Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Ökat distansarbete – Hemmajobbandets effekter på arbetsmarknad och ekonomi

Pandemin har lett till att hemarbetandet ökat explosionsartat. Ju längre pandemin pågår, ju högre är också sannolikheten att en kraftig ökning av distansarbetet kommer att finnas kvar som en bestående effekt.

Minskat behov av persontransporter

Ökat distansarbete kommer till exempel att leda till minskat behov av persontransporter vilket i sin tur kommer drabba allt från bilförsäljning till taxinäring och flygindustri negativt vilket redan blivit tydligt. Samtidigt är minskat resande positivt ur klimatsynpunkt.

Minskad efterfrågan på att bo centralt

Den kanske tydligaste effekten av att människor jobbar hemifrån är att behovet av kontorsyta kommer minska, yta som istället kan komma användas till fler bostäder i de större städerna. Samtidigt som kontorsdöden leder till ett ökat utbud av lägenheter i centrala lägen så leder distansarbete också till en minskad efterfrågan på att bo centralt när fördelen av att bo nära sin arbetsplats minskar. Det kan framöver bidra till minskade prisskillnader mellan att bo centralt och i ytterområden.

Frihet att välja bostadsort

Distansarbete kan öppna för helt nya möjligheter för människor att fritt kunna välja var de vill bo. Enligt en färsk Sifo-undersökning hoppas tre av fyra att pandemin ska leda till en förändrad arbetssituation och överst på önskelistan står ökade möjligheter att jobba hemifrån. En annan Sifomätning visar att nästan fyra av tio kan tänka sig att flytta om trenden med bättre möjligheter till distansarbete fortsätter och 5 procent funderar till och med på att sköta sitt jobb från utlandet.

Konkurrensfördelar försvinner för arbetstagare i väst

I den traditionella anställningsmodellen så är det oftast ett krav att en anställd fysiskt infinner sig på arbetsplatsen fem dagar i veckan. Att det kravet ser ut att kunna försvinna framöver innebär dock inte bara fördelar för de anställda. Om kontoret minskar i betydelse, så försvinner faktiskt också en av västvärldens arbetstagares viktigaste konkurrensfördelar. När de anställda på ett företag samlas på ett kontor varje dag så blir kontoret en naturlig barriär mot att företaget anställer personer som arbetar på distans.

För mer om hur hemarbetet påverkar arbetsmarknaden och ekonomin i stort.
Läs hela tema-artikeln i Nordic Outlook - november, sid. 16

 

Customer service