Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Transformering skapar möjligheter

Bild på en lastbil på en byggarbetsplats.

Industrins utveckling, med start i den industriella revolutionen på 1700-talet, har via en rad tekniska innovationer inom mekanik, energiframställning, elektrifiering med massproduktion, samt digitalisering lett till dagens industriföretag. Utvecklingen fortsätter i hög hastighet, där smart integration av datasystem och mer effektiva försörjningskedjor från inköp till försäljning ska ge självständiga och mer flexibla produktionsprocesser. Konceptet kallas Industri 4.0 och svenska företag ligger väl framme i utvecklingen.

Detta är en sammanfattning – läs mer på sidan 24-27 i senaste Investment Outlook (pdf)

 

 

Termen Industri 4.0 har sitt ursprung från den tyska regeringens strategi för den fjärde industrirevolutionen. I korthet handlar det om digitalt uppkopplade system som samordnar information från flera källor för att självständigt påverka den fysiska produktionen.

Den trådlösa uppkopplingen av maskiner via mätare och sensorer, hjälper företag och personer att fatta rätt beslut. En stor mängd av data lagras, organiseras och analyseras för att upptäcka mönster, trender, samband och möjligheter. Varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur för att fabriken ska organisera sig själv. Målet är en produktion med färre fel, mer flexibilitet, samt kortare omställnings- och ledtider. Med en förmåga att anpassa och lära från realtidsdata blir produktionen av varor och tjänster mer proaktiv och förutseende.

Ökad lönsamhetspotential

För att få maximal nytta från uppkopplade enheter krävs snabb, pålitlig och säker dataöverföring. Det väntas bli möjligt med den 5:e generationens mobila nätverk. Integrationen av stora datamängder kan skapa nya tjänster som optimerar hela värdekedjan. Ökad tjänsteförsäljning ökar i sin tur stabiliteten i de konjunkturkänsliga industribolagen. Även ESG-risken (Environmental Social Governance) i företagen kan påverkas positivt av ökad spårbarhet i hela försörjningskedjan och ökad energieffektivitet.

Svenska industriföretag i patenttoppen

Vi har studerat patentansökningar relaterade till ny teknik inom Industri 4.0 för att se vilka svenska bolag som har positionerat sig väl inför den kommande transformeringen. Svenska företag ligger generellt sett långt framme. Under perioden 2010-2016 gjordes cirka 2 600 ansökningar. Det motsvarade nästan 4 procent av det totala antalet ansökningar globalt inom området eligt PRV (Patent- och registreringsverket).

Lite överraskande är att Husqvarna (plats 5) och Essity (plats 8) tillhör de bolag som ansökt om flest patent. Husqvarna ökar intelligensen i sina produkter genom möjlighet att kommunicera med produkterna via internet och med en ökad andel av självkörande teknik.

Essity utvecklar hygienprodukter med sensorer och kommunikation via internet för en effektivare planering av behov. Bolaget angav efter det tredje kvartalet i år att ökad digitalisering i processer är vapnet för att lyfta lönsamheten. Målsättningen är att nå en avkastning på sysselsatt kapital över 17 procent, jämfört med dagens nivå på ungefär 15 procent.

"Ericsson stod för 2200 av de 2600 svenska patentansökningarna inom Industri 4.0"

Ericsson, med 40 miljarder i årliga utvecklingskostnader, motsvarande 17 procent av intäkterna, hade nästan 2 200 patentansökningar under perioden 2010-2016. Utvecklingen av uppkopplade produkter och processer i företagen breddar marknaden för Ericssons basstationer, mjukvara, säkerhet, och molntjänster. I de flesta industrier är vi i brytpunkten mellan tester och massiv användning av uppkopplade processer och produkter. Enligt Ericsson kan företagstjänster, för operatörer och andra tjänsteleverantörer, omsätta 700 miljarder dollar 2030. De största tjänstemarknaderna finns inom hälsovård, tillverkande företag, energi och inom fordon.

