Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Nordic Outlook - september 2020

Nordic Outlook är SEB:s stora makroekonomiska prognos. Varje kvartal delar bankens experter sin syn på den ekonomiska utvecklingen i världen, Europa och Norden. Ta del av viktiga nyckeltal samt analyser av trender och politiska beslut som påverkar världsekonomin.

Nordic Outlook september 2020

Global ekonomi

USA

Återhämtningen har varit snabbare än väntat trots omfattande virusspridning. Vägen tillbaka är dock lång. Även om nya större nedstängningar undviks, ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå kommande år.

Euroområdet

BNP föll dramatiskt under våren men bilden är splittrad med en nord-sydlig spricka. Uppstudsen leds av hushållens varukonsumtion medan industrin går trögare. EU:s nya stödfond stimulerar och stärker samarbetet.

Kina

Första landet ut ur krisen uppvisade oväntat stark BNP-tillväxt andra kvartalet. Utvecklingen är dock splittrad och återhämtningen går i otakt. Restriktionerna från utbudssidan har lättat men arbetsmarknaden hämmar.

Storbritannien

Nedgången andra kvartalet var större än i Euroområdet och USA. Återhämtningen blir stapplande och såväl Covid-19 som Brexit skapar osäkerhet. BoE är beredda med mer QE-politik vid behov men undviker räntesänkningar.

Nordic Outlook: Historiska BNP-fall – historisk krispolitik

Återhämtningen navigerar i osäkra och förrädiska farvatten men ljuset i tunneln har blivit starkare. Prognoschef Håkan Frisén och europaexperten Daniel Bergvall diskuterar analyser och slutsatser i nya Nordic Outlook med chefsekonom Robert Bergqvist.

Customer service