen, vare sig det är nya produkter, nya kunder eller nya affärsmodeller. De senaste förvärven, CGC och Enertech, breddar produktsortimentet till kommersiella fastigheter och ytterligare internationalisering av svensk teknologi inom energibesparing.

  NIBE presenterade en solid rapport för det fjärde kvartalet 2016 trots svåra jämförelsetal på den svenska marknaden som en följd av minskningen av ROT-avdraget årsskiftet 2015/16. VD Gerteric Lindquist är fortsatt försiktigt optimistisk om efterfrågan för NIBE:s produkter. Det har han varit under många år, för att sedan oftast leverera stabil positiv organisk tillväxt och framgångsrika förvärv.

  Leovegas

  Leovegas är en operatör för kasinospel över internet. På endast fyra år har bolaget vuxit från noll till att bli ett av de snabbast växande mobilspelbolagen i Europa och marknadsledare inom mobilcasino. Tack vare sin starka kundtillströmning, exceptionella tillväxt och ständiga innovation är Leovegas en ledare i den mobila revolutionen. Den underliggande marknaden för kasinospel i mobilen väntas växa kraftigt de kommande tre åren, oavsett konjunkturutveckling. Vi anser att spelsektorn har goda tillväxtförutsättningar på börsen.

  Alm brand

  En sektor som sticker ut med stabil direktavkastning är försäkringsbolagen. På den nordiska aktiemarknaden domineras försäkringsbranschen av de stabila sakförsäkringsbolagen, medan de räntekänsliga livbolagen för en tynande tillvaro.

  Sakförsäkringsbranschen i Norden erbjuder visserligen ingen större tillväxt, men intjäningen är stabil och kassaflödesgenereringen är stark.

  Samtliga noterade sakförsäkringsbolag som vi bevakar har solida balansräkningar, vilket möjliggör höga och stabila utdelningar. Danska Alm Brand väntas ge en total utdelning (utdelning och återköp av aktier) om cirka 11 procent av börsvärdet för 2016 och 9 procent för 2017.

  Största delen av intjäningen kommer från stabil sakförsäkringsverksamhet, även om bolaget också bedriver bankverksamhet, samt mindre omfattande livförsäkringsverksamhet.

  D. Carnegie & Co samt Fabege

  En sektor som stått sig stark på börsen när svensk ekonomi vuxit kraftigt och räntorna varit låga är fastighetssektorn, men under hösten och vintern har sektorns aktier fallit markant. Med ökande väntetider för hyresrätter, en fortsatt stark urbanisering och rekordlåg räntemiljö är dock fastighetsbolag fortsatta vinnare resultatmässigt.

  Inom fastighetssektorn rekommenderar vi D. Carnegie & Co, som ger exponering mot hyresbostäder i den snabbväxande Stockholmsregionen, där kötiderna är över sex år.

  Vi är även positiva till Fabege tack vare bolagets exponering mot Stockholms just nu starkaste regioner (innerstan och Arenastaden). Arenastaden utvecklas mycket gynnsamt och kommer att stärka resultatet under många år framöver.


  Aktiefonder

  Uppdaterad: 2017-02-21

  SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux

  Bättre förutsättningar för Stockholmsbörsen

  Valet av Trump till amerikansk president har även påverkat förutsättningarna för den svenska aktiemarknaden. De senaste månadernas sektorrotation till mer konjunkturkänsliga bolag är positivt för Stockholmsbörsen som innehåller en stor andel sådana bolag, exempelvis finans och verkstad. För bolagen på Stockholmsbörsen räknar vi med en vinsttillväxt på cirka 10 procent för 2017.

  Börsen som helhet är varken anmärkningsvärt billig eller dyr utifrån våra prognoser för 2017. Dessa förutsätter dock en tydlig förbättring av vinsttillväxten jämfört med de senaste fem–sex åren. Cykliska sektorer värderas högre än ett historiskt snitt, jämfört med mer konjunkturokänsliga sektorer som hälsovård och konsumentbolag. Situationen speglar marknadens förväntningar om en bättre global industrikonjunktur, inte bara under 2017 utan även därefter. Vi ser möjligheter för såväl stora som mindre bolag på Stockholmsbörsen.

  SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux investerar främst i medelstora och stora bolag i Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar.

  På grund av fondens sammansättning och förvaltningsmetoder kan fondens värde variera kraftigt.

  SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk

  Bättre förutsättningar för Stockholmsbörsen

  Valet av Trump till amerikansk president har även påverkat förutsättningarna för den svenska aktiemarknaden. De senaste månadernas sektorrotation till mer konjunkturkänsliga bolag är positivt för Stockholmsbörsen som innehåller en stor andel sådana bolag, exempelvis finans och verkstad. För bolagen på Stockholmsbörsen räknar vi med en vinsttillväxt på cirka 10 procent för 2017.

  Börsen som helhet är varken anmärkningsvärt billig eller dyr utifrån våra prognoser för 2017. Dessa förutsätter dock en tydlig förbättring av vinsttillväxten jämfört med de senaste fem–sex åren. Cykliska sektorer värderas högre än ett historiskt snitt, jämfört med mer konjunkturokänsliga sektorer som hälsovård och konsumentbolag. Situationen speglar marknadens förväntningar om en bättre global industrikonjunktur, inte bara under 2017 utan även därefter. Vi ser möjligheter för såväl stora som mindre bolag på Stockholmsbörsen.

  SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk placerar främst i svenska småbolag. Innehavet är koncentrerat till mindre småbolag som vid investeringstillfället har ett börsvärde om högst 0,5 procent av Stockholmsbörsens totala börsvärde.

  SEB Teknologifond
  Positivt för flera tekniksektorer
  Den tekniska utvecklingen kommer vara en stor och viktig del av företagens förändring framöver. Digitaliseringen av både industri- och tjänstesektorn samt våra bilar och hem är några exempel på trender som påverkar, och förväntas påverka oss ytterligare framöver. Det kommer att kräva fler och bättre digitala komponenter i maskiner, bilar och hus. Därför ser vi goda möjligheter för företag verksamma inom halvledarindustrin.

  Digitala produkter och tjänster utvecklas ständigt, tar en allt större andel av världsekonomin och influerar våra liv allt mer via bolag som Apple och Alphabet (Google). Det medför ökad effektivitet och kraftigt minskade kostnader för information, distribution och kommunikation. Digitaliseringen kommer att fortsätta under lång tid och bolag kopplade till mjukvara inom kommunikation och tjänster har också goda tillväxtförutsättningar.

  SEB Teknologifond placerar globalt i främst marknadsnoterade teknologibolag inom bland annat mjukvara, halvledare, internet och datakonsulter.

  På grund av fondens sammansättning och förvaltningsmetoder kan fondens värde variera kraftigt.

  SEB Europafond – Lux

  Stabila europeiska företag

  Konjunkturen i Europa har stabiliserats, trots politiska oroligheter och problem i banksektorn. Den inhemska efterfrågan förbättras tack vare ökad sysselsättning och lägre räntor. Företagen efterfrågar lån vilket leder till positiv kredittillväxt. Banksektorn har fortsatt problem i vissa länder, exempelvis Italien, men på övergripande nivå har bolagens balansräkningar stärkts och lönsamheten är nu mer stabil.

  Europeiska Centralbanken håller en fortsatt låg räntenivå, vilket i sin tur förbättrar vinster och underlättar företagens investeringsmöjligheter. Euron är fortsatt svag trots den förbättrade konjunkturen, vilket ger exportsektorn en extra injektion. Vår bedömning är att vinsterna för europeiska företag, hjälpta av konjunktur och valuta, växer snabbare än de för exempelvis amerikanska företag.

  På minussidan finns oro för de europeiska bankerna samt risken för olika typer av amerikanska handelsbegränsningar.

  SEB Europafond – Lux placerar främst i marknadsnoterade bolag i Europa, fördelade mellan olika sektorer.

  På grund av fondens sammansättning och förvaltningsmetoder kan fondens värde variera kraftigt.

   SEB Asienfond Småbolag ex Japan – Lux

  Fortsatt bra fart i de asiatiska ekonomierna

  Större delen av Asien visar fortsatt god ekonomisk styrka, med Indien i ledartröjan. Kinesisk ekonomisk statistik fortsätter att överraska positivt, något som stärker vår prognos om en mjuklandning för landets ekonomi. Konsumtionen utvecklas väl och är en viktig drivkraft för flertalet asiatiska länder, vilket bland annat sätter avtryck i en ökad handel länderna emellan.

  Regionen har också totalt sett en gynnsam demografi med en hög andel av befolkningen i arbetsför ålder. Många länder i Asien är stora råvaruimportörer och gynnas av de fortsatt relativt låga råvarupriserna.

  Prognoserna för de asiatiska bolagens vinstutveckling ligger högre jämfört med många andra regioner, något som borde gynna aktiemarknaden. Risken för olika typer av handelsbegränsningar efter USA:s presidentval kan, om de blir verklighet, dock få en dämpande börseffekt på Asien och andra tillväxtmarknader.

  SEB Asienfond Småbolag ex Japan – Lux placerar i marknadsnoterade asiatiska småbolag, exklusive Japan, eller småbolag som handlas på asiatiska marknader. 


  Strukturerade placeringar

  Uppdaterad: 2017-02-20

  Vi har för närvarande inga rekommendationer för strukturerande placeringar. Vi återkommer med nya rekommendationer inom kort.


  Räntefonder
  Uppdaterad: 2017-02-21

  JP Morgan Global Bond Opportunities Fund A SEK

  Bred räntefond med potential

  Fonden investerar i obligationer och andra räntebärande instrument eller finansiella derivat världen över, inklusive tillväxtmarknader. Med en flexibel strategi fördelar fondens förvaltare kapitalet mellan de delar av räntemarknaden som de anser vara mest intressanta i rådande marknadsläge, utan att vara bundna till något index. Det gör fonden till ett lämpligt val för den som själv vill slippa välja ränteplacering.

  En betydande del av fondens innehav kan placeras i High Yield-obligationer med lägre kreditbetyg. Dessa obligationer medför en högre risk men också bättre möjlighet till avkastning än obligationer med högre kreditbetyg, så kallade Investment Grade. Investment Grade-segmentet har gynnats av centralbankernas obligationsköp, men det är en faktor som mattas av i takt med att återköpen minskar. High Yield-obligationer är heller inte lika känsliga för stigande räntor (vilket vi ser i dagsläget) som Investment Grade.

  Vi bedömer att fonden har goda möjligheter att över tid skapa en avkastning som väl överstiger bankräntan, men man bör vara beredd på att värdet tidvis kan svänga kraftigt.
  Avkastningen för traditionella placeringar ger idag låg eller negativ avkastning samtidigt som en uppgång i marknadsräntor skulle försämra avkastningen ytterligare. En flexibel strategi är därför viktigt för att aktivt kunna justera såväl ränterisk som kreditrisk och minska risken när räntorna stiger.

  SEB High Yield Fund SEK – Lux

  God löpande avkastning talar för High Yield-fonder

  I dagens rekordlåga ränteläge ger traditionella ränteplaceringar mycket låg avkastning. För den som är beredd att ta en högre risk kan företagsobligationer inom segmentet High Yield vara ett intressant alternativ med möjlighet till bättre avkastning. Under 2016 var detta ett av de segment i räntemarknaden som gav bäst avkastning, och inom delar av High Yield-marknaden ser utsikterna fortsatt goda ut.

