Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

En teknikrevolution inom hälso- och sjukvården

Vården står inför stora globala utmaningar, där en åldrande befolkning med större vårdbehov och mer ojämlik vårdtillgång ska tas om hand med allt knappare resurser.

Inom hälso- och sjukvårdsteknik, med samlingsbegreppet "Health Tech", pågår en revolution. Med nya tekniska verktyg kan vårdupplevelsen förbättras både vad gäller kvalitet och effektivitet. Lägg därtill en ökad datatillgång och framsteg inom artificiell intelligens (AI), som gör ett snabbare, mer tillgängligt och individanpassat bemötande möjligt.

Människans innovationsförmåga är som så många gånger förr en viktig drivkraft, som vi hoppas och litar på ska lösa ett av vår tids största sociala hållbarhetsproblem.

Detta är en sammanfattning – läs mer på sidan 19-23 i senaste Investment Outlook (pdf)

Vårdkrisen hårdnar

Världens befolkning blir allt äldre. Ju äldre vi blir, desto mer pengar lägger vi också på hälsovård. Vårdkostnaden för en 80-åring är i genomsnitt fyra gånger högre än för en 40-åring. En allt äldre befolkning gör också att skatteintäkter från färre ska finansiera vård för fler, när andelen människor i arbetsför ålder minskar.

Den moderna livsstilen är på många sätt också skadlig för hälsan. Vi rör oss mindre, samtidigt som vi stressar mer och äter mer ohälsosamt. Den åldrande befolkningstrukturen och vår tyvärr alltmer osunda livsstil bidrar till katastrofala kostnadsökningar och kapacitetsproblem inom vården. Här kommer ny teknik in i bilden.

Vad är Health Tech?

Health Tech är en allt vanligare benämning på innovationer, tekniska verktyg och program med syfte att öka vårdens effektivitet, produktivitet och övergripande kvalitet, samt för att underlätta att ta fram nya läkemedel och behandlingar.

"Mängden hälsorelaterad data väntas ha ökat 15 gånger på 7 år"

Tekniken har till sin hjälp en växande mängd hälsodata som patienten själv kan samla in med en klocka eller mobilapp. Sensorer kan mäta blodsocker hos diabetessjuka, eller kontrollera att en medicin tagits i rätt mängd vid rätt tid. Enligt en rapport från Stanford University 2017 var prognosen att hälsorelaterad data skulle öka med 48 procent per år 2013-2020, dvs en ökning med datamängden 15 gånger på 7 år.

Digitala journaler ger nya möjligheter

Noggrannhet och sekretess är livsviktigt inom vården, vilket ställer höga krav på IT-säkerhet. Digitala lösningar kan minimera pappersarbete och automatiskt säkerställa efterlevnad av standarder för informationsflöde och datalagring.

Genom Internet of Things (IoT) kan patienter förses med ID-armband, som vid inskanning ger läkaren journalinformation. Dessutom kan hela medicineringsprocesser automatiseras, med hjälp av program som tar hand om allt från recept till fysisk leverans och uppföljning.

Breda tillämpningsområden för AI

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan cancer och andra potentiellt dödliga sjukdomar upptäckas i ett tidigare stadium, medan sår och leverfläckar kan fotograferas via mobilappar som analyserar lämpliga åtgärder.

Inom läkemedelsindustrin kan AI och maskininlärning påskynda tidskrävande uppgifter, som att optimera kemiska kombinationer. Dessutom har det blivit mycket billigare att kartlägga enskilda individers genetik och inom så kallad precisionsmedicin skräddarsys behandlingar efter individens egna förutsättningar.

Modern kirurgi använder en hel del robotik, som också bygger på AI. Robotar kan exempelvis assistera under pågående operation, eller förstora upp operationsområdet och översätta kirurgens handrörelser. Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) kan också stötta med förstärkta eller förstorade bilder, som gör det möjligt att genomföra operationer med bättre exakthet och färre snitt. Det ger mindre ytliga skador vid operationer, och följaktligen färre komplikationer, snabbare läkning och mindre belastning på vården.

