Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vätgas, lösningen för en grön framtid

Vätgasteknik har varit glödhett på börsen det senaste året. Flera länder har nyligen deklarerat nationella vätgasstrategier och många storbolag accelererar satsningarna på vätgas efter coronakrisen. Grön vätgas bär löften om lösningar på många av de problem som ännu återstår rent tekniskt för en samhällsomställning. Potentiellt kan hälften av all nödvändig utsläppsreduktion i EU till 2050 lösas genom en utökad användning av vätgas.

Detta är en sammanfattning – läs mer på sidan 20-24 i senaste Investment Outlook.

Alla ska med

På senare tid har stater, företag och inte minst EU tävlat om att lansera de mest ambitiösa satsningarna på vätgas och vätgasteknik. EU:s vill öka regionens produktionskapacitet av grön vätgas till 40 GW år 2030 och importera lika mycket till från närliggande regioner.

Internationella bolag investerar 7 miljarder dollar i ett gigantiskt vätgasprojekt i Saudiarabien. Ett konsortium av danska storbolag ska bygga upp 1,3 GW elektrolyskapacitet, där vätgasproduktionen ska vara helt driven av vindkraft till 2030. Vidare arbetar minst sju olika stålbolag världen över med projekt där vätgas ska ersätta kol vid produktionen av stål, för att ta några exempel.

Nyhetsflödet eldar på riskaptiten hos investerare. En grupp av åtta nordiska, europeiska och amerikanska vätgasexponerade aktier med fokus på bränsleceller, elektrolysatorer och fordon har på bara ett år rusat med 150-560 procent.

Grön, blå eller brun vätgas?

Grön vätgas utvinns ur vatten med hjälp av elektricitet från förnybara kraftkällor, primärt sol- och vindkraft. Fortfarande produceras dock 96 procent av all vätgas för industriellt bruk genom att separera vätet ur naturgas eller genom förgasning av stenkol, så kallad brun vätgas.

En mellanväg är att kombinera detta med att fånga in den koldioxid som blir över, vilket kallas för blå vätgas. I praktiken är det svårt att eliminera koldioxidutsläpp, men de kan till en rimlig kostnad minskas med upp till 90 procent.

Vi fokuserar i denna analys på grön vätgas, men konstaterar samtidigt att blå vätgas kan få en betydande roll som övergångslösning.

Drivmedel

Med hjälp av bränsleceller kan vätgas omvandlas till elektricitet, och därmed vara ett batterialternativ. Batterier för personbilar har ett försprång mot bränslecellsfordon, men inom tunga långdistanstransporter är de ännu inte kommersiellt gångbara, och tiden börjar bli knapp för att få fram utsläppsfria lösningar.

Japanska Toyota Motors har länge varit drivande, men även sydkoreanska bolag. I juli skeppade Hyundai i samarbete med H2 Energy de tio första bränslecellsdrivna el-lastbilarna till Schweiz. Där slipper utsläppsfria kommersiella fordon betala vägskatt, vilket gör dem konkurrenskraftiga jämfört med konventionella diesellastvagnar. Hyundai räknar med att leverera 1 600 lastvagnar av detta slag till 2025.

I USA drivs satsningarna av Kalifornien. Fler delstater är på god väg att följa efter; nyligen undertecknades en överenskommelse om att alla tunga fordon ska vara utsläppsfria 2050, samt att andelen 2030 ska uppgå till 30 procent. Tillsammans utgör de 15 delstaterna i överenskommelsen 35 procent av USA:s lastvagnsmarknad.

Energilagring

En ökad andel el från variabla källor som sol- och vindkraft resulterar i överskott på el när väderförhållandena är gynnsamma. Genom att producera vätgas ur vatten med elektrolys när elektriciteten är billig kan användandet av energin skjutas upp till när den behövs bättre. En fördel med vätgas som energilagringsalternativ framför batterier är att den kan möta obalanser i utbud och efterfrågan på el över en längre tidsrymd, mellan årstider snarare än dagar.

