Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar görs i fondbestämmelserna för SEB FRN Fond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Nedan information rör de fondbestämmelser som finns publicerade på fondlistan för SEB FRN Fond. Förändringarna innebär bland annat att fondens möjliga allokering, det vill säga fördelning i olika typer av värdepapper, ändras, och att fonden ges möjlighet att stänga för nyteckning om dess förvaltade kapital överstiger ett visst belopp. Förändringarna i fondbestämmelserna träder i kraft den 3 maj 2024.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte men du bör känna till förändringarna. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen.

Mer information finns i dokumentet nedan:

Kundunderrättelse SEB FRN Fond