  Bland High Yield-bolagen hittar man såväl stora välkända bolag som små snabbväxande verksamheter. Bredden på marknaden gör det möjligt för förvaltare att konstruera portföljer som tillgodoser olika investerares behov av avkastning och risk. Den amerikanska High Yield-marknaden har en relativt stor andel energibolag, vilka tyngdes av det låga oljepriset i början av 2016. Stigande råvarupriser har dock stabiliserat den akuta situation som uppstod inom delar av marknaden. High Yield- obligationer är inte lika känsliga för ränteförändringar som obligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade), men däremot finns en stark koppling till tillståndet bland företagen i termer av belåning och konkurser. Belåningen ser dock ut att minska något under 2017.

  SEB High Yield Fund förvaltas aktivt av SEB:s kreditteam och placerar i räntebärande värdepapper, i synnerhet företagsobligationer, i både Europa och USA. Upp till 100 procent av fondens tillgångar får investeras i olika överlåtbara räntebärande värdepapper om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD.


  Alternativa investeringar

  Uppdaterad: 2017-02-21

  Lyxor SEB Multi Strategy SEK

  Hedgefond med bred riskspridning

  Detta är en bred multistrategifond med daglig handel som investerar globalt i aktie-, ränte- och valutarelaterade finansiella instrument. Målet är att skapa positiv avkastning oavsett hur de finansiella marknaderna rör sig. Fonden investerar i olika investeringsstrategier via ett antal underliggande förvaltare. Fördelningen mellan strategierna skapar förutsättningar för en bred riskspridning i portföljen. Fonden har i dagsläget sex underliggande strategier.

  Efter en stark avslutning på 2016 var makrostrategin (med fokus på valutor) den strategi som påverkade fonden mest negativt i januari. Även den trendföljande strategin utvecklades negativt, påverkad av den fallande dollarn. Fondens marknadsneutrala förvaltare bidrog däremot positivt till utvecklingen.

  Vi bedömer att fonden kan vara en bra byggsten i den alternativa delen av en investeringsportfölj, det vill säga den del som inte består av aktier och obligationer. Starkare tillväxttakt, stigande inflation och ökande vinster ger starka trender och goda förutsättningar för hedgefonder. Vi förespråkar också en bred exponering mellan olika strategier, vilket denna hedgefond har.


   

  - Sälj

  AktiefonderRekommendationsdag 
  Silk African Lions Fund                                   2016-02-19 Sälj
  RäntefonderRekommendationsdag 
  SEB Obligationsfond SEK 2016-12-19 Sälj
  SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK 2016-11-23 Sälj
  SEB Korträntefond SEK 2016-11-23 Sälj

  Aktiefonder

  Uppdaterad: 2017-02-21

  Silk African Lions Fund

  Mycket arbete kvar att göra

  Tillväxten är fortsatt god i flera afrikanska länder, främst de söder om Sahara, även om det skett en inbromsning. En växande medelklass sätter positiva avtryck i konsumtionen för många länder i regionen.

  Fortfarande brottas dock flera länder med bland annat politiska och sociala problem samt bristfällig infrastruktur, men stora insatser görs och mycket har blivit bättre.

  Då flera länder är stora råvaruexportörer dämpas tillväxten av de fortsatt relativt låga råvarupriserna. Exempel på länder som pressas är Nigeria (olja och gas) samt Zambia (koppar). Satsningar görs på förbättrade industriella policyer, exempelvis att förädla råvaror innan de exporteras för att öka värdet och minska priskänsligheten.

  Kina är en stor aktör på den afrikanska marknaden och landets inbromsning får också negativa konsekvenser för flera ekonomier. Japans ökade intresse för investeringar i Afrika är dock positivt.

  På längre sikt ser vi god potential för flera afrikanska börser. I nuvarande marknadsläge, med fortsatt låga råvarupriser och viss osäkerhet kring tillväxtmarknader i kölvattnet av det amerikanska presidentvalet, är vi dock försiktigt inställda till möjligheterna för Silk African Lions Fund.