Lösningar för processindustrin

För ett antal industriella applikationer är vätgas det enda existerande alternativet till fossila bränslen. Viktiga branscher som bidrar med betydande koldioxidutsläpp där elektrifiering inte är ett alternativ, men vätgas har förutsättningar att kunna fungera desto bättre, inkluderar stål, konstgödsel och diverse kemiska industrier.

Säkerhetsrisker

Sommaren 2019 exploderade en vätgastankstation utanför Oslo. Ingen skadades, men aktierna i bolaget som levererat tankstationen rasade 30 procent på två dagar. Vätgas är lättantändligt, explosivt och lättflyktigt. Det ställer höga krav på hanteringen. Vätgas är dock sedan åtminstone 50 år väl använd bland industrigasbolag och vissa processindustrier som besitter omfattande kompetens – något som troligtvis kommer att bli allt mer värdefullt framöver.

Allt lägre produktionskostnader

Vätgas kommer sannolikt att förbli dyrt i jämförelse med fossila bränslen. Analyser från Bloomberg New Energy Finance (BNEF) uppskattar dock att EU:s vätgasplaner kommer att kraftigt minska kostnaderna för grön vätgasproduktion till 2030. Banken Morgan Stanley är inne på samma spår, och bedömer att grön vätgas kan vara kommersiellt konkurrenskraftig redan om 2-3 år. Samtidigt bedömer världens största industrigastillverkare, Linde, att en kostnadsminskning på 50-60 procent för grön vätgas är fullt möjligt över det närmaste decenniet.

Grön vätgas kan bli 50-60 procent billigare de närmaste 10 åren.

Grön vätgas kräver mer förnybar el

Förutsatt att vätgas fortsätter gynnas ser BNEF potential för att vätgas ska bidra till cirka en fjärdedel av den globala energikonsumtionen 2050. Det kommer sannolikt att kräva stora investeringar och mer elkraft än dagens globala produktion. Med fortsatt elektrifiering av samhället i övrigt beräknar BNEF att det totala kapacitetsbehovet för förnybar energi 2050 till motsvarar mer än 20 gånger dagens globala kapacitet. En sådan utbyggnad kommer att kräva enorma fysiska resurser i form av ytor för solpaneler och vindkraftverk, men även vatten som vätet kan utvinnas ur.

Vätgas på börsen – stor potential, men varning för hypen

Tester av teknik och inte minst den generellt ökade klimatmedvetenheten talar för ett genombrott för grön vätgas. Det påtagliga intresset från såväl stater som företag talar för att det denna gång är på riktigt, och vi förstår entusiasmen för vätgasteknik- och bränslecellbolag. Frågan är om verkligheten hinner med i den takt finansmarknaden räknar med?

Vätgasmarknaden kan mycket väl stå inför en explosiv tillväxt, men det kan vara andra än de mest uppenbara vinnarna som gynnas mest. Det finns alternativ till att köpa heta förhoppningsbolag, där är potentialen kanske inte lika svindlande, men som i gengäld har en bevisad affärsmodell och vinster till en rimlig värdering.

Slutsats

En rad faktorer skapar en mycket lovande miljö för grön vätgas, och efter decennier av förhoppningar står vi nu inför ett genombrott. Tillväxtförutsättningarna är svindlande, men utmaningarna betydande. Vi ser stora risker med att ryckas med av den eufori som nu råder kring många nischade förhoppningsbolag, med fokus på vätgasrelaterad verksamhet. Det finns alternativ som är mindre spekulativa, men som också kan gynnas av utvecklingen. 

 

Esbjörn  Lundevall
Aktiestrateg
Investment Strategy

Läs mer

Läs gärna mer i kapitlet Tema: Vätgasteknik på sidan 20-24 i senaste Investment Outlook.

Investment Outlook (PDF)
Sammanfattning (PDF)

© Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Customer service