Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Håller tillväxten, håller börsen

Börsutvecklingen 2019 var en av de bästa på länge, medan tillväxten saktade in och bolagsvinster sannolikt krympte något. Även om vi tror på ett positivt börsår även i år gör den starka utvecklingen att uppgångspotentialen begränsas och att riskerna för bakslag ökar.

Vi kan lägga ett decennium med god ekonomisk tillväxt och stigande börser till handlingarna. Detta år och decennium inleds med modest global tillväxt, runt 3 procent, och med börsvärderingar på toppnivåer. Den bilden kanske förskräcker, men mycket talar för att börserna kan trotsa tyngdlagen ett tag till och vi räknar med att tillväxten ändå motiverar vissa vinstökningar för börsbolagen. Bristen på avkastningsalternativ ger också visst börsstöd.

De flesta ränteinvesteringar är inte ett alternativ

I en värld där alternativen, som typisk sett varit ränteinvesteringar, knappt ger någon avkastning värd namnet är det inte konstigt om börsuppgångarna fortsätter. Få placerare vill stå kvar på perrongen när börståget fortsätter rulla, men riskerna för bakslag ökar med uppgångarna och fortsatta kursstegringar begränsas.
För den som ändå vill komplettera sina aktieinvesteringar föredrar vi företagsobligationer med högre risk (High Yield) och tillväxtmarknadsobligationer. Båda har chans att ge viss löpande avkastning, även om valutarisken i tillväxtmarknader både kan hjälpa och stjälpa.

Vi väntar oss en svagt positiv börsavkastning

Konjunkturutvecklingen kommer att styra börshumöret under året, sannolikt kryddat med politiska överraskningar som kan flytta marknaderna, särskilt i det korta perspektivet. Vi räknar med en hel del svängningar och dramatik och förväntar oss klart lägre avkastning än i fjol, om än svagt positiv.

Investeringsområden med potential

Vi tittar extra på områden som kan visa tillväxt oavsett vart konjunkturen tar vägen. Det första temat vi dyker ner i är den allt knappare resursen rent vatten. I den utvecklade delen av världen tar vi ofta tillgången till rent vatten för given, men hur ser verkligheten ut?

Digitaliseringen har redan förändrat vår vardag radikalt. I förra Investment Outlook beskrev vi utvecklingen inom artificiell intelligens. Denna gång belyser vi två andra trender som kan vara framtidens vinnare – robotisering och cybersäkerhet.

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier Avkastning Risk
Aktier (utvecklade marknader) 7,0 % 14,4 %
Tillväxtmarknader (lokal valuta) 7,7 % 14,1 %
Svenska aktier 8,0 % 14,4 %
Räntebärande placeringar Avkastning Risk
Statsobligationer -0,5 % 1,4 %
Företagsobligationer IG Investment Grade (Europa) 1,9 % 3,3 %
Företagsobligationer HY High Yield (EuropaUSA 50/50) 2,6 % 4,3 %
Tillväxtmarknadsobligationer (Emerging Market Debt) i lokal valuta 6,1 % 8,4 %
Alternativa investeringar Avkastning Risk
Hedgefonder 3,5 % 6,0 %

Källa: SEB, prognoser feb 2020

Globala aktier

 • 2019 blev decenniets bästa börsår trots marginell vinstförändring
 • Den globala teknologisektorn steg 45 procent i lokal valuta
 • För 2020 spås globala vinster öka med drygt 9 procent; vi tror att de blir lägre än så, cirka 5 procent
 • Hög värdering begränsar avkastningspotentialen

Nordiska aktier

 • Hög värdering ger ökad risk för bakslag
 • Fortsatt stor rabatt på cykliska aktier
 • Hållbarhetstrenden fortsätter med tilltagande styrka

Ränteinvesteringar

 • Riksbanken höjde som väntat räntan medan Federal Reserve pausade efter tre sänkningar i år
 • Mer positiv konjunktursyn och låga statsobligationsräntor ger efterfrågan på företagsobligationer
 • Fördel High Yield framför statsobligationer och Investment Grade, givet låga absoluta avkastningsnivåer
 • Trots flera räntesänkningar är nivåerna i flera tillväxtländer betydligt högre än för utvecklade marknader, vilket möjliggör god löpande avkastning för tillväxtmarknadsobligationer

Alternativa investeringar

 • Starka aktiemarknader skapar goda förutsättningar för Equity Long/Short, men riskerna har ökat
 • Förutsägbara centralbanker och hög riskvilja skapar möjligheter för makroförvaltare
 • Positiv utveckling för underliggande tillgångsslag har bidragit till positiv absolutavkastning för majoriteten av hedgefondförvaltarna

 

Customer service