Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hållbarhet

2000 dialoger om hållbarhetsmål

En av de saker som jag imponerades av när jag började på SEB Investment Management för drygt ett år sedan var antal, bredd och djup i de dialoger och det påverkansarbete som vi bedriver. De fonder som vi förvaltar på uppdrag av våra andelsägare är aktieägare eller obligationsinvesterare i många, många företag runt om i världen och just nu pågår det runt 2000 dialoger om olika frågor relaterade till klimat, jämställdhet, vattenförsörjning och andra hållbarhetsfrågor.

Illustrationer av FN:s globala mål för hållbar utveckling.


Det är tydligt att vi som ägare och investerare kan påverka utvecklingen i bolagen, och det vill vi använda för att driva frågor som är viktiga för våra andelsägare. SEB har varje år sedan 2017 frågat spararna vilka av FN:s 17 hållbarhetsmål som de tycker att vi ska prioritera i våra dialoger. Varje år har Mål 13 – att bekämpa klimatförändringarna - toppat listan, men målen som handlar om vattenförsörjning och biologisk mångfald ligger också högt upp. Det här hjälper oss att fokusera och prioritera bland de många internationella initiativ och investerarsamarbeten som vi bjuds in att delta i.

Om vi tillsammans ska nå Parisavtalets mål om netto-nollutsläpp för att hålla uppvärmningen av atmosfären i schack, måste företagen bidra – därför jobbar vi för att de stora utsläpparna av växthusgaser ska sätta mål i linje med Parisavtalet, att de ska visa på framsteg i sin omställning och vara transparenta med sina klimatrisker.

Regnskogarna i länder som Brasilien och Indonesien är viktiga inte bara för att binda koldioxid. Många arters överlevnad hotas av den stora avverkningen, ekosystem rubbas och även människor kommer till skada. Det här är ytterligare ett område där vi det senaste året har samarbetat med andra investerare för att få till stånd ett mer ansvarsfullt agerande och en bättre regelefterlevnad.

För SEB är också jämställdhet ett fokusområde. Vi vill bidra till att skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller ägande, sparande och investeringar minskar. Vi tror också att många av de företag som fonderna placerar i mår bra av jämställda löner och en bättre könsfördelning i styrelse och ledning - det finns flera vetenskapliga studier som pekar på att mer jämställda företag ger bättre avkastning än mindre jämställda. Under den gångna vintern har jag och mina kollegor arbetat i runt 35 svenska börsnoterade företags valberedningar. Efter att andelen kvinnor i svenska börsbolags styrelser ökat rejält under några år har utvecklingen stått stilla de senaste åren. Just nu pågår stämmosäsongen som bäst, men jag vågar hoppas på en viss förbättring i år - i alla fall i flera av de företag där vi varit en del av valberedningen!

Foto: Elisabet Jamal Bergström
Head of Sustainability, SEB Investment Management

Elisabet Jamal Bergström

Head of Sustainability, SEB Investment Management

Elisabet Jamal Bergström


Kundservice