Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sänkt förvaltningsavgift i SEB Europafond, SEB Europe Equity Fund, SEB Global Aktiefond, SEB Global Climate Opportunity Fund och SEB Global Equal Opportunity Fund

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Vi på fondbolaget SEB Investment Management AB kommer att sänka förvaltningsavgiften för SEB Europafond, SEB Europe Equity Fund*, SEB Global Aktiefond, SEB Global Climate Opportunity Fund** och SEB Global Equal Opportunity Fund***. Avgiftssänkningarna är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vårt produktutbud är relevant och attraktivt. De nya avgifterna gäller från och med den 1 juni 2024. 

Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till förändringen. Se tabellen nedan för information kring avgifterna för respektive andelsklass.

 

Berörda fonder inklusive andelsklasser

SEB Europafond

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
A   SE0000984171   1,40 % 1,20 %

 

SEB Europe Equity Fund 

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
C EUR LU0030166507   1,40 % 1,20 %
D EUR LU0427863906   1,40 % 1,20 %
IC EUR LU1032627470   0,75 % 0,65 %
IC P SEK LU1791748558   0,75 % 0,65 %
ID EUR LU2158612528   0,75 % 0,65 %
UC EUR LU2412067006   0,70 % 0,60 %
ZC EUR LU2412067188   0,42 % 0,36 %
ZD EUR LU2412067261   0,42 % 0,36 %

 

SEB Global Aktiefond

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
A SE0000434151   1,50 % 1,30 %
B SE0004867158   1,50 % 1,30 %
C SE0012142149   0,75 % 0,65 %

 

SEB Global Climate Opportunity Fund

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
C EUR LU0122113094   1,50 % 1,30 %
C SEK LU0845783637   1,50 % 1,30 %
D EUR LU0845774990   1,50 % 1,30 %
D SEK LU0845792208   1,50 % 1,30 %
IC EUR LU2381136873   0,90 % 0,78 %
IC SEK LU2381136956   0,90 % 0,78 %
ID EUR LU2381137095   0,90 % 0,78 %
ID SEK LU2381137178   0,90 % 0,78 %
UC EUR LU1791748632   0,75 % 0,65 %

 

SEB Global Equal Opportunity Fund

Andelsklass ISIN Nuvarande förvaltningsavgift Ny förvaltningsavgift
C EUR LU0036592839   1,50 % 1,30 %
C SEK LU2364199914   1,50 % 1,30 %
C USD LU1514257044   1,50 % 1,30 %
D EUR LU1514256319   1,50 % 1,30 %
IC EUR LU1514256582   0,75 % 0,65 %
IC SEK LU2364200191   0,75 % 0,65 %
IC USD LU1514257390   0,75 % 0,65 %
ID EUR LU1514256749   0,75 % 0,65 %
UC EUR LU2625208207   0,75 % 0,65 %

 

* Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Europe Equity Fund
** Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Global Climate Opportunity Fund
*** Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Global Equal Opportunity Fund