Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur ser börsens utsikter ut för 2022 givet krig, inflation och skakig omvärld?

Dataskärm med börskurser

Årets inledande börsnedgång, driven av stigande inflation, späddes på när det tragiska kriget i Ukraina inleddes. De senaste veckorna har dock präglats av återhämtning även om den gångna veckan mer präglats av förnyad oro. Redan innan krigsutbrottet skapade besvärande hög inflation, fortsatta störningar i globala leveranskedjor och pandemiproblem i Kina motvind för tillväxten, dessa frågetecken kvarstår, eller förvärras. Inflationen fortsätter stiga i både USA och Euro-området till nivåer vi inte sett på 30–40 år.

Stigande inflation och energikostnader slår naturligtvis mot hushållens köpkraft, samtidigt som kriget och de övriga problemen listade ovan också bidrar till att dämpa den ekonomiska aktiviteten. Många prognosmakare justerar också ner sina tillväxtprognoser för i år, typiskt en halvering till runt två procent för Europa och till runt tre procent globalt, en nedrevidering med ungefär en procentenhet. Även vi sällar oss till den skaran.

Tillväxten förblir ändå på hyggliga nivåer, dels eftersom vi gick in i året i en återhämtningsfas med god underliggande tillväxt, dels med stöd från ökan finanspolitik och investeringar och möjligen ett uppdämt konsumtionsbehov kombinerat med ett bra sparandeöverskott.

USA höjer styrräntan

Samtidigt justeras såväl prognoser för centralbankers räntehöjningar som de längre marknadsräntorna upp i relativt snabb takt. Den 10-åriga statsobligationen i USA, som brukar tjäna som riktkarl för obligationsräntorna har stigit markant upp till nivåer runt 2,6% i skrivande stund.

De flesta prognoser pekar också på att Fed i USA höjer styrräntan snabbt och i större steg än vanligt, prognoserna pekar på en styrränta på väg mot två procent mot slutet av året och uppåt 2,5–3% under nästa år. Givet utgångsläget med ultralåga räntor kan ränteuppgångar ses som en hälsosam normalisering, men blir de alltför stora och snabba kommer de sannolikt att sätta press på börshumöret och värderingarna. En ökad risk för börshumöret alltså.

Tillväxtfasen inte över

Börserna verkar dock ha tagit fasta på att problemen är av mer eller mindre övergående karaktär. Vi ser det fortfarande som ett huvudscenario att en global recession kan undvikas och att även om i år sannolikt blir ett mellanår ur tillväxt- och vinstperspektivet så är vi inte tillväxtfasen över. Givet att kurserna i dag ändå är lite lägre än vid årsskiftet har marknaden till del diskonterat den ökade motvinden som beskrivs ovan.

Vi bibehåller därför vår mindre övervikt till aktier men avvaktar tydligare signaler kring utvecklingen, som vi naturligtvis följer noga.

Foto: Johan Hagbarth
Placeringsstrateg

Johan Hagbarth

Placeringsstrateg

Johan Hagbarth


Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 2 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

Customer service