Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Om fondförsäkring

Pensionssparande via fondförsäkring är ett bra sätt att ge dina pengar en chans att växa innan du behöver dem när du går i pension.

Så fungerar fondförsäkringen

Du kan ta ut dina pengar tidigast från 55 års ålder och med minst 5 års utbetalningstid.

Om du skulle avlida får de personer, som du har valt som förmånstagare, de utbetalningar som du skulle ha fått. Förmånstagare kan vara dina barn, nuvarande eller före detta make/registrerad partner/sambo och/eller barn till dessa sistnämnda. Saknas förmånstagare sker ingen utbetalning.

Inga avgifter eller skatter vid fondbyten och ingen deklaration av eventuell vinst eller förlust.

Avgifter

  • Administrationsavgift: 0,65 % per år av värdet i försäkringen. 290 kr i fast årlig avgift (gäller för 2013, avgiften indexeras varje år).
  • Fondförvaltningsavgift: 0,4 % – 2,5 % av fondandelarnas värde beroende på vilken fond du väljer.
  • För tillvalen Premiebefrielse och Efterlevandeskydd betalar du separat avgift.

Skatter och avdrag

Du betalar ingen skatt på utdelning i fonderna.

Du får göra avdrag i deklarationen för pensionssparande i pensionsförsäkring. Det högsta möjliga avdraget för privat pensionssparande för dig som har pensionsrätt i din anställning uppgår till totalt 12 000 kronor per år med nuvarande regler. För enskild näringsidkare och för dig som saknar pensionsrätt i din anställning får du dessutom göra avdrag med 35 procent av din inkomst (max 10 prisbasbelopp + 12 000 kronor). Avdraget får aldrig vara högre än inkomsten.

Utbetalningar från pensionsförsäkringen beskattas som inkomst av tjänst.

Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder. Eventuell förlust är därför inte heller avdragsgill.

Varje år betalar du en avkastningsskatt på ditt sparande oavsett hur värdeutvecklingen har sett ut. Underlaget för skatten fastställs genom att värdet på ditt pensionssparande den 1 januari varje år multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan föregående år (1,52 % för 2012). Resultatet multipliceras därefter med 15 procent. För 2013 är skatten 0,23 procent av fondvärdet.

Customer service