Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Hej! Här loggar du in på internetbanken eller någon av våra andra tjänster.

 

Bolåneräntor – aktuella boräntor och amortering

Här hittar du information om våra bolåneräntor, hur räntan sätts och vad som är viktigt att tänka på när du väljer bindningstid.

Aktuella boräntor – vårt listpris

Den ordinarie räntan påverkas av läget på marknaden och den kostnad vi har för bolåneverksamheten.

På övriga bindningstider gäller individuell prissättning/rabattering. Även från ovanstående bindningstider finns möjligheter att få ytterligare rabatt beroende på vad din individuella prissättning visar som bland annat påverkas av parametrar som bolånets storlek i förhållande till bostadens värde och hur mycket affärer du i övrigt har på SEB.

Exempel på hur du kan räkna på din ränta för bolån

Med ett lånebelopp på 1 000 000 kronor, en rak amortering på 50 år, en ränta på 1,56 procent och automatisk betalning så blir den effektiva räntan 1,57 procent. Den första månadsbetalningen blir då 2 967 kronor.

Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (50 år) blir det sammanlagda beloppet du betalar 1 390 572 kronor före skattereduktion. Efter en skattereduktion på 30 procent blir det totala sammanlagda beloppet 1 273 400 kronor. Antalet avbetalningar har då varit 600 stycken. Tänk på att om du har lön i annan valuta än svenska kronor kan beloppet som ska återbetalas påverkas av valutakursförändringar.

Krediten tillhandahålls av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 106 40 Stockholm, organisationsnummer: 502032-9081. För att låna behöver du ha ett konto och internetbanken hos oss. Som säkerhet för lånet pantsätts din bostad.

Utskriftsvänlig version

Hur mycket får jag låna?

Ränta är kostnaden för att låna pengar. Räntesatsen är normalt sett individuell och anges i procent.

Din ränta beräknas utifrån vår ordinarie bolåneränta minus en individuell räntenedsättning.

  • Den ordinarie räntan påverkas av marknadsläget och den kostnad vi har för bolåneverksamheten.
  • Den individuella räntenedsättningen påverkas bland annat av hur mycket bolån du har i förhållande till bostadens värde och dina övriga affärer hos oss.

Vill du lära dig mer om räntor?
Läs vår ränteskola

Utgå från din ekonomi, familjesituation och syn på risk när du väljer bindningstid för din ränta. Genom att sprida dina lån på olika bindningstider kan din ekonomi bli mindre sårbar om bolåneräntorna skulle stiga.

Tremånadersränta Bunden ränta
För dig som har utrymme i din budget och är ok med att månadskostnaden kan variera.  För dig som vill ha trygghet i att månadskostnaden inte ändras.
En ränta som följer marknaden och justeras var tredje månad. Räntan är densamma under hela bindningstiden.
Du kan välja att binda lånet när som helst, helt kostnadsfritt. Du lägger inte alla ägg i samma korg. Om dina bundna lån löper ut vid olika tidpunkter blir det en successiv anpassning till marknadsläget.
Om du vill lösa lånet kostar det ingenting.  Om du vill lösa lånet eller göra en större engångsamortering innan bindningstiden gått ut kan det medföra en kostnad, en så kallad räntekompensation.


Så fungerar tremånadersränta

Tremånadersräntan justeras var tredje månad och följer vår ordinarie bolåneränta, som i sin tur styrs av marknadsläget. Den individuella räntenedsättningen är däremot densamma under hela villkorsperioden, som är två år. När det är dags för en ny villkorsperiod kan nedsättningen bli högre eller lägre beroende på hur det finansiella marknadsläget och dina övriga affärer hos oss ser ut just då. 

Innan din villkorsperiod går ut får du en påminnelse om förlängning från oss. 

Vill du lära dig mer om räntor?
Läs vår ränteskola

Att amortera innebär att du betalar tillbaka på ditt lån. När du amorterar sjunker lånebeloppet löpande, vilket gör att dina räntekostnader minskar med tiden. Att din skuld minskar kan också ses som ett slags sparande.

Tänk på att det även kan vara bra att ha en buffert för oförutsedda utgifter. Därför är det oftast bra att både amortera och att spara på andra sätt – inte bara det ena eller andra.

Det här säger lagen om amortering

I juni 2016 började ett nytt amorteringskrav att gälla, som sedan skärptes ytterligare 1 mars 2018. Hur mycket du behöver amortera beror på lånets storlek i förhållande till bostadens värde, även kallat belåningsgrad, och lånets storlek i förhållande till din inkomst.

Amorteringen beror på belåningsgraden
Om din belåningsgrad är över 70 procent måste du amortera minst 2 procent av den totala skulden varje år. Har du en belåningsgrad på 70 procent eller lägre kan du tillsammans med oss komma överens om en annan amortering, dock lägst 1 procent, till dess att belåningsgraden är 50 procent.

