Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Försäkringsinformation – Fondförsäkring

Här hittar du information våra olika försäkringar och vissa faktorer som påverkar försäkringarna.

Högsta möjliga premie för Pensionspar fond (kapitalförsäkring) uppgår för närvarande till två prisbasbelopp per år. 

För fondförsäkring förväntas en man som idag är 65 år att bli cirka 87 år och en kvinna som idag är 65 år förväntas bli cirka 89,5 år.

I de fall vi använder så kallade könsneutrala antaganden, det vill säga livslängdsantagandet är detsamma för män och kvinnor, förväntas en 65-åring leva till cirka 88,5 års ålder.

Customer service