Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Kampen mot covid-19 - Kritiska faktorer för att få hjulen att börja snurra igen

Moskva

Det finns positiva tecken på stabilisering av virusspridningen i flera länder och att vi passerat kulmen för utbrottet. Därmed har även regeringar påbörjat planeringen för att på ett säkert sätt återstarta ekonomierna i Europa, USA och delar av Asien.

Masstestning och nya tekniska hjälpmedel blir avgörande verktyg – och del av en ”infrastruktur” – för att förhindra nya utbrott och möjliggöra steg mot normalisering. Mycket talar för att både tid och denna ”infrastruktur” gör att världen kan stå bättre rustad när nästa virusvåg slår till.

Trygghet för producent och konsument

Krisen har skapat kreativitet och en global kapplöpning inom medicin och teknologi vilket inger förhoppningar i både närtid och framtid. Regeringars exitplaner möjliggör för olika delar av ekonomin att starta upp igen. För industrin krävs att dessa exitplaner är tämligen synkroniserade i tid på nationella och global nivå. Annars riskerar delar av produktionen att stoppas p.g.a. brist på underkomponenter.

Vad är steg ett?

Att få igår produktionen är det första steget. Därefter krävs också att konsumtionen kommer igång. Då måste hushållen känna trygghet i att ta sig till arbetet och att spendera sina pengar på varor och tjänster. Företagen behöver veta att man inte ställs inför nya produktionsstopp. Att kunna känna denna trygghet i den nya ”infrastruktur” av teknik och medicin bestämmer hur snabbt normaliseringen kan ske.

Kinas ekonomi bedöms ha uppnått 90 procent av ett normalt läge. Det har skett 2,5 månader efter nedstängningen av staden Wuhan, staden där virusspridningen tycks ha startat. Värt att tänka på är att Kinas ekonomiska återhämtning nu påverkas negativt av att resten av världen har gått in i en djup recession.
EU och USA väntas gradvis öppna upp i maj. Även om det är osäkert hur fort det kommer att gå är pressen på regeringar att öppna upp snabbt redan stor och kan väntas öka ytterligare i takt med snabbt stigande arbetslöshet i flertalet länder.

Stora fördelar att vinna för den snabbaste ur startblocken

Pressen kommer också från industrin utifrån p.g.a. en växande oro för konkurrensneutraliteten och uppköpsrisker. Företag och länder som är snabbast upp ur start-blocken kan få stora fördelar och möjligheter att vinna marknadsandelar på bekostnad av länder och därmed företag som beslutat att hålla produktionen stängd längre. Regeringar lär noga följa vad andra gör för att se till så att man inte ger sin egen industri en konkurrens-nackdel.
Ökad risk för oönskade företagsuppköp

När länder går ur krisen i olika takt kan också risken för oönskade företagsuppköp öka. Debatten är redan i gång kring hur till exempel Kina ser på förvärv av utländska företag som tillfälligt försvagats och därmed fått en lägre prislapp när aktiekurserna fallit. Den här dynamiken – konkurrensaspekten och uppköpsrisken – blir en kraft att så snabbt det bara är möjligt att komma igång med uppstartsprocesser. Det kan därmed gå snabbt.

Läs hela artikeln i rapporten, sida 20-22.

Nordic Outlook maj 2020

Customer service