Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Om traditionell försäkring

Livförsäkringsverksamheten i SEB har två bolag som förvaltar traditionell livförsäkring, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget - Gamla Liv, och SEB Pension och Försäkring AB - Pension & Försäkring. Gamla Liv stängdes för nyteckning 1997.

Att ha en traditionell försäkring innebär att sparandet placeras i något som kan liknas vid en blandfond, en portfölj av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Du har en garanterad avkastning i form av ett garanterat försäkringsbelopp och du har även möjlighet till extra avkastning. Förvaltningen sköts av förvaltare på SEB och du kan inte själv påverka avkastningen genom att t ex byta fonder.

Nedan förklarar vi mer ingående hur en traditionell livförsäkring fungerar. Vissa begrepp och tillvägagångssätt skiljer sig åt beroende på om du har en försäkring i Gamla Liv eller i Pension & Försäkring. Det som skiljer sig åt har vi lagt längst ner i texten under separata rubriker.

Garanti – med möjlighet till extra avkastning

Du har en garanti på ditt sparande i traditionell livförsäkring.  Om avkastningen blir bättre än vad som går åt till att uppfylla de garanterade åtagandena har du dessutom möjlighet att få extra avkastning.

Framtida utbetalningar från försäkringen

En gång om året får du en värdeuppgift hem i brevlådan. Här finns, förutom uppgift om försäkringens aktuella värde, en prognos över framtida utbetalningar med vissa givna antaganden. Utbetalningen kan bestå av två delar; försäkringsbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp.

Utbetalningens två delar:

  • Försäkringsbelopp
    Försäkringsbeloppet är garanterat och utgår från inbetalda premier beräknade med de antaganden om framtida ränta, dödlighet, driftskostnader samt skatt som gäller för försäkringen.
  • Tilläggsbelopp
    Tilläggsbeloppet baseras huvudsakligen på det eventuella överskott som blir kvar när de garanterade åtagandena är uppfyllda. Detta belopp är inte garanterat och kan både öka och minska under den tid försäkringen gäller. Allt beroende på hur det totala försäkringskapitalet utvecklas.
Customer service