  På grund av fondens sammansättning och förvaltningsmetoder kan fondens värde variera kraftigt.


   Räntefonder

  Uppdaterad: 2017-02-21

  SEB Obligationsfond SEK

  Högre långräntor framöver

  SEB Obligationsfond SEK placerar i obligationer med längre löptider, det vill säga minst ett år. I en miljö där både tillväxt och inflation är på väg upp tror vi att långa obligationsräntor kommer att fortsätta stiga, i synnerhet i USA. Även europeiska och svenska räntor borde fortsätta stiga i takt med en mindre expansiv penningpolitik. Den amerikanska centralbanken höjde styrräntan i december och har signalerat ytterligare höjningar de kommande åren. Med en inflation nära målet tror vi att även Riksbanken ändrar sitt beteende under 2017 och höjer reporäntan i december.

  När marknadsräntor rör sig uppåt, som de gör i dagsläget, innebär det sämre förutsättningar för räntemarknaden i allmänhet och för ränteplaceringar med lång löptid i synnerhet. Mycket talar för att nedgången för obligationsfonder kommer att fortsätta. Vi ser istället större potential för företagsobligationer inom segmentet High Yield, med kort löptid.

  SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK

  Kortsiktigt begränsad potential

  Fonden har fokus på europeiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade. Under 2016 hade fonden en stark utveckling, vilket kan förklaras av en lång genomsnittlig löptid, tillsammans med minskade ränteskillnader mellan statsobligationer och företagsobligationer i spåren av Europeiska centralbankens obligationsköp.

  Investment Grade-obligationer gynnas även framåt av centralbankernas obligationsköp, men denna faktor bör mattas av i takt med att återköpen minskar. Även känsligheten för stigande räntor, vilket vi ser i dagsläget, är stor inom Investment Grade. I ett marknadsläge där räntorna är på väg upp och där centralbankernas stöd med tiden kan komma att begränsas, väljer vi hellre alternativ som med större frihet kan anpassa sin allokering i termer av ränte- och kreditrisk. Vi ser även större potential inom High Yield, som dock innebär en högre risk.

  Fonden fokuserar på företagsobligationer utgivna i Norden och Europa och placerar i en stor mängd olika obligationer för att uppnå god riskspridning. Den genomsnittliga löptiden på obligationerna kan variera mellan två och åtta år, med ett riktvärde på cirka tre år.

  SEB Korträntefond SEK

  Låga räntor ett bra tag till

  Penningmarknadsinstrument ger idag ingen eller till och med negativ avkastning. Inflationen förblir sannolikt något under målet 2017 och vi räknar med en första räntehöjning i december, men Riksbankens egen prognos är att en höjning inleds först i mars/april 2018.

  Då korta räntor kommer att vara låga ytterligare en tid föredrar vi andra typer av ränteplaceringar eller andra placeringar med låg risk som fortfarande kan ge viss avkastning. Den som kan acceptera högre risk kan med fördel överväga företagsobligationer inom High Yield (HY), där den löpande avkastningen är väsentligt högre än för traditionella kortränteplaceringar. Ett annat alternativ är en flexibel räntefond som kan anpassa allokering och räntekänslighet utifrån förändrade marknadsförutsättningar.

  SEB Korträntefond placerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och obligationer med kort löptid utfärdade i svenska kronor. Innehaven är utgivna av svenska staten, kommuner, bostadsinstitut eller företag med god kreditvärdighet. Portföljen har en genomsnittlig maximal återstående löptid på högst ett år.


  Dessa rekommendationer har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finans­inspektionen. Rekommendationerna har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. 

  Samtliga investerings­­­rekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investerings­­rekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investerings­­­rekommendationerna. Information om tidigare rekommendations­historik kan fås på begäran.

  Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktie­­­relaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investerings­rekommendationer och hantering av intresse­­konflikter med mera, vänligen se www.seb.se/investeringsrekommendation