Så påverkar nya amorteringskravet dig

Hur stort är ditt bolån i förhållande till vad din bostad är värd? Det styr hur mycket du som bolånetagare ska amortera enligt det nya lagstadgade amorteringskravet som gäller för bolån tagna från 1 juni. 

I samband med att du tar ett nytt bolån, blir det värde bostaden har även ett amorteringsgrundande värde. Det värdet gäller sedan för amortering fem år framåt.

I korthet innebär reglerna att nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent per år tills dess att belåningsgraden är 50 procent.

Att amorteringskravet är lagstadgat är en nyhet sedan 1 juni i år, men huvudregeln har tillämpats hos SEB sedan flera år tillbaka, liksom hos övriga banker som verkat för en sund amorteringskultur.

-Vår generella rekommendation är att alla bör amortera på sina bolån och på så sätt minska sin egen sårbarhet. Det är ju ett eget sparande, som skapar en buffert om familjens ekonomi förändras, exempelvis i samband med en skilsmässa eller någon annan förändring av familjesituationen, säger Tomas Österman, bolåneansvarig inom SEB.

En nyhet i det slutliga lagförslaget är att om du vill utöka ditt befintliga bolån, kanske renovera bostaden, och får en belåningsgrad som överstiger 50 procent så kan du välja att betala av tilläggslånet enligt grundregeln, det vill säga amortera på hela lånebeloppet. Eller välja att bara amortera tilläggslånet på 10 år.
Läs mer om bolån, räntor och amorteringar 

Vad gäller för tilläggslånen i SEB?

– Hos oss gäller att det lånet ska amorteras på högst 10 år eller att man amorterar enligt grundregeln. Det innebär att hela belåningen räknas ihop och amorteras lägst med en respektive två procent beroende av belåningsgrad. Har man lån under 50 procent är det inget krav att amortera, säger Tomas Österman.

Vad ställer SEB för övriga krav?

-Vi månar om kundernas förmåga att klara av sina lånekostnader även i ett högt ränteläge. I våra bolånekalkyler utgår vi därför från att kunderna ska kunna betala en ränta på 7 procent. Vi vill inte att kunderna ska överbelåna sig och därför har vi ett skuldkvottak, som innebär att bolånet maximalt får vara fem gånger hushållets bruttoinkomst.