Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fördjupning: Energitrygghet – avgörande för Kinas ekonomiska stabilitet

Kinas flagga på en molnig bakgrund

Kinas ambitiösa tillväxtmål för 2022 kommer att kräva stabil och säker tillgång på energi. I Beijings senaste energiplan låg fokus på investeringar i grön energi men den belyste även kolkraftens betydelse i energiomställningen. I energiplanen föreskrivs också en ökad försörjningskapacitet av råolja och gas. Vi förväntar oss att Kina upprätthåller en diversifierad blandning leverantörer av importerad råolja. Behovet av att inte bli beroende av en enda energileverantör kommer spela en avgörande roll för Kinas energitrygghet.

Den senaste utvecklingen:

  • Den 28 mars inledde Shanghai en nedstängning av staden i två faser för att underlätta masstestning. Den rädsla som pandemin skapar kommer påverka den inhemska efterfrågan och göra att utmaningarna för den ekonomiska tillväxten ökar.
  • Mycket talar för att Kina försöker lära sig leva med Covid-19. Landets nationella hälsovårdsmyndighet meddelade den 22 mars att Paxlovid, det virushämmande piller som utvecklats av Pfizer, kommer att inkluderas i ersättningslistan i sjukförsäkringssystemet. Kina kommer också tillfälligt att inkludera de snabba antigentestsatserna i ersättningslistan.
  • Den 25 mars meddelade Kina att man siktar på att slutföra insamlingen för den finansiella stabiliseringsfonden i slutet av september.
  • Harbin, i nordöstra Kina, planerar att ta bort de fastighetskontroller som inrättades 2018 och förbjöd bostadsköpare att sälja sina fastigheter inom tre år efter köpet. Några lokala myndigheter har lättat på reglerna för fastighetssektorn men på nationell nivå har det inte skett någon större policyförändring.
  • Den 3 mars beslutade asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB), som leds av Kina, att pausa all verksamhet kopplad till Ryssland samt Vitryssland och avvakta hur kriget i Ukraina utvecklas.
  • Den 16 mars meddelade vice premiärminister Liu He att Beijing kommer att tillkännage åtgärder för att stödja inte bara ekonomin utan även marknaden.
  • Den 17 mars meddelade Kinas finansministerium att man inte kommer att utöka den fastighetsskattereform som godkändes i oktober 2021.

Kinas ekonomiska stabilitet kräver energitrygghet

Kinas ambitiösa tillväxtmål för 2022 kommer att prioriteras framför konkurrerande strukturella mål. Redan innan de senaste nedstängningarna till följd av Covid-19 var tillväxtmålet på ”cirka 5,5%” en utmaning. Som det ser ut nu, flaggar vi för en nedåtrisk för vår egen tillväxtprognos på 5,2 procent av BNP.

Det finns utrymme för vissa penningpolitiska lättnader men finanspolitiken förväntas dra det tyngsta lasset. Två veckor efter att vice premiärminister Liu Han lovade att ge mer politiskt stöd har vi ännu inte sett några större politiska tillkännagivanden som väsentligt skulle förändra läget på kort sikt.

Det kommer krävas energitrygghet för att uppnå ekonomisk stabilitet i år. Kinas senaste energiplan ger beslutsfattarna utrymme att öka tillväxten. Den 22 mars släppte Beijing den fjortonde femårsplanen för framtidens energisystem. Planen syftar till att påskynda utvecklingen av ett ramprogram för ”ren, koldioxidsnål, säker och högeffektiv” energi, men belyste även kolkraftens roll i energiomställningen.

Energikrisen i slutet av 2021 tydliggjorde de ekonomiska kostnaderna i att helt gå ifrån kol, vilket ledde till stigande energipriser. Under den årliga nationella folkkongressen i början av mars antydde president Xi Jinping att även om Kina måste göra framsteg när det gäller att minska sitt koldioxidavtryck kan landet inte äventyra sin energiförsörjning.

Diagram 1: Kol är fortfarande den viktigaste energikällan i Kina
Diagram 1: Kol är fortfarande den viktigaste energikällan i Kina

Planen går ifrån den policy med ”dubbel kontroll” som förvärrade energikrisen 2021. Målet att minska energiintensiteten med 13,5% fram till 2025 upprepades, men begränsningarna inom energiförbrukningen togs bort. Trots att man betonade vikten av att påskynda övergången till förnybar energi tog man också bort begränsningar av kolförbrukningen.

