Vad ingår i tjänstepensionen?

Det är din arbetsgivare som bestämmer vilka delar som kan ingå i din tjänstepension. Här är det vi erbjuder på SEB. 

Sparande

Kompletterar den allmänna pensionen. Pengarna kan betalas ut från fyllda 55 år. Kortaste utbetalningstid är fem år.

Sjukförsäkring

Ersätter inkomstförlust vid längre tids sjukdom.

Tjänstegruppliv (TGL)

Ger efterlevande ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp om den försäkrade avlider.

Familjepension

Ger efterlevande ekonomisk trygghet i form av månatliga utbetalningar om den försäkrade avlider.

Olycksfallsförsäkring

Ger ersättning vid bestående men samt för kostnader till följd av olycka. Gäller dygnet runt.

Premiebefrielse

Vi betalar premien för ålderspension, familjepension och sjukförsäkring vid längre tids sjukdom.

Vårdförsäkring

Ger rätt vård snabbt.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm