Så fungerar nya amorteringskravet

Den 1 mars 2018 träder nya krav på bolånekunder i kraft. Vår privatekonom Jens Magnusson vet hur de funkar och vem de berör.

Finansinspektionen är fortsatt orolig för hushållens skuldsättning i Sverige. Därför införs ett skärpt amorteringskrav för bolån från 1 mars 2018. I korthet innebär de nya reglerna att den som vill låna mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt, måste amortera ytterligare en procent ovanpå befintliga amorteringskrav.

Vad innebär nya kravet för de som har befintliga bolån?

– De lån man redan har påverkas inte av det skärpta amorteringskravet. De nya reglerna gäller bara nya bolån och de som utökar sina befintliga bolån efter den 1 mars 2018, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Vad gäller för utökning av befintliga bolån?

– Just tilläggslån kan särbehandlas. Om tilläggslån läggs på toppen av befintliga lån och det totala lånet då överstiger 4,5 gånger årsinkomsten måste man amortera enligt de nya kraven. Men man kan också välja att hålla isär tilläggslånet och amortera på det separat under högst 10 år.

Hur förändras situationen och vilka påverkas mest?

– Det är ganska få som påverkas direkt. I huvudsak berör det köpare i storstäderna, framför allt de som har medelgoda inkomster och uppåt. De som har lägre inkomster begränsas redan av dagens krav och berörs inte av den här skärpningen. I ett bredare perspektiv påverkas dock fler eftersom det här innebär att systemet krånglas till. Det blir svårare för hushållen att hålla koll på reglerna och förstå hur processen går till.

Vad innebär det för de som vill köpa eller sälja just nu?

– Man ska i grunden inte låta det här påverka sina bostadsplaner. Det är ditt behov av bostad och din ekonomiska situation som ska styra. Det är viktigt att göra en bostadskalkyl som håller oavsett regeländringar eller svängningar på marknaden.

– Hur regeländringar kortsiktigt påverkar bostadsmarknaden är svårt att gissa och det är ingen idé att försöka pricka in det optimala köp- och säljtillfället. Man ska också komma ihåg att amortering i grund och botten är en bra sak. Det kan ses som ett långsiktigt sparande där du betalar till dig själv och ökar din ekonomiska beredskap.

Vad händer om jag utnyttjar mitt lånelöfte efter 1 mars?

– Om du har köpt en bostad och skrivit kontrakt före den 1 mars 2018 men lånet utbetalas först efter 1 mars finns undantagsregler som gör att du slipper amortera en extra procent.

Vad händer vid exempelvis separation eller skilsmässa?

– Om lånet är taget före 1 mars och den ena parten ska överta hela det befintliga bolånet men inte höjer lånet kommer undantagsregler finnas även här från det skärpta amorteringskravet. I samband med ansökan kommer en skuldkvot dock beräknas.

Hur påverkar det här bostadsmarknaden?

– Min gissning är att det påverkar bostadsmarknaden ganska lite. Av de relativt få som berörs tror Finansinspektionen att hälften kommer att låna lite mindre och hälften kommer att låna lika mycket och amortera snabbare. För bostadspriserna kan det kanske innebära en liten press nedåt, men många andra faktorer spelar betydligt större roll än det nya amorteringskravet.

Hur balanserar jag mellan amortering och sparanden?

– Amorteringar är som sagt bra och en sorts sparande. Du minskar dina totala räntekostnader och eftersom lånet minskar ökar dina ekonomiska marginaler. Men det innebär inte att amorteringar bör vara din enda sparform. – Det finns två viktiga skäl att också ha ett kompletterande sparande, utöver amorteringar. Det första skälet är riskspridning. Den som har amortering som enda sparform har också bara en tillgång; den egna bostaden. För att skapa bättre riskspridning krävs fler sparformer till exempel buffertsparande på bankkonto och ett långsiktigt sparande i fonder. Det andra skälet handlar om tillgänglighet. Pengar som är låsta i bostaden är svåra att komma åt utan försäljning eller nya lån. Det är viktigt att det också finns pengar som är mer lättillgängliga om och när det behövs.

FAKTA OM AMORTERINGSKRAV

  • Amortering betyder att du betalar av på ett lån. Amorteringskrav räknas i procent per år.
  • Om du vill låna till mer än 50 procent av bostadens värde, finns redan i dag krav på att du ska amortera på lånet från start. Lånar du mellan 70 och 85 procent av bostadens värde, ska du amortera 2 procent per år, lånar du mellan 50 och70 procent måste du amortera 1 procent per år.
  • Det skärpta kravet betyder att bankerna från 1 mars 2018 även måste ta hänsyn till hur skulden är i förhållande till din inkomst. Vill du låna ett belopp som är mer än 4,5 gånger din bruttoårsinkomst (d.v.s din årslön före skatt) måste du amortera ytterligare 1 procentenhet utöver de gamla kraven ovan.
  • Det skärpta kravet gäller endast nya lån som ges efter 1 mars 2018. Gamla lån berörs inte.
  • De nya reglerna gäller privatpersoner och omfattar alla typer av lån till bostäder (som villor, bostadsrätter, radhus, fritidshus, fastigheter och tomträtter).
  • Bankerna har rätt att under vissa omständigheter och begränsad tid bevilja undantag från amorteringskravet. Det kan till exempel gälla vid särskilda livshändelser (sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa), vid dubbla boendekostnader på grund av flytt eller vid köp av nyproducerad bostad.