Portfolio Bond

Portfolio Bond - en utländsk depåförsäkring

  • Flexibla placeringsmöjligheter för ditt kapital eller din pension
  • Låt din rådgivare ta hand om portföljen eller handla själv på internetbanken
  • Samla flera försäkringar i en och samma depå

Portfolio Bond passar dig som är en aktiv sparare med ett stort intresse av olika värdepapper. Den lämpar sig för dig som tror på en bra avkastning och inte vill känna dig begränsad av kapitalbeskattning och deklarationer.

Portfolio Bond är en utländsk försäkring som förmedlas av vårt irländska dotterbolag SEB Life International Assurance Company Ltd. Pengarna placeras i en värdepappersdepå som ägs av försäkringsbolaget, men det är du som försäkringstagare som väljer bland de många placeringsalternativen. Du bestämmer själv eller tillsammans med din depåförvaltare eller rådgivare hur dina pengar ska placeras.

I Portfolio Bond erbjuder vi två produkter: Kapitaldepå och Pensionsdepå.

Så fungerar Kapitaldepå – Portfolio Bond

Ditt kapital förvaltas via en värdepappersdepå kopplad till en kapitalförsäkring, och på så sätt slipper du betala kapitalvinstskatt när du gör omplaceringar. Du får tillgång till en bred placeringsexpertis i Sverige och utomlands, och även ett stort utbud av tjänster med analyser, strategier, råd om marknadsläget och värdepappershandel via internet. Du väljer själv hur aktiv du vill vara i din förvaltning och kan placera i allt från aktier och aktieobligationer till konvertibler, derivat och warranter. Dessutom kan du byta placeringsinriktning när du vill och hur ofta du vill. Din placeringshorisont bör vara minst 5 år.

Kapitaldepå - Portfolio Bond riktar sig till dig som har intresse av olika värdepapper och som vill ta del av de fördelar som en försäkring kan tillföra ditt sparande.

Så fungerar Pensionsdepå – Portfolio Bond

Pensionsdepå är en pensionsförsäkring med många placeringsmöjligheter och flexibla utbetalningsalternativ. Den passar dig som vill flytta ihop befintligt pensionskapital från olika försäkringsbolag och samla det på ett och samma ställe. Den passar även dig som själv har möjlighet att påverka dina pågående pensionsavsättningar (t.ex. om du är vd, medlem i en ledningsgrupp eller egen företagare) och som är intresserad av att bygga en portfölj av värdepapper för ditt pensionskapital.

I Pensionsdepå kan du placera kapitalet i en värdepappersdepå eller i någon eller några av de fonder som finns i vårt sortiment. Du kan givetvis kombinera de båda alternativen. Pensionsdepå följer svenska pensionsregler och utbetalningen är inkomstskattepliktig. Du behåller din värdepappersportfölj under hela utbetalningstiden, och väljer själv när du behöver kontanter. Vill du hellre ha pengar varje månad in på konto, väljer du ur vårt fondsortiment under utbetalningstiden.