Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Kraftfull megatrend

Digitaliseringen har redan förändrat vår vardag radikalt och trenden fortsätter. Den snabba utvecklingen gör det svårt att identifiera framtidens vinnare – men potentialen gör det väl värt att försöka. Några finns troligen inom robotisering och cybersäkerhet.

Robotiseringen driver framtidens tillväxt?

Ett återkommande tema i debatten är åldrande befolkning; att den arbetsföra andelen av jordens befolkning minskar i relation till den pensionerade begränsar tillväxtmöjligheterna. Ett sätt att främja världsekonomins tillväxt är att bli mer effektiva med de resurser vi har. Historiskt har teknisk utveckling varit en av de viktigaste faktorerna och automatisering med hjälp av robotar kan vara en nyckel.

Inom tre år förväntas 40 % av allt arbete utföras av maskiner och datorer

Många tillämpningsområden

Inom tillverkningsindustrin kan robotar exempelvis användas för repetitiva uppgifter som är farliga för människor, men också sådana som kräver stor noggrannhet. Utvecklingen går mot så kallade ”Cobots”, som till skillnad från industriella robotar som traditionellt hållits avskilda från de anställda är designade för att jobba tillsammans med människor. Även inom lagerarbete, jordbruk och hälsovård finns stor potential – allt från att optimera mängden bekämpningsmedel och därmed minska både kostnader och negativ miljöpåverkan, till att bistå med assistans under operationer.

En potentiell hållbarhetsboost

Givet de potentiella förbättringarna i bland annat effektivitet, säkerhet och livskvalitet kan robotar på många sätt vara en nyckel i arbetet mot FN:s mål för en mer hållbar utveckling. Genom att decentralisera produktions- och lagerfunktioner kan vi exempelvis minska behovet av transport, vilket enligt WHO är en av de snabbast växande klimatbovarna.

Vinnare på robotisering

De tydligaste vinnarna utgörs av de bolag som levererar lösningarna, robotarna, men också de som mest konsekvent drar nytta av robotiseringen i sin verksamhet. I bägge fallen är detta sannolikt industribolag med ett relativt högt teknologiinnehåll, såväl som likartade bolag inom medicinteknik och utveckling av tunga maskiner för jordbruk, lager och liknande.

Det finns såklart risker med dessa investeringar. Främst i det faktum att bolagen som grupp i huvudsak ägnar sig åt någon form av produktion och arbetar business-to-business. Det gör att de är mer eller mindre konjunkturkänsliga, såväl som känsliga för global industriell efterfrågan, inte minst från Kina som står för en stor del av produktionen i världen. En ny eskalering i handelskonflikten, större effekter av coronaviruset eller en snabbare inbromsning än väntat i global tillväxt riskerar att slå mot företagen och aktiekurserna. För den långsiktige investeraren skapar det dock snarast intressanta köplägen. Den underliggande trenden lär fortsätta att driva tillväxt på sikt.

Cybersäkerhet – studentnätverk som har växt till ett globalt spindelnät

I internets vagga satsade en tätt sammansvetsad grupp av forskare och akademiker främst på att lösa de kritiska tekniska aspekterna, snarare än de säkerhetsmässiga. Det var till en början omöjligt för externa parter att komma åt det nya nätverket, och man litade fullt ut på varandra inom gruppen. Idag är bilden nästan omvänd – privatpersoner, företag och myndigheter sköter i allt högre grad sina dagliga sysslor digitalt, vilket ställer höga krav på IT-säkerhetslösningar.

Antalet anmälda IT-bedrägerier i Sverige ökade med 31 % per år 2011−2018

Cyberbrott, eller IT-brottslighet, är ett av våra snabbast växande hot. Privatpersoner skyddar sig vanligtvis genom antivirusprogram, medan företag ofta är beroende av flertalet olika lösningar, exempelvis för datakryptering och kommunikationssäkerhet. Brister i IT-säkerheten kan få enorma konsekvenser, både finansiellt och varumärkesmässigt, varför företag i allt högre grad tenderar att investera förebyggande.

Ytterligare en dimension adderas genom Internet of Things (IoT), som innebär att allt fler produkter kopplas upp på nätet. Ännu större krav på IT-säkerhet ställs på exempelvis en uppkopplad bil – för vem skulle vilja hoppa in i en sådan om en hackare plötsligt kan överta kontrollen? Viktig infrastruktur, såsom kraftverk, sjukhus och broar befinner sig också i riskzonen. För cyberbrottslingar som är ute efter att skada finns tyvärr många potentiella måltavlor.

Fortsatt stor investeringspotential

Den snabba utvecklingen gör branschen fragmenterad med många nischer. Företagen har generellt smala produktutbud och den snabba utvecklingen kan snabbt göra teknologi föråldrad. Det finns en mängd snabbväxande företag med god potential inom dessa områden, men givet företagsspecifika risker kan en bredare exponering, till exempel genom en tematisk fond eller en börshandlad indexfond vara att föredra. På så sätt kan man begränsa inflytandet av kortsiktiga kursförändringar i enskilda aktier.

Marknadsintresset för denna typ av aktieinvesteringar ökat markant. Det gör att värderingarna redan är relativt höga. Samtidigt är tillväxtpotentialen mycket hög och potentiella skalfördelar kan göra att företagsuppköp blir en drivkraft inom både cybersäkerhet och robotik framöver. Behovet och nyttan av dessa produkter och tjänster växer för var dag som går, i takt med den teknologiska utvecklingen.

Gustaf Blidholm
Investeringsstrateg

Läs mer

Läs mer i kapitlet Digitalisering på sidan 22-27 i senaste
Investment Outlook 

Customer service