Trygg privatpension

En pensionsförsäkring med garanti

  • Du är garanterad minst 90 % av ditt insatta kapital
  • Vi sköter placeringen åt dig
  • Pengarna betalas ut automatiskt varje månad

Obs! Trygg privatpension är stängd för nyteckning.