Aktuella placeringstips

Här hittar du ett urval av våra generella köp- och säljtips för aktier och fonder. Vi uppdaterar rekommendationerna minst en gång per månad.

Uppdateringsdatum är det datum när vi gjorde senaste analysen av aktien eller fonden. Rekommendationsdag* är det datum placeringstipset publicerades första gången. 

Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar.

Enskilda aktierRek.dag*Uppdaterad 
Assa Abloy  2018-08-23 2018-08-23 Köp
Atlas Copco  2018-08-23 2018-08-23 Köp
ABB                                                                                       2018-05-22 2018-08-23 Köp
AktiefonderRek.Dag*Uppdaterad 
Morgan Stanley INVF Global Opportunity A USD 2018-05-22 2018-08-23 Köp
SEB Hållbarhetsfond Sverige – Lux 2017-01-24 2018-08-23 Köp
SEB Emerging Marketsfond
2017-02-27 2018-08-23 Köp
SEB Asienfond Småbolag ex Japan – Lux                   2016-05-24 2018-08-23 Köp
SEB Asienfond ex Japan  2018-01-24 2018-08-23 Köp
JPM Global Bond Opportunities A SEK Hdg  2018-06-21 2018-08-23 Köp

*Rekommendationsdag är det datum placeringstipset publicerades första gången.

Fördjupning i ovanstående placeringstips

AktiefonderRek.dag* Uppdaterad 
Silk African Lions Fund                                   2016-02-19 2018-08-23 Sälj
RäntefonderRek.dag*Uppdaterad 
SEB Obligationsfond SEK                                 2016-12-19 2018-08-23 Sälj
SEB Korträntefond SEK 2016-11-23 2018-08-23 Sälj

*Rekommendationsdag är det datum placeringstipset publicerades första gången.

Fördjupning i ovanstående placeringstips

Vår senaste marknadssyn

På internetbanken kan du fördjupa dig i våra experters syn på marknaden, som ligger till grund för bland annat våra fondrekommendationer. Där hittar du även förvaltarkommentarer på hur fonderna har gått och prognoser för framtiden.

Logga in och se vår marknadssyn på internetbanken privat

Dessa rekommendationer har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finans­inspektionen. Rekommendationerna har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. 

Samtliga investerings­­­rekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investerings­­rekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investerings­­­rekommendationerna. Information om tidigare rekommendations­historik kan fås på begäran.

Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktie­­­relaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investerings­rekommendationer och hantering av intresse­­konflikter med mera, vänligen se seb.se/investeringsrekommendation