Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Nordic Outlook - maj 2020

Nordic Outlook är SEB:s stora makroekonomiska prognos. Varje kvartal delar bankens experter sin syn på den ekonomiska utvecklingen i världen, Europa och Norden. Ta del av viktiga nyckeltal samt analyser av trender och politiska beslut som påverkar världsekonomin.

Nordic Outlook maj 2020

Global ekonomi

Sverige

Mjukare nedstängningsstrategi dämpar BNP-fallet till 6,5 procent 2020. Syssel-sättningen tvärbromsar men fallet blir ändå mildare än på 1990-talet. Riksbanken drar upp QE-köpen men avstår från att ånyo gå under noll med räntan.

Norge

Förutom Covid-19 har oljeprisfallet slagit hårt mot ekonomin. Oljeinvesteringar faller med nästan 25 procent 2020-2021 och fundamenta för hushållen ser svaga ut. Valutan stärks men är fortsatt svag.

Danmark

Trots relativt milt virusutbrott blir BNP-fallet värst i Norden. Goda statsfinanser möjliggör dock stora stimulanser. När andra centralbanker sänker har dock centralbanken, precis som 2008, tvingats höja för att försvara valutapeggen.

Finland

Den finska inbromsningen började redan i slutet av 2019. ECB och regeringen stimulerar men mer lär krävas för att ekonomin ska undvika att hamna i en långvarig stagnation som efter finanskrisen.

Nordic Outlook: Mörk tunnel med vissa ljusglimtar

I månadsskiftet mars/april hade 80 procent av all arbetskraft inte möjlighet att gå till jobbet. Men har vi kommit förbi den djupaste nedgången i ekonomin nu? Robert Bergqvist tar hjälp av prognoschef Håkan Frisén för en överblick av det makroekonomiska läget och diskuterar exitplaner, inflationsspöken och naturligtvis den senaste Nordic Outlook.

Customer service