Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Svenskar och hållbart sparande – hur kan man tänka?

Kantar Sifo Prospera har under de senaste fyra åren fått i uppgift av Fondbolagens förening att undersöka hur viktigt hållbarhet är när privata sparare väljer fonder. Årets rapport visar att andelen sparare som tar hänsyn till hållbarhet är 36 procent vilket är en ökning från 2018 när undersökningen började, då siffran låg på knappt en fjärdedel. 

Hållbarhet är fortfarande en viktigare aspekt för kvinnor, där 39 procent har valt en fond på grund av att den är just hållbar, medan män ligger på 33 procent och börjar därmed knappa in. Vad som är en intressant förändring är att sparare har skiftat fokus kring varför hon eller han vill investera hållbart. Tidigare år gjordes det främst för att exkludera vissa typer av bolag som är aktiva inom branscher som anses ha stora utmaningar inom etik och miljö. Numer börjar alltfler sparare främja hållbarhet för att de tror att pengarna har en positiv påverkan.

Många sparare tycker fortfarande att det är svårt att hitta fonder eller bolag som har ett aktivt hållbarhetsarbete. Här kommer lite tips som kan vara bra ha med sig:

  • Välj din hjärtefråga inom hållbarhetsområdet! Är det att minska koldioxidutsläppen? Jämställdhet? Vatten? Väldigt få fonder och enskilda bolag tickar alla boxar inom hållbarhetsområdet. Fokusera därför på den hållbarhetsfrågan som är viktigast för dig.
  • Använd dig av fondkurslistan! På seb.se finns vår fondlista där du nu kan filtrera på aktuella teman och branscher som kan vara intressant, till exempel jämställdhet, miljö, ny energi eller vattenresurser.
  • Läs på hur fondbolagen eller det enskilda bolaget arbetar med hållbarhet! Frågor som kan vara bra att ställa sig: Finns konkreta hållbarhetsmål? Rapporterar bolaget årligen och följer upp sitt hållbarhetsarbete? Är bolagen medvetna som sina största hållbarhetsrisker?

Viktigt att komma ihåg är att tänka på den totala risken i din portfölj. Att sprida sina risker i olika branscher och geografier är viktigt för sitt sparande, så att lägga alla pengar i en och samma branschfond är inte att rekommendera hur hållbar den än må vara. Men – det är mycket som händer inom hållbarhetsområdet just nu på marknaden, så fortsätt hålla utskick och vara nyfiken! Flera verktyg för att underlätta och öka transparensen är på väg.

Isabelle Tibbelin
Sustainable finance advisor

Isabelle Tibbelin

Sustainable finance advisor

Isabelle Tibbelin


Relaterad läsning

Kundservice