Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fonder

Three shades of green: nya verkligheten för fonder

Skog

Omställningen till ett fossilfritt samhälle har bara börjat. Ändå går det att konstatera att det är en av de mest påtagliga förändringskrafterna i samhället idag. Många miljöpolitiska målsättningar har deklarerats, inte minst ifrån EU och Bryssel, och det går även att se ett ökat engagemang för klimat och miljö hos näringslivet, konsumenter och investerare. Detta är även något som redan har satt sina spår i finansmarknaden.

Den så kallade disclosureförordningen, eller förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som den egentligen heter, är en del av flera åtgärder som EU inför för aktörer på finansmarknaden. Det huvudsakliga syftet är att motverka greenwashing, genom att underlätta för investerare att jämföra olika placeringsalternativ och i förlängningen att styra kapitalflöden till mer hållbara investeringar. Detta innebär att aktörer som verkar inom finansmarknaden ska öka transparensen kring hållbarhet i olika typer av investeringsprodukter, till exempel fonder. En del av detta är att fonder kommer hamna i en ny kategorisering, där tre olika alternativ finns beroende på hur pass hållbara de är:

  1. fonder som har hållbarhet som mål, även kallat ”mörkgröna fonder”.
  2. fonder som främjar hållbara egenskaper, men har inte hållbarhet som övergripande mål. Även kallat ”ljusgröna fonder”.
  3. övriga fonder som antingen inte har aktivt hållbarhetsarbete eller som inte har möjlighet att leva upp till de två första kategorierna.

Three shades of green, alltså.

Jag ser den här utvecklingen som positiv, och hoppas att kategoriseringen ska sätta en gemensam – europeisk – standard att förhålla sig till. Då det inte funnits varken någon gemensam standard eller definition tidigare, har det skapat osäkerhet och förvirring hos sparare vilket har varit en utmaning för den som vill spara hållbart. Förhoppningsvis är det slut med det nu, och att en ny era av hållbart sparande tar form.

Avslutningsvis, som flera av er säkert har sett så går det nu att urskilja vilka fonder som hamnar inom vilken kategori i både SEB:s app och i fondkurslistan. Det ger dig massvis med inspiration kring vilka fonder som arbetar med hållbarhet i enlighet med den nya kategoriseringen. För dig som inte sett den – in och titta och låt dig inspireras!

Vilken shade of green väljer du?


Läs mer om att spara hållbart

Isabelle Tibbelin
Sustainable finance advisor

Isabelle Tibbelin

Sustainable finance advisor

Isabelle Tibbelin