Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Hög värdering begränsar potentialen

Utsikterna för aktiemarknaden skulle kunna se riktigt bra ut, om det inte vore för värderingen. En högre värdering än historiskt är rimlig givet det låga ränteläget, men efter den senaste tidens kraftiga uppvärdering av nordiska börser ser vi en begränsad uppsida, i synnerhet för Stockholmsbörsen, under återstoden av året. Vi fortsätter att förorda cykliska aktier, såsom industribolag, och konstaterar att den gröna hållbarhetsvågen ser ut att tillta ytterligare i styrka.

Ansträngda värderingar

Vi ser tydliga tecken på en återhämtning i den globala industrikonjunkturen, som dock fortfarande är i en relativt tidig fas, och räntorna väntas vara extremt låga under överskådlig tid. En perfekt miljö för aktier, om det inte vore för värderingen. P/E-talet för Stockholmsbörsen är nu nära 22, den högsta nivån sedan milleniumbubblan och nästan fem enheter högre än för bara ett år sedan.

Vinsterna behöver komma ikapp

Vi räknar med en solid vinsttillväxt i hela Norden under 2020 och 2021. I Finland ser vi 7 procents vinsttillväxt 2020, medan vi i Norge räknar med 34 procent. Även för 2021 är förväntningarna lägst ställda på Finland med 8 procent och högst i Norge med 15 procent. I Sverige räknar vi med 11 procents vinsttillväxt 2020 och 13 procent 2021. Infrias prognoserna kommer Stockholmsbörsens värdering att se mer aptitlig ut igen, om två år.

Hållbarhet är ingen fluga

Nyligen skickade BlackRock, en av världens största kapitalförvaltare, ut ett brev till alla kunder och till VD:ar för de bolag dess fonder har investerat i. Budskapet om att hållbarhetsfrågor fortsätter att öka i betydelse på finansmarknaden är tydligt. Hållbarhetstrenden är både en möjlighet och en risk som måste beaktas bland investerare i nordiska aktier.

10 av de 50 mest hållbara storbolagen globalt är nordiska

Norden ligger långt framme, i relativa termer

På sikt kommer företag och länder som inte tar hållbarhetsfrågan på allvar att få allt sämre tillgång till kapital. Samtidigt har de som nu går före möjlighet att attrahera betydande mängder långsiktiga investeringar till en attraktiv kostnad. På Corporate Knights lista över världens mest hållbara bolag är 10 av topp 50 nordiska bolag.

Gröna stimulanser runt hörnet

BlackRock konstaterar att det behövs koordinerade åtgärder från världens regeringar för att kunna nå det mål som sattes upp i Parisavtalet. Någon form av koldioxidbeskattning av importvaror skulle både bidra till att sprida miljöpolitikens effekter bortom regionens gränser och ge inhemska bolag konkurrensfördelar. Frågan är komplex, men skulle få stor betydelse för vissa tunga industrier i regionen.

Nästa gång det finns behov av nya ekonomiska stimulanser är det rimligt att investeringarna görs i hållbarhetsförbättrande infrastruktur, klimatanpassningar och energi- eller utsläppsrelaterade incitamentsprogram för hushåll och företag.

Notervärt är även att det på lite sikt kommer krävas mycket stora investeringar i fysisk infrastruktur, inte minst inom energi- och transportområdet, för att samhällsomställningen mot förbättrad hållbarhet ska kunna genomföras. Framtida ”gröna” stimulanspaket kan mycket väl komma att gynna bolag och branscher som idag ratas bland investerare på grund av sitt konjunkturberoende.

Ett lugnare 2020?

Det nu ingångna ”Fas 1”-avtalet mellan USA och Kina medför förhoppningsvis stabilitet i handelskonflikten, åtminstone fram till efter höstens amerikanska presidentval. Brexit-oron har också minskat och situationen i Mellanöstern har lugnat ner sig igen.
I skrivande stund visar börserna i Asien en oro över spridningen av ett coronavirus som påminner om SARS-epidemin för 17 år sedan. Per idag kan vi dock inte se vad, om något, som ska kunna skapa en nervositet liknande den som handelskonflikten mellan USA och Kina gjorde under 2019.

Låga räntor, en av de främsta drivkrafterna för börsen både 2018 och 2019, kommer sannolikt att föra en mer undanskymd tillvaro under 2020. Några ytterligare lättnader från de stora centralbankerna i världen är inte att räkna med i närtid, men inte heller några åtstramningar.

Mindre fokus på handelspolitik och penningpolitik samtidigt som industrikonjunkturen förväntas passera botten talar för extra stort fokus på konjunkturutveckling och ledande indikatorer under inledningen av 2020.

Inköpscheferna ser en vändning

Efter 18 månaders försvagning för ett globalt inköpschefsindex för tillverkningsindustrin såg vi en bottennotering i juli 2019, sedan vände det upp. I november kom index dessutom upp över den kritiska 50-nivån, som visar på ekonomisk expansion, för första gången sedan april. Vi bedömer att botten i industrikonjunkturen inföll i fjärde kvartalet 2019 eller början av 2020 för de flesta nordiska verkstadsindustriföretagen.

Cykliska aktier fortsatt attraktiva

Förutsatt att den positiva inköpschefsindextrenden fortsätter är det upplagt för en gradvis allt mer positiv resultatutveckling för de konjunkturkänsliga industribolagen. Detta scenario kan förväntas ge fortsatt stöd åt den kapitalrotation från defensiva till cykliska aktier som vi såg inledningen av under hösten.

Esbjörn Lundevall Aktiestrateg

Esbjörn Lundevall
Aktiestrateg

Läs mer

Läs gärna mer i kapitlet Nordiska aktier på sidan 13-16 i senaste Investment Outlook
Sammanfattning

Customer service