Privat sjukförsäkring

Kompletterar din inkomst upp till 90 % av lönen

  • Ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt med 25 %
  • Du betalar ingen premie om du blir sjuk
  • Karenstid 3 månader