Det är en evighetsmaskin

Förebyggande underhåll med hjälp av dataanalys ger tillverkare möjlighet att förutse problem redan innan de inträffar. Utan tillgång till data från sensorer sker löpande underhåll utifrån rutiner eller vid bestämda tidpunkter. För att kvantifiera potentialen har vi använt kostnaderna för planerade och oplanerade stopp av produktionen i Bolidens smältverk, SSAB, och Holmen de senaste två åren. I snitt har underhållskostnaden motsvarat en fjärdedel av vinsten 2018 och 2019. För processindustrin inom tillverkning av kartong, metaller och stål, innebär ett mer effektivt underhåll stora möjligheter till ökad lönsamhet.

SKF övervakar miljontals lager hos sina kunder och förväntar sig att antalet ska öka exponentiellt. Datan kan också användas vid utvecklingen av framtida produkter. Troligtvis har pandemin förstärkt behovet av uppkopplade maskiner, då underhåll har försvårats av restriktioner och brist på kritiska komponenter.

”Århundradets möjlighet” enligt Volvo

Volvo angav vid sin kapitalmarknadsdag att den teknologiska förändringen inom logistikområdet erbjuder ”århundradets största möjlighet”.

Logistiken är en stor kostnadspost, men också viktig för konsumentbolag och kundupplevelsen inom den snabbväxande e-handeln. För en renodlad e-handelsaktör logistikrelaterade kostnader för 20 procent eller mer av de totala kostnaderna. Konsumenter förväntar sig varuleveranser sker inom 24 timmar, eller snabbare, med flexibilitet i var utlämningen ska ske. I tillverkningsbolag är kostnadsandelen runt 10 procent. Det gäller också för logistiken som andel av värdet på alla varor och tjänster i mer utvecklade länder. I länder med stor andel av ekonomin inom råvaror och jordbruk är andelen högre.

"40 procent av lastbilstrafiken i Kina är med tomma lastbilar"

Idag uppskattas det att 20 procent av all lastbilstrafik i Europa sker med tomma lastbilar. I Kina är andelen hela 40 procent. En stor del av tiden är när lastbilen åker för att hämta upp varor. Med hjälp av realtidsdata, lokalisering av lastbilar och genom att kombinera frakt av varor mer optimalt kan leveranskostnaden minska med upp till 25 procent och utsläppen minska med 30 procent.

Uppkopplad teknik ger förutsättningar för mer effektiva logistikflöden, genom att veta exakt position och kunna avgöra beräknad ankomst för fordonen. Med hjälp av 5G förbättras även möjligheten för självkörande lastbilar och anläggningsmaskiner inom exempelvis gruvor, sandtag, hamnar och logistikcentraler. Dessa självkörande fordon kan användas 24 timmar om dygnet, 7 dagar per vecka. Ett exempel på företag som testar industriapplikationer är Boliden, som kopplat upp fordon och borriggar i sin gruva i Aitik. Generellt förväntas uppkoppling av både lätta och tunga fordon bli en stor marknad för industrin, liksom självkörande fordon.

Höjda målsättningar

Ny teknologi kan förändra synen på både intäktsmöjligheter och vinstvolatilitet för bolag som är framgångsrika i den tekniska transformationen. SKF höjde nyligen sina målsättningar för rörelsemarginalen där en ökad automatisering och tjänsteförsäljning förväntas bidra positivt. Även Volvo kommunicerade med tillförsikt sina möjligheter att öka tjänsteförsäljningen.

Den ökade produktiviteten från den nya tekniken kan påverka leveranskedjorna till att bli mer lokala. Det kan flytta produktion som idag sker i låglöneländer närmare slutmarknaderna. Kapitalkostnaden och tillgång till teknisk kompetens blir troligen viktigare än lönekostnaden i många industrier när den nya tekniken används fullt ut. Kompetensbehovet för industriföretagen förändras till mer mjukvara och elektronik. De företag som aktivt förändrar sin verksamhet med hjälp av den nya teknologin är troligen de framtida vinnarna på Stockholmsbörsen.

Bild på Stefan Cederberg, aktiestrateg på SEB

Stefan Cederberg

Aktiestrateg
Investment Strategy

Läs mer

Läs gärna mer i kapitlet Tema: Industri 4.0 på sidan 24-27 i senaste

Investment Outlook (PDF)
Sammanfattning (PDF)

Customer service