Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Dödsboets bankärenden

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera.

Här har vi samlat det du behöver känna till eller göra med den avlidnes affärer hos oss på banken. Om du har några frågor ring oss på 0771-365 365.

Vanliga frågor när någon har avlidit

Vad händer med konton, kort och andra tjänster?
Vissa tjänster avslutar vi automatiskt. Till exempel:

  • internetbanken
  • digipass (säkerhetsdosa för identifiering)
  • e-faktura
  • betalservice via kuvert
  • bankkort utan kredit
  • bank via telefon

Andra tjänster kan den avlidnes närstående behöva avsluta. När vi får meddelande om att någon har avlidit skickar vi ett brev till den avlidnes adress, där vi berättar vad som behöver göras.

För att kunna göra en bouppteckning behövs ett saldo- och räntebesked som visar den avlidnes tillgångar och skulder hos oss. Om den avlidne var gift och maken eller makan är kund hos oss behöver han eller hon kontakta oss för att beställa sammanställningen. I övriga fall skickar vi den automatiskt till den avlidnes adress.

Vi kommer också att skicka information om eventuella pensionssparanden, livförsäkringar och kreditkort.

Vi kan lämna ut uppgifterna om den avlidnes affärer i banken till alla dödsbodelägare. Det kan till exempel vara uppgifter om konton, lån, aktier och fonder. Begravningsbyråer och jurister som de närstående har anlitat kan också få uppgifterna om de skickar en skriftlig förfrågan till oss.

Räkningar som den avlidne redan har registrerat på sin internbank för betalning kommer att betalas automatiskt. När vi får kännedom om att en kund har avlidit skickar vi ut ett brev till den avlidnes adress, där vi talar om vilka räkningar det gäller.

I vissa fall kan vi hjälpa till att betala andra räkningar från den avlidnes konto, till exempel för kostnader som uppstår i samband med dödsfallet samt för hyra och el. För att göra det behöver du besöka ett av våra kontor. Ta med dig räkningarna, din legitimation och ett så kallat dödsfallsintyg med släktutredning, som du beställer från Skatteverket.

Ring oss på 0771-365 365 om du vill boka en tid på något av våra kontor.

Autogirobetalningar kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på den avlidnes konto. Om du som dödsbodelägare vill avsluta autogirobetalningar eller ändra vilket konto pengarna ska dras ifrån kontaktar du antingen oss eller den som betalningarna går till.

Stående överföringar till andra bankkonton kommer att fortsätta genomföras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på kontot eller tills du som dödsbodelägare avslutar dem. Kontakta oss om du som dödsbodelägare vill veta vilka stående överföringar som finns eller avsluta överföringar.

Automatiska betalningar av bolån och andra lån kommer att fortsätta dras så länge det finns tillräckligt mycket pengar på kontot. Om det finns lån som ska lösas är du som dödsbodelägare välkommen att kontakta oss.

Om den avlidne har ett värdefack hos oss behöver det inventeras inför bouppteckningen. Ring oss på 0771‑365 365 för att få veta om den avlidne har ett värdefack och i så fall på vilket av våra kontor. Om det finns ett värdefack hjälper vi dig att boka en tid för inventering. Du som är dödsbodelägare eller den som är behörig att företräda ett dödsbo kan inventera ett värdefack.

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket kan vi fördela eventuella tillgångar hos oss till dödsbodelägarna, genom ett så kallat arvskifte.

Du som företräder dödsboet behöver besöka något av våra kontor. Ta med:

  • Giltig id-handling
  • Arvskifteshandling i original (om det bara finns en dödsbodelägare behövs ingen arvskifteshandling)
  • Fullmakter i original från eventuella dödsbodelägare som inte är närvarande

Vi påbörjar hanteringen av arvskiftet så snart som möjligt efter att du har besökt kontoret.

Fyll i och skriv ut fullmakten

Efterlevandeguiden ger dig mer information

Efterlevandeguiden är en webbplats från Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som samlar det viktigaste du behöver veta när en närstående har avlidit.
Till Efterlevandeguiden

Customer service
;