Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Artificiell Intelligens – människans problemlösare

Tack vare den teknologiska utvecklingen har artificiell intelligens (AI) gett oss nya möjligheter. Hastigheten i utvecklingen fortsätter att accelerera och AI-teknologi påverkar många branscher redan idag. När vi skapar mer data, utvecklar snabbare hårdvara och tränar smartare modeller hittas nya användningsområden. I nuvarande takt dubbleras antalet patent inom området vartannat år och för både stater och företag kommer stora investeringar att behövas för att inte bli frånsprungna.

Tack vare smarta mobiler och integrering av teknik i andra produkter skapar vi mer data än någonsin. Enligt IBM har hela 90 procent av all tillgänglig data tillgänglig skapats bara under de senaste två åren. Tack vare den här informationslavinen, billigare datalagring och snabbare hårdvara har AI-forskningen fått en renässans, något som länge legat på is på grund av tekniska begränsningar.

90 % av all data har skapats de senaste två åren

Från autopilot till pilot

En av de vanligaste bilderna av AI är den självkörande bilen; ett fenomen som har ökat explosionsartat under de senaste åren. För piloter har assisterande teknik funnits länge. Autopiloten som hjälpte plan att flyga jämnt och rakt uppfanns redan 1912.  

Den stora skillnaden är att autopiloten avlastar piloten, medan den självkörande bilen tar bort den mänskliga faktorn ur ekvationen.  I den självkörande bilen tar AI besluten baserat på förinlärda mönster som tidigare observerats i trafiken, ihop med den aktuella situationen runt bilen. Tekniken som gör detta möjligt kallas maskininlärning.

Olika sorters maskininlärning

När företag talar om AI syftar man ofta på maskininlärning (ML). Tekniken kan förklaras som ett självlärande program, som dynamiskt förändrar sig själv över tiden genom att analysera data och söka efter ett optimalt utfall, till exempel vinna ett parti schack eller köra en bil utan att krocka.

Lärandet kan ske på två olika sätt – övervakat eller oövervakat. Övervakat lärande används när det finns en tydlig målbild, exempelvis att diagnostisera hudförändringar. Oövervakat lärande är när man vill identifiera samband som inte är tydliga för en människa. Den enorma tillgången på data driver utvecklingen och i takt med att modellerna förbättras ökar antalet möjliga användningsområden och potentialen för nya företag.

Ok Google, hur ser det ut i trafiken just nu?

Google har redan idag bra koll på trafikläget tack vare maskininlärning. Genom att miljontals användare skickar data över hastighet, position och vilken destination de är på väg till kan de skapa en bild av trafikläget, vilka vägar som ska undvikas och hur man bäst omdirigerar användaren.

Andra företag som implementerat AI-teknologi är Amazon för att korta tiden för produktleveranser, Facebook för ansiktsigenkänning, John Deere för att beräkna kommande skördar och Spotify för att skapa personliga musiklistor. Den gigantiska potentialen lockar såväl företag som stater att satsa på AI och AI-relaterad forskning.

En växande miljardindustri

Intäkterna från AI-relaterad mjukvara förväntas öka från 9,5 miljader USA 2018, till 118 miljarder USD år 2025, en tillväxttakt om nästan 40 procent per år. De flesta patenten inom AI återfinns bland tech-giganterna, där IBM och Microsoft sticker ut som etta och tvåa i antal patent. Kina har som uttalat mål att bli det globala innovationscentrumet för AI år 2030. Europa verkar ha hamnat på efterkälken, men EU har satt upp höga investeringsmål och tillsatt expertgrupper för att komma ikapp. 

AI-landskapet idag

Landskapet kan idag delas upp mellan utvecklare och användare; de företag som bygger ekosystemet som krävs för att använda AI och de företag som använder teknologin för att förnya affärsmodeller och skapa konkurrensfördelar. 

Företagsuppköp inom båda grenarna har ökat markant. Uppköp som tidigare främst gjordes av de stora teknikbolagen har nu spridit sig till andra sektorer, som försöker att hinna före genom att köpa teknologi utvecklad av mindre bolag. Det senaste decenniet har minst 650 AI-relaterade företagsuppköp genomförts, och runt 140 av dem bara i år. 

Den industriella revolutionen 4.0

I takt med att fler processer automatiseras och helt lämnas över till AI kommer behovet av AI-teknologi att öka. För flera sektorer och industrier knackar AI-revolutionen redan idag på dörren. Enligt PWC väntas cirka 30 procent av dagens jobb försvinna fram till 2030 som ett resultat av AI. Men på kort sikt leder behovet av högutbildade personer med kvantitativ bakgrund till att företag förväntas öka antalet anställda, för att implementera olika typer av AI. Företag som vill behålla sin konkurrenskraft kan tvingas investera i tekniken för att inte bli omsprungna av konkurrenter som drar nytta av dess skalfördelar. Ny teknik kan därför komma att tynga allt fler bolags resultaträkningar. Men med tanke på vinsterna, både mänskliga och företagsekonomiska, känns det som en framtidsinvestering värd att leva med.

Customer service