I planen sattes målet att öka andelen icke-fossil energi i Kinas totala energiförbrukning till 20% fram till 2025 och 25% till 2030. Andelen icke-fossil energi ökade 2020 till 15,9% av den totala energiförbrukningen, jämfört med 7,4% under 2005 (diagram 1). Samtidigt minskade kolets andel till 56,8% under 2020 efter en topp 2005 på 72,4%. I år är Kinas energimyndighets arbetsplan att höja andelen icke-fossil energi till 17,3% av den totala energiförbrukningen. Sammantaget är utsikterna för Kinas investeringar i grön energi positiva, men det betyder inte att landets kolberoende kommer att minska.

I planen föreskrivs också en ökad leveranskapacitet av råolja och gas. Visserligen anses kol vara den mest tillförlitliga och grundläggande energikällan i Kina, men olja och gas står tillsammans för 27,3% av energiförbrukningen. Sedan 2005 har andelen olja i stort sett legat stadigt på omkring 19%, medan naturgas ökade till 8,4% under 2020.

Kina är i princip självförsörjande när det gäller kol, men är starkt importberoende av olja- och gas. Kina importerar 70,9% av sin oljeförbrukning och 41,3% av sin gasförbrukning (diagram 2). Samtidigt som Kinas statliga råd antydde att landets självförsörjningsgrad för energi 2021 nådde mer än 80%, har även importen av olja och gas ökat.

Diagram 2: Kina är importberoende av olja och gas
Diagram 2: Kina är importberoende av olja och gas

Vi förväntar oss att Kina upprätthåller en diversifierad grupp leverantörer av importerad råolja för att förbättra sin energitrygghet. Det nuvarande trycket på de globala energimarknaderna understryker behovet av att inte bli för beroende av en enda energileverantör.

År 2021 importerade Kina råolja värt totalt 253 miljarder USA-dollar, där 17,2% kom från Saudiarabien, följt av Ryssland på 15,6% (diagram 3). Sedan 2013 har inget land stått för mer än 20% av Kinas import av råolja. Med tanke på att råolja utgör mer än 75% av Kinas energiimport ligger det i landets intresse att upprätthålla en diversifierad grupp leverantörer.

Diagram 3: Kina importerar olja från flera länder
Diagram 3: Kina importerar olja från flera länder

På längre sikt kommer Kinas energiplan att öka yuanens attraktionskraft som alternativ handels- och reservvaluta. Vi ser dock fortfarande en risk i att USA-dollar/Kinesisk Offshore Yuan på kort sikt kan stiga till 6,45 när utmaningarna för tillväxten intensifieras, men vi anser att utsikterna för yuanen är positiva på lång sikt. I mitten av mars rapporterades det att Saudiarabien förhandlade med Beijing om att några av Kinas råoljeköp skulle betalas i yuan.

De flesta av Kinas energiköp antas i dagsläget regleras i USA-dollar och euro. Med tanke på yuanens begränsade konverteringsbarhet är det dock inte troligt att den kommer att ersätta USA-Dollar som världens dominerande handelsvaluta.

Samtidigt kan diskussionerna mellan världens största producent och den största importören av råolja göra att andra energiexportörer överväger att acceptera viss betalning i yuan. Om Kinesisk yuan renminbi börjar användas mer som handelsvaluta blir den även attraktivare som alternativ reservvaluta.

Internationella valutafonden uppskattar att mindre än 3% av de globala centralbanksreserverna är denominerade i Kinas valuta. Sanktionerna mot den ryska centralbanken har redan gjort USA-dollarn till ett ekonomiskt vapen. Vi förväntar oss att detta leder till att yuanen gynnas när andra centralbanker försöker diversifiera sina reservtillgångar.

Eugenia Victorino
Eugenia Victorino

– Behovet av att inte bli beroende av en enda energileverantör kommer spela en avgörande roll för Kinas energitrygghet, säger Eugenia Victorino. Hon är SEB:s Head of Asia Strategy och är en frekvent talare på stora internationella medier som Bloomberg TV, CNBC och BBC. Hon ger sin bild av Kinas ambitiösa tillväxtmål för 2022, som hon tror kommer att kräva både stabil och säker tillgång på energi.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 2 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

Customer service