Löptid, mån Fast ränta Effektiv årsränta
03 0,05 * 0,05
04 0,00 0,00
05 0,00 0,00
06 0,15 * 0,15
07 0,00 0,00
08 0,00 0,00
09 0,00 0,00
10 0,00 0,00
11 0,00 0,00
Löptid, år Fast ränta Effektiv årsränta
01 0,00 0,00
02 0,00 0,00
03 0,20 0,20
04 0,34 0,34
05 0,49 0,49
Senast uppdaterad: 2019-07-19
Räntesatserna är indikativa och kan ändras flera gånger om dagen.
* Räntan för bindningstid på tre till sex månader gäller enbart privatpersoner