Bolånekalkyl – Hur mycket får jag låna?

Från 1 mars 2018 gäller ett nytt amorteringskrav.