Genom ditt sparande kan du vara med och påverka

Skulle du vilja vara med och diskutera vattenanvändningsnivåer och levnadslöner med H&M:s företagsledning? Eller integritetsrättigheter med MTG? – Indirekt gör du det när du fondsparar. Tack vare att många sparar i fonder får vi tillsammans ett stort inflytande som gör att vi kan påverka bolagens hållbarhetsarbete, säger Anette Andersson, hållbarhetsspecialist inom SEB:s fondbolag.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Alla som sparar i fonder kan vara med och bidra till en hållbar framtid. Fonderna är stora ägare i många börsbolag och har därför möjlighet att ställa krav på bolagens hållbarhetsarbete. Som fondandelsägare påverkar du därför indirekt.

– Vi är engagerade i 35 nomineringskommittéer och genomför årligen hundratals dialoger med olika företag för att driva förändringar. Framförallt rör det sig om nordiska bolag, men vi samarbetar även med utländska aktörer för att nå företag utanför Norden, berättar Anette Andersson.

”En heterogen styrelse fattar bättre beslut”

De senaste sex åren har SEB drivit frågan om fler kvinnor i styrelser hårt.

– Idag ser vi resultatet av detta arbete. Nu sitter det 40 procent kvinnor i de styrelser vi arbetar med, vilket var regeringens jämställdhetsmål under valrörelsen. När vi började vårt arbete för sex år sedan var motsvarande siffra 30 procent, säger Anette Andersson.

– Vi går inte in och river upp befintliga styrelser, men när någon avgår är vi med och påverkar. Framöver kommer vi även jobba mer med mångfald, som ålder och etnisk tillhörighet, eftersom en heterogen styrelse fattar bättre beslut.

Höga hållbarhetskrav i alla fonder

2008 skrev SEB under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och 2015 fastställdes FN:s 17 hållbarhetsmål och dessa mål influerar fondernas investeringsstrategier.

– Inga av våra fonder investerar i bolag där mer än 20 procent av omsättningen kommer från gruvbrytning av kol. Fonderna investerar inte heller i företag som producerar eller säljer kärnvapen eller kontroversiella vapen, påpekar Anette Andersson.

I SEB:s hållbarhetsfonder är kraven ännu högre. Fonderna har ett stort fokus på bland annat miljön och investerar till exempel aktivt i företag som SEB anser presterar särskilt bra inom hantering av koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och avfallshantering. Men hela hållbarhetsområdet är komplext och SEB arbetar även med externa partners för att kunna fatta bra beslut.

– Vi för till exempel dialoger med bolag inblandade i palmoljeproduktion för att de ska förbättra sitt arbete. Och vi pratar vattenanvändningsnivåer och levnadslöner med till exempel H&M och rätten till integritet med MTG.

FN:s 17 mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030)

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringen
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap