Hjälp att hitta rätt pensionssparande

Vid årsskiftet ändrades avdragsrätten. Nu måste du hitta nya sätt för att spara till din pension.
– Det finns flera alternativ att välja bland. Det viktigaste är att fortsätta lägga undan pengar för att få det liv du vill ha som pensionär, säger Roger Törnkvist, placeringsstrateg på SEB.

Texten nedan handlar om sparande i någon form. Vi vill därför påminna om att för fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Avdragsrätten för privat pensionssparande har ändrats. Tidigare kunde du spara 12 000 avdragsgillt, vilket innebar att du kunde dra av det i din deklaration. I år är beloppet 1 800 kronor för att 2016 helt försvinna.
– Med de ändrade förutsättningarna är det viktigt att avsluta sin överföring till sitt gamla pensionssparande. Samtidigt är det viktigare än någonsin att ha ett pensionssparande. Det finns flera bra alternativ och det gäller att hitta en sparform som passar dig – med rätt egenskaper och möjligheter, säger Roger Törnkvist.

Här tipsar Roger om tre bra, alternativa sparformer som du kan välja:

Pensionsspar fond

Det här är en flexibel kapitalförsäkring anpassad för pensionssparande. Du kan antingen spara i bankens förvalda förslag som är anpassad för pension eller så kan du välja fritt ur fondutbudet för försäkring. I det här sparalternativet går det också att välja till olika former av försäkringsskydd både för dig själv och dina anhöriga. Det här alternativet passar dig som vill ha ett öronmärkt, löpande pensionssparande, där utbetalningarna sedan sker löpande, exempelvis månadsvis, för att förstärka pensionen. Kortast utbetalningstid är fem år och utbetalningarna är skattefria, då kapitalet schablonbeskattas årligen.

Pensionsspar trad

Den 8 juni har du återigen möjlighet att börja spara i kapitalförsäkring med så kallad traditionell förvaltning. Det innebär att SEB förvaltar ditt kapital åt dig med en balanserad risknivå så att du är garanterad att få tillbaka minst 80 procent av dina insatta pengar. Sparandet passar dig som prioriterar ett sparande med garanti, och inte önskar att själv välja hur kapitalet ska förvaltas. 

Investeringssparkonto

Det här är ett fritt sparande där pengarna inte är låsta till just ditt pensionssparande. Investeringssparkonto* passar dig som vill placera i fonder, aktier och andra noterade värdepapper och vill slippa redovisningen av enskilda vinster och förluster i deklarationen. Istället schablonbeskattas kontot, precis som övriga sparformer ovan. Investeringssparkontot ger dig en bra överblick över ditt sparande eftersom allt ligger samlat på ett konto. Däremot måste du själv sköta försäljning av värdepapper, när du vill börja använda dina sparade pengar, vilket också gör det möjligt att välja olika summor vid olika tillfällen.

* Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i SEB med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Om SEB skulle försättas i konkurs eller om Finansinspektionen skulle besluta att garantin ska träda in betalar Riksgälden ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från beslutsdagen.

De finansiella instrumenten på kontot omfattas av investerarskyddet. Kunden har rätt till särskild ersättning om högst 250 000 kr om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument på kontot. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.