Belåningsgrad Minsta amortering
70-85 % 2 %
50-70 % 1 %
0-50 % Inget lagkrav

Din inkomst påverkar också amorteringen

Utöver amorteringen som avgörs av din belåningsgrad behöver du amortera mer om dina bolån är större än 4,5 gånger din årsinkomst. Om du har lån på andra bostäder ingår de också i beräkningen. Då behöver du amortera ytterligare 1 procent av dina totala lån på den bostad som du vill belåna. Lånar du tillsammans med någon är det era totala bolån som jämförs mot er sammanlagda inkomst.
 
Exempel:
Du och din partner har en sammanlagd inkomst på 50 000 kronor i månaden. Ni vill låna 3 miljoner kronor till en bostad värd 4,6 miljoner kronor. Då behöver ni amortera 2 procent av lånebeloppet per år, vilket blir 5 000 kronor per månad i amortering. Det beror på att er belåningsgrad är 65 procent (1 procents amortering) och att skulden är större än 4,5 gånger er årsinkomst (1 procents ytterligare amortering).
 
Tänk på det här
I samband med att du tar ett nytt bolån får din bostad ett amorteringsgrundande värde. Din amortering grundas på det värdet i fem år, även om marknadsvärdet rör sig uppåt eller nedåt under perioden.

Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt, behöver du amortera ytterligare 1 procent av lånesumman per år, utöver vad du skulle behövt amortera enligt de gamla reglerna. Detta gäller om du tar ett nytt bolån, eller om du höjer ett bolån som du redan har, efter den 1 mars 2018.

Exempel:
Du tjänar 35 000 kronor i månaden före skatt och vill låna 2 miljoner kronor för att köpa en bostad för 2,4 miljoner kronor. Då behöver du amortera 3 procent av lånesumman per år, vilket blir 5 000 kronor per månad i amortering. Det beror på att din belåningsgrad är över 70 procent (2 procents amortering) och att skulden är större än 4,5 gånger din årsinkomst (1 procents extra amortering).

Du och din partner har en sammanlagd inkomst på 60 000 kronor i månaden. Ni vill låna 3 miljoner kronor till en bostad värd 4,6 miljoner kronor. Då behöver ni amortera 1 procent av lånesumman per år, vilket blir 2 667 kronor per månad i amortering. Det beror på att er belåningsgrad är 65 procent (1 procents amortering) och att skulden är mindre än 4,5 gånger er årsinkomst, vilket gör att ni inte påverkas av det skärpta amorteringskravet.
Räkna själv i bolånekalkylen

Vilka omfattas av det skärpta amorteringskravet?

Du påverkas av det skärpta amorteringskravet om du efter 1 mars 2018 tar ett nytt bolån, eller om du höjer ditt bolån, och får en sammanlagd skuld som överstiger 4,5 gånger din årsinkomst före skatt. 
Läs vår artikel om amorteringskravet som infördes 1 mars 2018

I tabellen nedan kan du se hur den ordinarie räntan för bolån har rört sig de senaste åren.

 

Genomsnittsräntor för bolån

I tabellen ser du de genomsnittliga räntorna våra kunder fick föregående månad för respektive bindningstid.

Genomsnittlig bolåneränta föregående månad

Genomsnittsräntan för bolån visar ett genomsnitt av de räntor som våra kunder i SEB har fått på nya och villkorsändrade bolån under de senaste 12 månaderna. Eftersom genomsnittsräntan är beräknad utifrån olika lån och till många olika kunder med olika individuella och ekonomiska förutsättningar, har våra kunder fått ränta både över och under genomsnittsräntan. Vilken ränta just du får beror på många olika faktorer, t.ex. dina ekonomiska förutsättningar, hur stora lån du har i förhållande till bostadens värde och det rådande ränte- och marknadsläget. Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.

Genomsnittsräntor för de senaste 12 månaderna
Övriga bostadskrediter


Varför finns det två listor med bolåneräntor?

Du hittar två listor för bolåneräntorna. Den första listan visar våra ordinarie bolåneräntor för de olika bindningstiderna. Den andra är de historiska genomsnittsräntor som våra kunder fått vid olika räntebindningstider under respektive månad.

Mer om boräntor

Ränteskolan

Vill du fördjupa dig? Här reder vi ut begreppen.
Till boränteskolan

Hur ska jag tänka när jag väljer bindningstid för mitt bolån?

När du lånar pengar kan du välja att ha ett stort lån eller dela upp beloppet i mindre lån med olika bindningstider. Här får du exempel på hur du kan dela upp lånet och vad som händer med månadskostnaden om räntan går upp eller ner.
Räkna på olika bindningstider

Grön ikon av ett hus och ett höghus.

Rätt tid att stresstesta din bostadsekonomi

Risk för stigande boendekostnader och oro för sjunkande bostadspriser, blandas med hopp om fortsatt låga räntor och en gradvis återgång till normalare ekonomiska tider. När osäkerheten är stor är det ett bra tillfälle att testa vilken motståndskraft du har i din bostadsekonomi.
Läs hela boränterådet för juni

Vad påverkar bolåneräntan?

Privatekonomen Jens Magnusson förklarar vilka olika faktorer som påverkar bolåneräntan.

Ring upp mig

Vill du ringa oss istället?
0771-365 365
Öppet dygnet runt

Tack så mycket!

Vi hör av oss till dig så fort vi kan.

Hoppsan!

Något gick fel. Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!

Customer service