Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kriget i Ukraina: Röda Korset – så når hjälpen fram

Röda korset hjälper äldre kvinna

Den humanitära situationen i Ukraina blir alltmer förfärlig och desperat. Flera organisationer arbetar dygnet runt för att nå och möta människors enorma behov. Hem har lagts i spillror och hundratusentals människor har akut behov av skydd och lider brist på mat, vatten, värme, elektricitet samt medicinsk vård. Runt 4,8 miljoner människor rapporteras ha flytt till grannländerna. Ännu fler är på flykt inom landet varav många instängda i städer utan att kunna fly undan kriget.

Röda Korset finns på plats och bistår på olika sätt de behövande som nu genomlever de extrema farorna i den här konflikten. Vi fick möjligheten att prata med Nina Paulsen som är katastrofrådgivare på Svenska Röda Korset som på olika sätt deltar aktivt i denna massiva insats.

– Vi bidrar till exempel med efterfrågad teknisk kompetens. Vi stödjer också med pengar och i den mån det behövs även efterfrågade varor till den större insatsen som leds av hela Rödakorsrörelsen. Personalbehovet kan till exempel vara en sjuksköterska med ledningskompetens, en logistikexpert eller liknande. Det är en rad experter som behövs, alltifrån IT, till kunnig personal på att undvika att utsatta grupper utnyttjas eller att vissa grupper diskrimineras från hjälpinsatser.

Efter att den väpnade konflikten intensifierades i februari har organisationens verksamhet skalats upp i större delen av Europa. Totalt har över 100 experter sänts ut de senaste veckorna från rörelsen för att stödja våra systerföreningar, nationella föreningarna, för att stärka den insatsen, både i Ukraina och framför allt i de sju länder som gränsar till Ukraina och dit merparten av människor nu flyr. Och fler är på gång.

– Från Svenska Röda Korsets sida tittar vi också på längre sikt, hur vi kan engagera oss mer i Ukraina, där vi har haft samverkan redan under tidigare delar av den väpnade konflikten som började 2014.

Många volontärer

Ukrainska Röda Korset har ökat antalet volontärer från cirka 2000 vid konfliktens början till 10 000 personer i dagsläget. Och det skulle behövas många fler. De har fokuserat på att dela ut mat och vatten där människor tar skydd, som skyddsrum och tunnelbana. Även ge förstahjälpen och att evakuera särskilt utsatta människor, som exempelvis barn med funktionshinder, till en säkrare plats. De har också upprättat en psykosocial ”hot line” dygnet runt eftersom många är traumatiserade.

– Organisationen vi redan har runt om i Europa med etablerade roller gentemot myndigheter i varje land, anställda och utbildade volontärer, lagerlokaler, inköpskanaler och transportmöjligheter har skalat upp enormt för att kunna leverera basala förnödenheter såsom mat, hygienartiklar, filtar både in i Ukraina och andra länder. Detta körs sedan ut med lastbil och tåg och tack vare volontärer längs vägen hjälper människor längs de många flyktvägarna i Ukraina. Men ännu behövs mer för att hjälpa fler säger Nina Paulsen

Sjukhus och vattenverk

Röda Korset bidrar nu också i Ukraina med krigskirurger och psykologer som det finns ett väldigt starkt behov av. Odetonerad ammunition och minor är ett växande problem som riskerar att drabba civila, därför tas även experter på detta nu in i Ukraina. Annan handfast hjälp som behövs är att distribuera medicin till sjukhus och reparation av vattenledningar. Röda Korset bistår de vitala institutioner som finns, som sjukhus och vattenverk, för att de ska kunna fungera samt utbildar personal. Man bidrar också med bensin för att kunna hålla ambulanser i gång.

