Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sänkt förvaltningsavgift i SEB Asienfond ex Japan, SEB Europafond Småbolag, SEB Emerging Marketsfond och SEB Emerging Marketsfond – Lux

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Vi på fondbolaget SEB Investment Management kommer att sänka förvaltningsavgiften för SEB Asienfond ex Japan, SEB Europafond Småbolag, SEB Emerging Marketsfond och SEB Emerging Marketsfond – Lux*. Avgiftssänkningen är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vårt produktutbud är relevant och attraktivt. Avgiftssänkningarna gäller från och med den 1 februari 2024.

Du som är andelsägare i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till förändringen. Se tabellen nedan för information kring avgifterna för respektive andelsklass.

Berörda fonder inklusive andelsklasser

Fond ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltnings­avgift
SEB Asienfond ex Japan A SE0000984148 1,75 % 1,50 %
SEB Europafond Småbolag A SE0000433252 1,75 % 1,50 %
SEB Emerging Marketsfond A SE0000984155 1,75 % 1,50 %
SEB Emerging Marketsfond C EUR – Lux LU1526357881 1,75 % 1,50 %
SEB Emerging Marketsfond C USD – Lux LU0037256269 1,75 % 1,50 %
SEB Emerging Marketsfond UC EUR – Lux LU1808747478 0,88 % 0,75 %
SEB Emerging Marketsfond UC USD – Lux LU2249630687 0,88 % 0,75 %
SEB Emerging Marketsfond ZC EUR – Lux LU1732232001 0,53 % 0,45 %

 

* Fondens legala namn är SEB SICAV 1 – SEB Emerging Markets Fund