Tips inför årsskiftet: Nu måste du ansöka om jämkning varje år

Nytt för i år är att du till skillnad mot tidigare måste ansöka om jämkning varje år. Om du vet med dig att du har betalat för mycket eller för lite i skatt 2018 ska du därför ansöka redan nu.

För dig som vill påverka din skatt genom att kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster finns det några ytterligare saker att tänka på:

  • Det är bara vinster och förluster som realiserats före årsskiftet som du kan kvitta mot årets förluster eller vinster. Om du gör dina aktie- och fondaffärer på ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring kan du inte kvitta alls.
  • Tänk på att om du har flyttat över värdepapper till Investeringssparkonto (ISK) under året så räknas det som en försäljning som ska deklareras.
  • Har du betalat för rot-och rutarbete samtidigt som du har haft en låg inkomst? I så fall kan det saknas skatt att kvitta emot. Kolla om du har möjlighet att vänta med att betala fakturan för rot-och rutarbete till 2019 och på så sätt få skattereduktionen först i deklarationen 2020.
  • Om du saknar pensionsrätt i din anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns fortfarande möjligheten att göra avdrag för pensionssparande.


Ta del av fler tips inför årsskiftet 2018/2019