Vidare kan hjälptekniker kraftigt förbättra livskvaliteten för personer med funktionshinder. Framöver kan till och med artificiella ögon för blinda eller artificiella öron för döva bli verklighet.

En något mer kontroversiell tillämpning av AI hittar vi i den pågående pandemin. Både Kina och Sydkorea använde tidigt automatiserad ansiktsigenkänning för att analysera smittspridningen. Detta kan förstås ses som integritetskränkande, även om huvudskälet bakom åtgärden går att motivera.

Ett nytt utskriftsformat

Behöver du istället ett nytt hjärta, en njure eller kanske en ny äggstock? Inom 3D-utskrift används specialdesignade maskiner och material för att skapa konstgjorda organ och mänskliga vävnader. Man kan även skapa virtuella bilder av organ, vilket underlättar verklighetstrogen träning för blivande kirurger.

3D-utskrift tillämpas även inom biomedicin. Man kan exempelvis designa piller som rymmer flera olika läkemedel med varierande frisättningstider. Tillsammans med robotpiller, som kan levereras till rätt del av kroppen för att utföra undersökningar, ta prover eller rensa artärer, ser framtiden ljus ut även på nanonivå.

Framtidens hälsovård

I framtiden kommer ovan nämnda tekniker att fortsätta utvecklas, med allt fler tillämpningsområden. Att kunna tillämpa mogna innovationer bredare är särskilt viktigt för mindre utvecklade delar av världen, där tekniken kan tillföra stora förbättringar och skapa en mer jämlik hälsovård för alla. Både miljömässiga och sociala aspekter ligger allt högre på agendan, vilket kan utgöra en positiv drivkraft för Health Tech-bolagen framöver.

"Health Tech har en högre risk än börsen i genomsnitt"

Investera i Health Tech

Google, Amazon och Apple är några av de techjättar som nyligen gjort förvärv inom hälsovårdsområdet. Vi ser denna trend som potentiellt marknadsdrivande, där förvärvsaktivitet kan trycka upp kurserna inom Health Tech.

Samtidigt speglas den höga tillväxttakten och potentialen i många av Health Tech-bolagens värderingar, vilket utan tvekan gör att området har en mycket högre risk än börsen i genomsnitt. Tittar vi till exempel på det globala aktieindexet ROBO Global Healthcare Technology and Innovation Index (HTEC), gör 22 av 50 bolag idag inte någon vinst alls. För resterande 28 bolag ligger det framåtblickande P/E talet för 2021 på ca 63, och för 2022 på cirka 34.

En hel del utmaningar kommer att behöva adresseras. Avancerad robotteknik kommer att kräva en hel del utbildning, och juridiska ramverk kan vara både byråkratiska och komplexa inom hälsovården. Komplexiteten riskerar också att höjas, givet mängden olika programvaror och tjänster, och läkare kan tvingas jobba i ett flertal olika system.

De bolag som har störst sannolikhet att lyckas är troligen de som skapar bäst lösningar på dessa problem – sådana som bidrar till skalbarhet och sätter framtidens standarder. Att identifiera dessa bolag är emellertid ingen enkel uppgift. Genom till exempel en tematisk indexfond kan man uppnå en diversifierad exponering mot temat och ta mindre bolagsspecifik risk.

Slutsats

Health Tech är ett högintressant, men med rätta högt värderat område, som är långt ifrån riskfritt. Hållbarhetsaspekterna och förvärvspotentialen har emellertid goda förutsättningar att utgöra positiva drivkrafter för placerare, och i ett bredare perspektiv även för världen i stort. Givet den enorma strukturella tillväxtpotentialen kan här finns goda möjligheter till bra avkastning för den långsiktige investeraren.

 

 

Gustaf Blidholm Investeringsstrateg  Investment Strategy

Gustaf Blidholm

Investeringsstrateg
Investment Strategy

Läs mer

Läs gärna mer på sidan 19-23 i senaste
Investment Outlook (pdf) 
Sammanfattning (PDF)

 

Customer service