Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur fungerar likviditetskostnaden

Bolån finansieras genom utgivning av obligationer som i regel har en löptid på fem till sju år. Dessa obligationer betalar en ränta till investeraren, men precis som vid bolån behöver denna ränta inte vara fast under hela löptiden (likviditetsbindningen), utan kan exempelvis justeras var tredje månad.

Men eftersom investeraren har lånat ut sina pengar i fem till sju år är denna tremånadersränta högre än om banken gett ut ett finansieringsinstrument där likviditeten bara hade varit bunden i tre månader. Skillnaden mellan tremånadersräntan på ett instrument med tre månaders likviditetsbindning och fem års likviditetsbindning kallas för likviditetskostnad.

Likviditetskostnaden varierar med läget på den finansiella marknaden, men är fast per obligation när den väl är utgiven. Därmed kommer förändringen av likviditetskostnaden successivt leta sig in i bankens finansieringskostnad, i takt med att gamla obligationer löper ut och nya emitteras. Denna långsamma förändring av likviditetskostnaden fångar vi i vår beräkningsmodell upp genom att använda oss av tre års glidande medeltal av den likviditetskostnad som finns i vår obligationsportfölj.

Customer service