Humanitär rätt

Förutom att intensifiera det operativa arbetet på plats förs också en dialog med parterna om hur fientligheterna genomförs, såväl om skyddet av den civila befolkningen. En uppgift är att påminna parterna om deras skyldigheter enligt internationell humanitär rätt. I dessa samtal tas även akuta humanitära problem, inklusive säker passage av civila och tillhandahållande av humanitärt bistånd upp. Det yttersta målet är att lindra lidandet och rädda liv.

– Många människor sitter fast i olika delar av landet och tar sig ut med risk för sitt liv. På vissa plaster har Röda Korset nyligen kunnat bistå med att leda säkra konvojer av flyende ut ur städer, till exempel i Sumy och även utanför Kiev. Men på vissa ställen, framför allt i Mariupol, har det varit oerhört svårt att nå avslut i förhandlingarna med de stridande parterna. Vi har varit på väg flera gånger de senaste dagarna och fått avbryta eftersom de säkerhetsgarantier som krävs inte kunnat ges.

– Det är ofta en mycket komplicerad och intensiv förhandling som behövs i den här typen av konflikt, men vi fortsätter arbetet med att påminna parterna om deras skyldighet både att skydda civila så långt det är möjligt, och underlätta att humanitär hjälp når de drabbade, säger Nina Paulsen.

– Ibland går det och ibland inte. Det handlar hela tiden om att med all kraft och förhandlingsförmåga driva på, eftersom människor är i desperat behov av hjälp.

Arbetar ni tillsammans med andra stora organisationer?

– Ja det gör vi. Exempelvis arbetar vi nära Läkare utan Gränser i Ukraina när det gäller medicin till sjukhus. Vi samverkar alltid med myndigheter, andra internationella organisationer som FN-organen WHO och UNHCR, men också hjälp-organisationer som Rädda Barnen och lokala organisationer. Koordinering är både en av de viktigaste, och svåraste, frågorna, säger hon.

Vilka är de stora behoven just nu?

– Det är framför allt skydd från den väpnande konflikten i Ukraina. Skydd mot att dö och mot skador, både fysiska och mentala. Brist på medicin över tid gör ju också att en del kroniska sjukdomar inte kunnat behandlas, vilket kan få effekter på kort och lång sikt, till exempel vid hjärt- och lungsjukdomar, diabetes och cancer. Dessutom drabbas många människor nu av olika trauman som kan påverka den mentala hälsan, för en del kommer skadorna få effekter i årtionden och kommer att drabba generationer. Och givetvis handlar behoven om de grundläggande behoven av mat, vatten och tak över huvudet.

Det direkta stödet, som basala förnödenheter där exempel är hygienartiklar, och stöd för att kunna återetablera kontakten med sina nära och kära som man varit tvungna att separera ifrån genom utdelning av SIM-kort, särskilda sociala verksamheter för grupper som behöver särskilt skydd och stöd såsom ensamkommande barn ingår också

– Vi tittar på olika lösningar hela tiden för att kunna möta flyktingars behov både under tid och längs vägen. Det vi jobbar med allt mer är så kallat kontantstöd. Det kan vara kuponger som gäller på vissa företag. Kontantstöd började vi jobba med efter tsunamin 2004. Det har gjorts många studier som visar att denna typ av stöd är effektivt på flera plan; det ger människor en värdighet att kunna välja själva vad man behöver, det stärker den lokala marknaden och minskar negativ miljöpåverkan.

– Människor flyr genom hela Europa och stannar kanske bara en dag eller två på ett ställe för att sedan kanske åka till släkt eller vänner i ett annat land. Det vi tittar på är vilken typ av kontantstöd fungerar till exempel mellan flera olika länder.

Följ Röda Korsets arbete i Ukraina

Här kan du ge ditt bidrag direkt till Röda Korset

Vill du veta mer kontakta Anna Beck De Francesco, på Svenska Röda Korset, ansvarig för Nya Finansiella Instrument, Stora Givare & Stiftelser.
Mobil: +46 (0)70 964 52 87
E-mail: anna.beckdefrancesco@redcross.se

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 2 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

Customer service