Löptid, mån Fast ränta Effektiv årsränta
03 0,05 * 0,05
04 0,00 0,00
05 0,00 0,00
06 0,15 * 0,15
07 0,00 0,00
08 0,00 0,00
09 0,00 0,00
10 0,00 0,00
11 0,00 0,00
Löptid, år Fast ränta Effektiv årsränta
01 0,00 0,00
02 0,00 0,00
03 0,23 0,23
04 0,35 0,35
05 0,46 0,46
Senast uppdaterad: 2019-09-23
Räntesatserna är indikativa och kan ändras flera gånger om dagen.
* Räntan för bindningstid på tre till sex månader gäller enbart privatpersoner