Pension och försäkring

Gör dig bättre förberedd på livets alla svängningar

Vi har egna försäkringsrådgivare som hjälper dig både som privatperson och företagare. Tillsammans skräddarsyr vi ett paket som omfattar allt från sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och tjänstepension till ett långsiktigt familjeskydd eller sparande till barn och barnbarn. Allt utifrån de behov du har.

Det här får du hjälp med

  • När du vill placera kapital på kort och lång sikt på ett fördelaktigt sätt.
  • När du vill se över dina tjänstepensionslösningar för att vara säker på att de är tillräckligt omfattande.
  • När du vill börja spara till dina barn och barnbarn och vara säker på att kapitalet används på det sätt du tänkt dig.
  • När du vill säkerställa att dina tillgångar förs över till nästa generation på ett optimalt sätt och samtidigt få en god avkastning under tiden.
  • När du vill planera inför pensionen och samtidigt fördela dina tillgångar på ett bra sätt under pensionsperioden.
  • När du, eller någon i din familj, drabbas av sjukdom eller olycksfall och behöver snabb specialistvård.
  • När du vill överföra kapital till någon som går utanför den normala arvsordningen.
  • När du vill försäkra dig om en bibehållen inkomst under en långvarig sjukdom.