Börja pensionsspara – privat pensionssparande

Varför ska jag pensionsspara?

Dagens pensionssystem innebär att de flesta får ungefär 45 procent av slutlönen när de går i pension. Många kan även lägga till ungefär 10 procent genom avtalspension eller annan tjänstepension från sin arbetsgivare.

Utöver detta är det en bra målsättning att spara 5 procent av bruttolönen under hela arbetslivet, men om du tjänar över 41 400 kronor eller saknar tjänstepension i din anställning, bör du sätta av mer.

Nivån på den allmänna pensionen har sjunkit betydligt de senaste åren och fortsätter fortfarande att sjunka. Så ju yngre du är desto viktigare är det att spara på egen hand. Dessutom ökar medellivslängden hela tiden, vilket innebär att pensionen ska räcka under fler år än för äldre generationer. Och ju tidigare du startar ett privat pensionsspararande, desto mindre behöver du sätta av varje månad.

Vad ska jag spara i? 

Det beror på hur aktiv du vill vara. Vi har flera olika sparformer som du kan använda för privat pensionssparande. Vilken sparform du ska välja beror på hur engagerad du vill vara och hur stor risk du är beredd att ta med ditt pensionssparande.

Här kan du jämföra de olika sätten att pensionsspara

Du vill kunnaPensionsspar tradPensionsspar fondISK*
Ha garanti på sparandet
 •  
   
Vara aktiv med dina placeringar  
 •  
 •  
Välja fonder  
 •  
 •  
Välja värdepapper    
 •  
Få automatiska månadsutbetalningar
 •  
 •  

 

Sälja fonder och värdepapper själv vid utbetalning    
 •  
Välja vem som får dina pengar om du avlider
 •  
 •  
 
Veta att det går till dödsboet om du avlider    
 •  
Få dina premier betalda om du blir sjuk och inte kan arbeta (Premiebefrielseförsäkring)
 • * *
 •  * *
 
Välja till ett i förväg bestämt belopp som betalas ut till valfri person om du skulle avlida (Livförsäkring)  
 •  * * 
 

* Investeringssparkonto
**Kontakta Kundcenter på 0771-111 800 om du önskar att teckna försäkringsskyddet.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm