Avtalspension BTP1 – Bank- och finansanställda

Avtalspension BTP1 – Bank- och finansanställda är planen för bankernas tjänstepension. Den gäller dig som är nyanställd i företaget från och med 1 februari 2013, samt dig som är under 25 år, oavsett om du är nyanställd eller inte.

Det är en helt och hållet premiebestämd plan. Det innebär att storleken på pensionspremien som arbetsgivaren betalar in för din räkning är bestämd i förväg. Hur stor pensionen sedan blir beror på hur stort ditt pensionskapital är när du går i pension. Pensionsåldern inom BTP1 är normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare.


Det här ingår i BTP1