Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hållbarhet

Är COP26 relevant för ditt sparande?

 Gabriel Lundström, hållbarhetsansvarig på SEB.

Få som följer nyhetsrapporteringen har missat att det är bara är dagar kvar till COP26, FNs stora klimattoppmöte, som i år går av stapeln i Glasgow mellan den 31 oktober – 12 november. Det som kanske inte är lika självklart för alla är vad det här är för spektakel, vad det syftar till och varför och hur det kommer påverka de finansiella marknaderna och näringslivet i stort. Så låt oss ta det från början:

COP står för Conference of the Parties och är klimatkonventionens högsta beslutande organ. På denna konferens 2015 (COP21) enades världens länder om att hålla temperatur-ökningarna väl under 2 grader jämfört mot förindustriella nivåer och helst begränsa temperaturökningarna till 1,5 grader. För att nå detta mål måste utsläppen minska kraftig så snart som möjligt och vara netto-noll senast 2050. Detta mål statuerades i det så kallade Parisavtalet och de länder som undertecknade detta åtog sig att göra sin del för att vi gemensamt ska nå dessa mål. 192 länder i världen har idag ratificerat Parisavtalet.

COP-konferenserna sker årligen och vart femte år har man vad man skulle kunna beskriva som en ordentlig översyn över i vilken utsträckning de åtaganden länderna gjort ligger i linje med 2050-målet. Den första större översynen kommer ske just på COP26 i Glasgow. Utöver ländernas åtaganden och ambitionsnivåer i relation till 2050-målet ligger en global handel av utsläppsrätter på agendan och hur den arkitekturen ska se ut. Sist men inte minst så kommer man diskutera de rika ländernas roll att hjälpa fattigare länder i att ställa om men också att kunna anpassa sig efter ett varmare klimat.  

I det korta så kan vi vänta att det som sägs och de åtaganden länderna gör kommer leda till en viss volatilitet på finansmarknaderna. Skulle några av de större länderna exempelvis överraska positivt genom att göra mer långtgående åtaganden för att minska utsläppen än väntat är det sannolikt att bolag inom den förnyelsebara energisektorn kommer gynnas och fossilindustrin straffas. Det som kommer ha störst påverkan på marknaderna i det långa loppet är dock primärt det som sker efter konferensen och länders agerande för att efterleva målen. COP26 kan i bästa fall ge en bra bild kring ambitionsnivå och vad vi har att vänta kring detta de kommande åren.

Med tanke på att vi nu 6 år efter Parisavtalet ännu inte lyckats att vända den negativa utsläppstrenden får vi gemensamt hålla tummarna att vi kommer bli positivt överraskade av utkomsten. Fortfarande har vi nämligen en teoretisk chans att klara målen 1,5-gradersmålet.

Relaterat inlägg:"Three shades of green: nya verkligheten för fonder"

Gabriel Lundström
Hållbarhetsansvarig

Gabriel Lundström

Hållbarhetsansvarig

Gabriel Lundström