Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

När det oväntade händer – Svarta svanar

Även om aktörerna på de finansiella marknaderna på olika sätt försöker sia om framtiden, finns det saker som kalkyler och prognoser inte kan förutse. Det är händelser som brukar benämnas ”svarta svanar” och där konsekvenserna kan bli förödande. 

Ekonomer och finansanalytiker ägnar oräkneligt antal timmar till att upprätta olika prognoser. Det kan gälla den framtida globala ekonomiska utvecklingen, vart räntan är på väg eller aktiemarknadens framtida möjligheter. Prognoserna kan gälla för olika tidshorisonter - det kommande året eller kanske på 10-års sikt. Det är fel att säga att det är en gissningslek, prognoserna grundar sig på aktuell och historisk statistik kombinerat med uttalanden från exempelvis representanter från regeringar, centralbanker och olika företag. Likväl är det antaganden om framtiden, ingen sitter med den magiska kristallkulan. Även om en prognos kan vara nog så genomtänkt finns det något som inte riktigt går att ta med i beräkningarna, att det oväntade händer - så kallade svarta svanar. 

En svart svan är en osannolik och oförutsägbar händelse som, om den inträffar, kan få omfattande och allvarliga konsekvenser. Uttrycket sägs komma från när européerna upptäckte Australien och som fram till dess trodde alla svanar var vita, men för första gången fick se svarta svanar. Något som skapade stor förvåning. Vi har bara de senaste 100 åren upplevt många händelser som kan benämnas som  svarta svanar; första världskriget, terrorattacken 11 september 2001, askmolnet över Europa 2010 samt finanskriserna 1987 och 2008 är några exempel på svarta svanar.

Även om en svart svan är oförutsägbar är reaktionen när den väl sker ofta att man borde ha kunnat förutse att den skulle inträffa. Man borde ha kunnat vara bättre förberedd. Ta exempelvis finanskrisen 2008, som föregicks av ansträngda marknader. Likväl blev marknaden överraskad när den inträffade. Naturkatastrofer kan vara svårare att förutse, även om man i många fall vet i vilka områden som ligger i riskzonen, är det svårare att  förutse exakt var eller när en jordbävning, översvämning eller ett vulkanutbrott kommer ske.

Tillbaka till framtiden

Våra aktuella prognoser pekar mot en ganska god global ekonomisk tillväxt även för nästa år. Det är något som borde kunna ge fortsatt bränsle åt risktillgångar som exempelvis aktier. Men under ytan finns det flera risker. Pandemin (som skulle kunna betecknas som en svart svan) och minskade stimulanser från centralbanker och regeringar är några av dem.  

Vilka potentiella svarta svanar skulle då kunna sätta befintliga prognoser ur spel? En cyberattack mot flera stora företag, börser, centralbanker eller med kraftig påverkan på internettrafiken skulle med stor sannolikhet skapa rejäl oreda och oro. Kraftiga ränteuppgångar som får skuldbubblan att brista är en annan, där marknadseffekterna kan bli mycket stora. En tredje är förvärrad konflikt mellan de ekonomiska giganterna Kina och USA där exempelvis ett handelskrig skulle lamslå stora delar av världen. Även om läget redan idag är spänt länderna emellan utgår många från att det är hanterbart. Pandemins framfart och dess effekter är också mycket svåra att kartlägga. Sen finns alltid risken att en naturkatastrof eller en oväntad politisk händelse rejält skakar om marknadsläget. Det enda vi vet är att något oväntat framöver kommer att hända och att vi kanske inte är förberedda på vad. Det har i varje fall historien lärt oss.  


Relaterat inlägg: Så bygger du din aktieportfölj

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg

Roger Törnkvist

Placeringsstrateg

Roger Törnkvist