Portfolio Bond

Portfolio Bond - en utländsk depåförsäkring

  • Flexibla placeringsmöjligheter för ditt kapital eller din pension
  • Låt din rådgivare ta hand om portföljen eller handla själv på internetbanken
  • Samla flera försäkringar i en och samma depå

Portfolio Bond passar dig som är en aktiv sparare med ett stort intresse av olika värdepapper. Den lämpar sig för dig som tror på en bra avkastning och inte vill känna dig begränsad av kapitalbeskattning och deklarationer.

Portfolio Bond är en utländsk försäkring som förmedlas av vårt irländska dotterbolag SEB Life International Assurance Company DAC. Pengarna placeras i en värdepappersdepå som ägs av försäkringsbolaget, men det är du som försäkringstagare som väljer bland de många placeringsalternativen. Du bestämmer själv eller tillsammans med din depåförvaltare eller rådgivare hur dina pengar ska placeras.

I Portfolio Bond erbjuder vi tre produkter: Kapitaldepå, Pensionsdepå och Direktpension.

Så fungerar Kapitaldepå – Portfolio Bond

Ditt kapital förvaltas via en värdepappersdepå kopplad till en kapitalförsäkring, och på så sätt slipper du betala kapitalvinstskatt när du gör omplaceringar. Du får tillgång till en bred placeringsexpertis i Sverige och utomlands, och även ett stort utbud av tjänster med analyser, strategier, råd om marknadsläget och värdepappershandel via internet. Du väljer själv hur aktiv du vill vara i din förvaltning och kan placera i allt från aktier och fonder, inklusive börshandlade fonder, warranter, certifikat, strukturerade produkter, obligationer och konverteringslån. Även vissa derivat kan handlas via rådgivare. Dessutom kan du byta placeringsinriktning när du vill och hur ofta du vill. Din placeringshorisont bör vara minst 5 år.

Kapitaldepå - Portfolio Bond riktar sig till dig som har intresse av olika värdepapper och som vill ta del av de fördelar som en försäkring kan tillföra ditt sparande.

Så fungerar Pensionsdepå – Portfolio Bond

Pensionsdepå är en pensionsförsäkring med många placeringsmöjligheter och flexibla utbetalningsalternativ. Den passar dig som vill flytta ihop befintligt pensionskapital från olika försäkringsbolag och samla det på ett och samma ställe. Den passar även dig som själv har möjlighet att påverka dina pågående pensionsavsättningar (t.ex. om du är vd, medlem i en ledningsgrupp eller egen företagare) och som är intresserad av att bygga en portfölj av värdepapper för ditt pensionskapital.

I Pensionsdepå kan du placera kapitalet i en värdepappersdepå och även behålla värdepappren under utbetalningstiden. Du säljer då själv av värdepapper när du vill ha pengar till ditt bankkonto. Vill du istället ha månatliga pensionsutbetalningar med automatik till ditt bankkonto säljer du av samtliga värdepapper inför första utbetalningen och väljer bland cirka 100 fonder i försäkringen.

Så fungerar Direktpension – Portfolio Bond

Direktpension är en kapitalförsäkring och kapitalet förvaltas via en värdepappersdepå. Försäkringen tecknas av ditt företag eller din arbetsgivare och pantsätts till förmån för dig som anställd. Direktpension kan vara lämplig om företaget vill avsätta framtida pension för dig, genom t.ex. bonus eller löneväxling eller om avdragsutrymmet för tjänstepension är utnyttjat. Försäkringen kan vid önskemål villkoras och gå tillbaka till företaget om den anställde slutar före en bestämd tid. Eftersom en depå med värdepapper är ansluten till försäkringen, sker utbetalning från försäkringen årsvis i efterskott och klassas som pensionskostnad för företaget. Inbetalningarna är inte avdragsgilla men däremot pensionsutbetalningarna. SEB Life erbjuder en utökad service vid utbetalning och kan debitera avkastningsskatt, inkomstskatt och löneskatt direkt från försäkringen.